FIRKA - 2018-2019

Tartalomjegyzék

Új iskolai tanév kezdetén............................................................................ 1

 

Tudod-e?

▼  LEGO robotok – XVII............................................................................. 2

œ  Miért lettem fizikus? – Dr. Borbély Sándor,............................................ 10

¦  Környezetvédelmi oktatás az akvapónia alkalmazásával...................... 12

▼  JavaScript alapok helyesen – II. ........................................................... 16

¦  Kémiatörténeti évfordulók – V. ............................................................... 21

¦  Csodaszép, gyógyító, mérgező növényeink – A ricinus......................... 25

▼  Tények, érdekességek az informatika világából..................................... 28

 

Honlap-ajánló

     http://erettsegi.com.............................................................................. 31

Katedra

     Emlékeim kiváló tanáraimról................................................................. 32

     Természetkutató Diáktábor................................................................... 34

     Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny – Sopron, 2018.................. 37

 

Firkácska

œ  Alfa és omega fizikaverseny................................................................. 39

 

Kísérlet, labor

œ  Árnyékok… – A Na-gőz árnyéka........................................................... 41

¦  Kémiai kísérletek középiskolásoknak – V.
Természetes indikátorok (lilakáposzta, cékla)........................................... 42

¦  A virágpor égéspróbája........................................................................ 45

 

Feladatmegoldók rovata

¦  Kitűzött kémia feladatok....................................................................... 46

œ  Kitűzött fizika feladatok........................................................................ 46

¦  Megoldott kémia feladatok................................................................... 47

œ  Megoldott fizika feladatok.................................................................... 49

 

Híradó

¦  Természettudományos hírek................................................................. 52

▼  Számítástechnikai hírek........................................................................ 55

 

Vetélkedő

œ  Fizikai képrejtvények – I....................................................................... 58

¦  Kémiai MARADJ TALPON! – I............................................................... 60

 

Tartalomjegyzék

      Kik részesülnek Nobel-díjban 2018-ban?............................................... 1

œ  A sízés..................................................................................................... 7

Az inverz kinematika – I......................................................................... 16

LEGO robotok – XVIII.............................................................................. 25

œ  Miért lettem fizikus? – Dr. Bálint Zoltán................................................ 28

¦  Kémiatörténeti évfordulók – VI. ............................................................ 31

¦  Csodaszép, gyógyító, mérgező növényeink – A csattanó maszlag.......... 36

Tények, érdekességek az informatika világából...................................... 38

 

Honlap-ajánló

http://www.tavir.hu/60nap (Arduino programozás)............................... 41

Katedra

      Emlékeim középiskolai tanáraimról......................................................... 42

 

Firkácska

œ  Alfa és omega fizikaverseny................................................................... 45

 

Kísérlet, labor

¦  Kémiai kísérletek középiskolásoknak – VI.
Természetes gyapjúfestés növényekkel....................................................... 47

 

Feladatmegoldók rovata

¦  Kitűzött kémia feladatok........................................................................ 50

œ  Kitűzött fizika feladatok......................................................................... 50

¦  Megoldott kémia feladatok.................................................................... 51

 

Híradó

¦  Természettudományos hírek................................................................. 53

Számítástechnikai hírek.......................................................................... 56

 

Vetélkedő

œ  Fizikai képrejtvények – II....................................................................... 58

¦  Kémiai MARADJ TALPON! – I.................................................................. 60

 

 

œ fizika,  informatika,  ¦ kémia

Tartalomjegyzék

œ  Új anyag – új világ · Alakmemória effektus............................. 1

Az inverz kinematika II........................................................ 7

¦  A nyomelemek élettani szerepéről......................................... 9

LEGO robotok XIX............................................................. 11

¦  Kémiatörténeti évfordulók – III. ........................................... 20

œ  A harmadik erdélyi egyetem első kísérleti fizika professzora.. 25

Ismerkedjünk meg újra a Logo programozási nyelvvel I....... 30

¦  Csodaszép, gyógyító, mérgező növényeink – Közönséges farkasalma            34

Tények, érdekességek az informatika világából..................... 35

 

Honlap-ajánló

http://microbit.org/hu/....................................................... 37

Katedra

œ  Miért lettem fizikus? – Dr. Ercsey-Ravasz Mária.................... 38

¦  Milyen lehetőségeket biztosít a kémiatanárok számára
 a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) ?............................. 40

 

Firkácska

œ  Alfa és omega fizikaverseny................................................. 43

 

Kísérlet, labor

¦,œ Fizika és kémia órákon elvégezhető kísérletek...................... 45

 

Feladatmegoldók rovata

¦  Kitűzött kémia feladatok...................................................... 47

œ  Kitűzött fizika feladatok....................................................... 48

¦  Megoldott kémia feladatok.................................................. 49

œ  Megoldott fizika feladatok................................................... 51

 

Híradó

¦  Természettudományos hírek................................................ 54

Számítástechnikai hírek....................................................... 56

 

Vetélkedő

œ  Fizikai képrejtvények – III..................................................... 58

¦  Kémiai MARADJ TALPON! – III.............................................. 60

 

 

œ fizika,  informatika,  ¦ kémi

Tartalomjegyzék

▼ LEGO robotok – XX........................................................................................... 3

¦ Kémiatörténeti évfordulók – IV. ....................................................................... 9

▼ Ismerkedjünk meg újra a Logo programozási nyelvvel – II....................... 14

¦ Csodaszép, gyógyító, mérgező növényeink – Angyaltrombita................. 18

▼ Tények, érdekességek az informatika világából......................................... 19

 

Honlap-ajánló

▼ https://hu.qr-code-generator.com.................................................................. 22

Katedra

} Dr. Gábos Zoltán és Dr. Puskás Ferenc
Visszaemlékezés a kolozsvári BBTE fizika karának neves tanáraira..... 23

} Volt egyszer egy tanár
Emlékezés Sütő György szamosújvári matematikatanárra....................... 25

} Iskolai kémiai kísérletekről
Salló Ervin professzor úrra (1929 -2009) emlékezve................................. 27

œ Miért lettem fizikus? – Dr. Tóth István-Ferenc............................................. 29

 

Firkácska

œ Alfa és omega fizikaverseny........................................................................... 31

 

Kísérlet, labor

œ Kétállapotú rendszerek.................................................................................... 34

¦ Fényforrásként működő vegyi reakciók........................................................ 38

œ Mozgó síktükör és mozgó megfigyelő.......................................................... 41

¦ Játékos kísérletek tojással.............................................................................. 44

 

Feladatmegoldók rovata

¦ Kitűzött kémia feladatok.................................................................................. 46

œ Kitűzött fizika feladatok.................................................................................... 47

¦ Megoldott kémia feladatok.............................................................................. 48

œ Megoldott fizika feladatok............................................................................... 50

 

Híradó

¦ Természettudományos hírek.......................................................................... 52

▼ Számítástechnikai hírek.................................................................................. 56

 

Vetélkedő

œ Fizikai képrejtvények – IV............................................................................... 57

¦ Kémiai MARADJ TALPON! – IV.................................................................... 60