Egyedi kiadványok

Dr. Kiss Zoltán - Épületek tartószerkezeteinek tervezése

Építőmérnököknek, de különösen a pályakezdő fiataloknak nyújthat hasznos útmutatatást e kiadvány, amelyben a szerző az épületek tartószerkezeteinek tervezési kérdésköreivel foglalkozik. Elolvasása elősegíti a tervezési munkában együttműködő építészek, statikusok és épületgépészek közös szemléletének kialakítását. Nem utolsó sorban, pedig hozzásegít a megfelelő magyar szakkifejezések és terminológiák helyes elsajátításához. Megjelenési év: 2003.

Bolyai Emlékkönyv

A 2002-ben megjelent kiadvány Bolyai Jánosnak, Kolozsvár nagy szülöttének, a világhírű matematikusnak - születése 200 éves centenáriuma alkalmából kíván emléket állítani. A tanulmánykötetet a legújabb kutatási eredmények alapján mutatja be Bolyai János teljes életpályáját. A kötet szerzői egyetemi tanárok, a legismertebb Bolyai-kutatók, neves erdélyi és magyarországi szakemberek, négy szerző a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Bízunk benne, hogy az emlékkönyv haszonnal járul hozzá a Bolyai-bibliográfia gazdagításához, egyik legjelentősebb tudósunk hírnevének öregbítéséhez.

Civil katalógus 1998

Szervezetünk nélkülözhetetlennek tartja a kommunikációt, az információáramlást a hazai magyar civil szervezetek között. Ennek érdekében, 1998-ban, létrehoztuk a romániai magyar civil szervezetek adattárát, amely részletekbe menő információkat tartalmaz közel 350 szervezetről, társaságról, alapítványról. E kiadványt lapozgatva első látásra szembetűnik az a sokszínűség, tematikus változatosság, amelyet a könyvben szereplő civil szervezetek tevékenységi területe „lefed” humanitárius célkitűzésektől szakmai szervezeteken keresztül az ifjúsági vagy kulturális egyesületekig.

Dr. Köllő Gábor - Mechanika mérnököknek

A Mechanika mérnököknek című tankönyv a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Vegyészmérnöki Karának az első éves hallgatóit szeretné bevezetni a mérnöki mechanika témakörébe. Röviden és sok gyakorlati feladat révén próbálja bemutatni a statika és szilárdságtan alapvető kérdéseit. Megjelenési év: 2007.

Elektrotechnikai kislexikon

Az Elektrotechnikai kislexikont a Kriterion Könyvkiadóval közösen jelentettük meg a Kriterion Kézikönyvek sorozatban 1994-ben. A több mint 1500 címszót tartalmazó kötet szerzői az elektrotechnika legfőbb fejezeteihez tartozó fogalmak, jelenségek, eszközök és berendezések rövid és érthető leírását tűzték ki célul. A 720 oldalas, több mint 600 ábrát és táblázatot tartalmazó könyv egy tíz tagú szerzőkollektíva többéves munkájának eredményeként születhetett meg, amelynek munkáját, szerkesztőként Dr. Pukás Ferenc egyetemi tanár fogta össze.

Érettségizz sikersen!

Az érettségin elért eredmény mindenki életében jelentős mérföldkő, hiszen befolyásolja életünket, további tanulási lehetőségeinket. 

Hogyan lehet gyorsan és eredményesen felkészülni? – erre keresi minden diák a választ. Talán a legfontosabb megismerni azt, hogy milyen módon történik az érettségi feladatok megoldása, illetve az elméleti ismeretek ellenőrzése. Kiadványunkkal ehhez igyekszünk hozzájárulni, bemutatva a tavalyi tételek részletes megoldásait. A felkészülés során felvetődő kérdéseiteket az emt@emt.ro e-mail címre várjuk.

Reméljük, e segédanyag segít a felkészülésben és a sikeres érettségiben.

Érettségizz sikeresen!
címmel megjelent a  2014-es év szerves kémia érettségi feladatainak magyarázatát és részletes kidolgozását tartalmazó kiadványunk.
A kiadvánnyal kapcsolatosan érdeklődni lehet az EMT kolozsvári titkárságán a +40-264-594042, 590825 telefonszámokon.

Fizika példatár - Mechanika

A középiskolai fizikaoktatást segíti az 1997-ben megjelentetett Fizika példatár mechanika kötete, melyben a feladatok növekvő nehézségi sorrendben igyekeznek lefedni a tantervi anyagot. Azok a feladatok, amelyek az egyes fejezetek keretében túllépik a középiskolás szintet a továbbgondolkodás, továbbtanulás ösztönzésére kerültek a példatárba. A kiadvány nem csupán a feladatok megoldásának számszerű eredményét, hanem a részletes megoldásokat is tartalmazza. Ez nagy segítséget nyújt önálló feladatmegoldásokkor, felvételi vizsgákra, olimpiákra való felkészülésben. A példatár négy kolozsvári szerző: Darvay Béla, Kovács Zoltán, Lázár József és Tellmann Jenő munkájának eredménye.

Gaal György - Egyetem a Farkas utcában

1997-ben volt a kolozsvári egyetem megalapításának 125 éves évfordulója. Ugyanakkor az önálló magyar egyetem (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem) alapítása kapcsán számos hivatkozás hangzott el a kolozsvári magyar felsőoktatásra vonatkozóan. Ezen megemlékezések, értekezletek, megbeszélések kapcsán számtalan utalás, hivatkozás történt az egyetem történetére vonatkozóan.
E kérdéskörök kacsán társaságunk vezetősége úgy döntött, hogy felkéri Gaal Györgyöt a kolozsvári magyar felsőoktatás rövid, összefoglaló történetének elkészítésére. A tanulmánykötet 2001 júniusában 500 példányban látott napvilágot, és - hiánypótló jellegének okán - jelentős érdeklődés övezte, ezért 2002. júniusában a kötet újrakiadására került sor, szintén 500 példányban.

Köllő G, Moga P.,Gutiu St. Kiss Z. - Szerkezetek számítógépes tervezése EUROCODE szerint

A Szerkezetek számítógépes tervezése EUROCODE szerint című tankönyv fő feladata az európai tervezési szabványok (EC1, EC2, EC3, EC4) ismertetése. Ugyanakkor bemutat egy számítógépes programot, amely segítségével az acél-beton szerkezetek gyorsan és könnyen megtervezhetők. Megjelenési év: 2008.

Ötnyelvű kémia szótár

Ötnyelvű kémia szótár

A kiadvány társaságunk azon célkitűzésének szellemében született, mely szerint a műszaki és természettudományos érdeklődésű diákok, egyetemi hallgatók, tanárok, mérnökök ismereteinek bővítését szolgáló programok megvalósítását támogatja. A kiadvány - öt nyelven: magyar, román, angol, német, francia - alapfogalmakat tartalmaz a kémia különböző területeiről: szervetlen és analitikai kémia, szerves és makromolekuláris kémia, fizikai kémia, biokémia és kémiai technológia. A szerzők mindazok számára ajánlják a kötetet, akik gimnáziumokban, egyetemeken, laboratóriumokban, könyvtárakban tanulnak, dolgoznak. Az 1998-ban megjelent kémia szótár szerzői: Dr. Majdik Kornélia és Mioara Butan.