Periodikák

EMT Tájékoztató

Társaságunk hírlevele - az EMT Tájékoztató - időszakos kiadvány, amely a szervezeten belüli információszórást és kapcsolattartást szolgálja. Első száma 1990-ben látott napvilágot. A lapban első sorban az általunk szervezett 8-10 szakmai rendezvénnyel, konferenciával kapcsolatos beharangozók, jelentkezési lapok, előadás-bejelentők, majd a konferenciákat követő kiértékelések, beszámolók kapnak helyet. Ezenkívül megjelennek az általunk szervezett tantárgyversenyekkel, diáktáborokkal kapcsolatos információk. Rendszeresen olvashatók benne hazai és külföldi konferenciákon, szakkiállításokon való részvételi lehetőségek, beszámolók. Tájékoztatónkat minden EMT tagnak térítésmentesen postázzuk, ill. e-mailen megküldjük.

2019-től csak online jelenik meg.

FIRKA 2023/2024

FIRKA

A kiadvány archívuma.

Keresés a FIRKA arhívumában

A FIRKA - Fizika Informatika Kémia Alapok - első száma 1991-ben jelent meg társaságunk kiadásában, s a mai napig páratlan kezdeményezés a romániai magyar nyelvű sajtótermékek palettáján. Tanévenként négy szám jelenik meg. Célja egy olyan információforrás teremtése, amely kiegészíti a tankönyvek anyagát és egyaránt segítséget nyújt diákoknak és tanároknak a természettudományok jobb megismeréséhez. Ennek érdekében a laptest szerkezetét úgy alakítottuk, hogy helyet kapjanak benne hosszabb alapcikkek, rendszerező tanulmányok, tudománytörténeti cikkek, valamint kísérletek, laboratóriumi gyakorlatok leírásai. Jelentős szerepe van a kitűzött, ill. megoldott feladatok rovatnak is, amely elősegítheti a tanulókat a diákversenyeken, felvételiken való jobb eredmények eléréséhez. 

30 éves a FIRKA

FIRKA plakát terjesztőknek

FIRKA-műhely

Felhívás!

I. Szeretnénk a FIRKA új évfolyam formai, tartalmi színvonalát javítani. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a lapot ismerő tanárok és diákok olvasási szokásainak a felmérése. Kérjük, hogy az alábbi linkeken elérhető kérdőívek anonim kitöltése által, juttassák el szerkesztőségünkbe a FIRKA-val kapcsolatos véleményüket, javaslataikat, kritikájukat. Köszönjük a segítséget! 

II. A 2017/18-as tanévben a FIRKA oldalain új sorozatot indítottunk Kémiai kísérletek középiskolásoknak címmel. 
Várjuk a sorozattal kapcsolatos javaslataikat, az elvégzett kísérleteik ismertetését, azokról készített fényképeiket vagy videofelvételeiket, melyeket a honlapunkon közzéteszünk. 
A FIRKA szerepe a középiskolai kémia oktatásban - MS PowerPoint bemutató

A kiadvánnyal kapcsolatosan érdeklődni lehet az EMT kolozsvári titkárságán a +40-264-590825 telefonszámon.

Műszaki Szemle

A Műszaki Szemle az Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság (EMT) által negyedévenként publikált, magyar nyelven megjelenő recenzeált tudományos folyóirat. A kiadvány 1997 óta biztosít intézményes fórumot műszaki és természettudományokkal foglalkozó kutatók és szakemberek számára, akik magyar nyelven szeretnék publikálni munkájuk eredményeit. 

A folyóirat szerkesztősége a következő témakörökben várja a közleményeket:

  • eredeti kutatások eredményeit tartalmazó cikkek,
  • összefoglaló cikkek (felkérés alapján):
  1. jelentős, aktuális kutatási terület legújabb nemzetközi eredményeiről,
  2. kiemelkedő magyar kutatóhelyek újabb eredményeiről.

 

A  Fiatal Műszakiak Különszáma a Műszaki Szemle tudományos folyóirat mellékleteként, annak keretében jelenik meg. A diák-platform létrehozása hiánypótló, eddig ilyen közlési lehetőség magyar nyelven nem állt a fiatal műszakiak rendelkezésére.

Az új publikációs felület lehetőséget biztosít az egyetemi és PhD hallgatók, valamint doktori címmel még nem rendelkező fiatal műszakiak számára a tudományos eredményeik magyar nyelven történő közlésére.

A kiadvány a tudományos folyóiratok online közzétételére kifejlesztett rendszerben – Open Journal Systems (OJS) – valósul meg, ez által cikkek metaadatai az internetes indexelt adatbázisokba való bekerülésükkel, biztosítják a publikációk világhálón való „láthatóságát”.

A folyóirat szerkesztősége fontosnak ítéli a még tanuló, de már kutatómunkával is foglalkozó fiatalok számára, hogy elsajátítsák a tudományos eredmények közlésének módszertanát, mely rendkívül fontos a szakmai felkészülésben. Meggyőződésünk, hogy az új lehetőség egy olyan fejlesztés, amely hozzájárul a magyar nyelvű műszaki oktatás minőségének javításához, valamint a fiatalok szakmai sikereihez.

A folyóiratban való publikálás ingyenes, a szerzőknek az EMT semmilyen cikkfeldolgozási, benyújtási és közzétételi díjat nem számít fel. A felhasználóknak joguk van olvasni, letölteni, másolni, terjeszteni, kinyomtatni, keresni vagy hivatkozni a folyóirat cikkeinek teljes szövegére.

Idegen nyelven már közzétett cikkek másod-közlését a folyóirat nem vállalja.

Honlapunkon a Műszaki Szemle tudományos folyóirat 2015-től megjelent számai – az indexelő szolgáltatások által kezelt, általuk a nemzetközi hivatkozási adatbázisokba is bekerülő – referált folyóiratként (peer-review) is megtekinthetőek.

2019-től csak online jelenik meg. 

A Műszaki Szemlében megjelenő cikkek formai követelményei.

Historia Scientiarum

A folyóirat célja, hogy publikációs felületet teremtsen a matematika, műszaki- és természettudományok, valamint az ipar történetével foglalkozó Kárpát-medencei kutatók számára. 

Tudomány- és ipartörténeti folyóirat / Journal of History of Science and Industry. 2004 és 2011 között a Műszaki Szemle folyóirat melléklete (1–9. szám), 2012-től önnállósult (a 10. számtól).

2018-tól csak online jelenik meg.

A Historia Scientiarumban megjelenő cikkek formai szerkesztéséhez használják az itt letölthető sablont.

Honlapunkon a Historia Scientiarum folyóirat  2015-től megjelent számai –  az indexelő szolgáltatások által kezelt, általuk a nemzetközi hivatkozási adatbázisokba is bekerülő – referált folyóiratként (peer-review) is megtekinthetőek.

inter@ktív2

Az Inter@ktív2 a Szabadság napilap és az EMT közös számítástechnikai melléklete, amely havi két alkalommal jelenik meg a Szabadság napilap hasábjain egy oldal terjedelemben. Tematikáját tekintve ismeretterjesztő cikkeket, híreket közöl a számítástechnika, távközlés területéről a lap olvasói számára.