Doktorandusz plénum

Doktorandusz plénum

Ph.D. Students’ Plenary Session

Amfiteátrum

Bíráló bizottság / Reviewing Committe

HUSZTHY Péter, KÉKI Sándor,
LOVÁSZ Tamás, MAJDIK Kornélia, HÓRVÖLGYI Zoltán

Ülésvezetők / Chairmen: DEMÉNY Petra, GÁBOR Szidónia

 

  1200  ARIYA Badam, CHAGU John, SOLYMOS Karolina,
GYULAVÁRI Tamás, PAP Zsolt, BABCSÁNYI Izabella
Stroncium-titanát fotokatalitikus aktivitása talajkivonatok jelenlétében
The photocatalytic activity of strontium titanate in the presence of soil extracts

  1215  BALOGH László, SZILÁGYI Botond, BÓDIS Jenő,
BÁRKÁNYI Ágnes, EGEDY Attila
Propionsav katalitikus szintézisének kinetikai modellezése és modell bázisú optimalizációja
Kinetic modelling and model-based optimization of propionic acid synthesis

  1230  CSOMOS Attila, KOVÁCS Ervin, CSERI Levente,
MADARÁSZ Miklós, SZEPESI Áron, MUCSI Zoltán
Merev szerkezetű GFP kromofór analógok: nagy Stokes-eltolódással és fluoreszcenciával rendelkező vegyületek mikroszkópiás célra
Locking the GFP chromophore. Fluorophores with high Stokes-shift and brightness for microscopy

  1245  CSORBA Benjámin, MADARÁSZ János, MIHALKÓ Andrea,
FARKAS László, BOROS Renáta Zsanett, CSÉCSI Marcell,
BAZSÁNYI Péter, GRESITS Iván
A klór-alkáli iparban használt tömény kősóoldatok flokkulá-cióval, szedimentációval és ioncseréléssel történő tisztítási lehetőségeinek feltérképezése
Mapping of the purification possibilities of saturated brine solutions used in the chlor-alkali industry by flocculation, sedimentation and ion exchange

  1300  DEMÉNY Petra, TEGZE Borbála, MADARÁSZ János,
SÁFRÁN György, ZÁMBÓ Dániel, HÓRVÖLGYI Zoltán
Cu-tartalmú TiO2-bevonatok fejlesztése és fotokatalitikus hatásuk intenzifikálása
Development of TiO2 coatings modified by Cu particles and intensification of their photocatalytic effect

  1315  ESZTERBAUER Edina, NÉMETH Áron
Yarrowia alapú biofinomító
Yarrowia-based biorefinery

  1330  GÁBOR Szidónia, BÁLINT Emese-Éva, KILÁR Ferenc
Naftil- ecetsav mennyiségének hatása a mogyoró- kallusz indukcióra
The effect of naphthyl acetic acid quantity on hazelnut callus induction

  1345  HARTYÁNYI Máté, NAGY Roland, BARTHA László, PUSKÁS Sándor
Kőolajipari célokra előállított tenzidkompozíciók rétegvízben való oldhatóságának vizsgálata
Investigation of the solubility of surfactant mixtures synthesized for petroleum industry application in brine

 

  1400   ebéd

Ülésvezetők / Chairmen: HÉJJA Melinda, ILKEI Klementina-Imelda

  1530  HÉJJA Melinda, MIHÓK Emőke, ALAYA Amina, OLÁH Neli-Kinga, GYÖRGY Éva, MÁTHÉ Endre
Gemmoterápiás extraktumok analitikai és mikrobiológiai vizsgálata
Analytical and microbiological examination of gemmotherapy extracts

  1545  HŐGYE Fanni, FARKAS László Bence, TIMÁRI István,
ILLYÉS Tünde Zita, SZILÁGYI László, BAJZA István
Tio-digalaktozid 3,3’-helyzeteiben történő módosításai
Modifications to the 3,3'-positions of thio-digalactoside

  1600  ILKEI Klementina-Imelda, ALBERT Csilla, MARA Gyöngyvér
Az alma rost és a metformin szerepe két fontos bélbaktérium rövid szénláncú zsírsav termelésében
The role of apple fiber and metformin in the production of short-chain fatty acids by two important intestinal bacteria

  1615  KAPUS István, CSUPÁSZ Tibor, VÁRADI Balázs, TIRCSÓ Gyula
8-hidroxikinolinát oldalláncot tartalmazó merevgerincű makrociklusos ligandumok: szintézis és koordinációs kémiai jellemzés
Rigid macrocyclic ligands possessing 8-hydroxyquinolinate pendants: synthesis and coordination chemical characterization

  1630  KISS Etelka, HESSZ Dóra, KUBINYI Miklós, KÁLLAY Mihály
Fotoreszponzív szupramolekuláris komplexek fotokémiája
Photochemistry of photoresponsive supramolecular complexes

  1645  MÁRTON Péter, RÁCZ Adél, SZOLNOKI Beáta, MADARÁSZ János, NAGY Norbert, HÓRVÖLGYI Zoltán
Dekánsavanhidriddel módosított kitozánbevonatok felületi tulajdonságainak tanulmányozása
Sudying the surface properties of chitosan coatings modified with decanoic acid anhydride

 

  1700  kávészünet

Ülésvezetők / Chairmen: TÓTH Pál, SCHAFFHAUZER Zsófia

  1720  ŐZE Csilla, MAKÓ Éva
Trassz és diatomaföld hatása a kaolin mechanokémiai aktiválására
és puccolános aktivitására
Effect of trass and diatomaceous earth on the mechanochemical activation and pozzolanic activity of kaolin

  1735  PETRÓCZI Ferenc Dániel, BAKAI-BERECZKI Ilona
Biológiailag aktív fluortartalmú kannabinoid származékok szintézise Mannich típusú reakcióval
Synthesis of biologically active fluorinated cannabinoid derivatives with Mannich-Type reaction

  1750  PÉTERFI Orsolya, GALATA Dorián László, NAGY Zsombor Kristóf
Valós idejű szemcseméret meghatározás a gyógyszeriparban mesterséges intelligencia segítségével
Real-time particle size analysis in the pharmaceutical industry using artificial intelligence

   1805 SCHAFFHAUZER Zsófia, JANKOVICS Hajnalka
HIV és Hepatitisz C vírus specifikus nanotestek tervezése és előállítása orvos diagnosztikai célra
Design and production of HIV and Hepatitis C virus specific nanobodies for medical diagnostic

   1820 TÓTH Pál, NÉMETH Áron
Fermentált alginit dermatológiai hatásának vizsgálata
Examination of the dermatological effect of fermented alginite

   1835 TÖRÖK Patrik, LAKK-BOGÁTH Dóra, KAIZER József
Janus-arcú oxigenáz enzimmodellek előállítása
Preaparation of Janus-faced oxygenase enzyme models