Doktorandusz plénum - I. terem

Doktorandusz plénum 
PhD Students Plenary Presentations 

 

Helyszín: Hotel Continental Forum

I. terem

Bíráló bizottság / Reviewing Committe:

 JOÓ Ferenc, HUSZTHY Péter, KILÁR Ferenc, LOVÁSZ Tamás, MAJDIK Kornélia

Ülésvezetők / Chairmen: DARGÓ Gyula, JENEI Laura-Barbara

 

  900    BEBESI Tímea, SZIGYÁRTÓ Imola Csilla, GAÁL Anikó, VARGA Zoltán, MIHÁLY Judith
Extracelluláris vezikulák spektroszkópiai vizsgálata plazmonikus nanorészecskék alkalmazásával
Spectroscopic study of extracellular vesicles using plasmonic nanoparticles

  915    CSONTOS Máté, KÉRI Mónika, NYUL Dávid, BÁNYAI István, ELEK János
Bentonit hidratációjának relaxometriás vizsgálata     
Study of bentonite hydration using NMR relaxometry

  930    DARGÓ Gyula, ERDÉLYI Dóra, MOLNÁR Balázs, GARÁDI Zsófia, HUSZTHY Péter, KISSZÉKELYI Péter, BAGI Péter, KUPAI József
Lipofil királis organokatalizátor előállítása, alkalmazása és visszaforgatása
Synthesis, application, and recycling of lipophilic chiral organocatalyst

  945    FARKAS Vajk, NAGYHÁZI Márton, TURCZEL Gábor, TUBA Róbert
N-alifás ciklikus alkil amino karbén ruténium komplexek szintézise és aktivitása
Synthesis and Activity of N-aliphatic Callcy Alkyl Amino Carbene Ruthenium Complexes

  1000   HARTYÁNYI Máté, NAGY Roland, BARTHA László, PUSKÁS Sándor
cEOR célú polimerek előszelekciós módszere
Pre-selection method for cEOR polymers

1015    HORVÁTH Dominik, TOMASEK Szabina, MISKOLCZI Norbert
Különböző összetételű lakossági hulladékfrakciók pirolízisének vizsgálata TG-FTIR készüléken
Investigation of the pyrolysis of MSW fractions with different composition using TG-FTIR

1030    JAKAB-NÁCSA Alexandra, SIKORA Emőke, PREKOB Ádám, VANYOREK László, SZŐRI Milán, BOROS Renáta Zsanett, FARKAS László, VISKOLCZ Béla
Katalizátorok összehasonlíthatósága a MIRA21 modell alapján
Comparability of catalysts based on the MIRA21 model

1045    JENEI Laura Barbara
Imidazopiridin-vázas arilészterek előállítása homogénkatalitikus ariloxikarbonilezési reakcióban
Preparation of aryl esters with an imidazopyridine skeleton in homogeneous catalytic aryloxycarbonylation reaction

1100–1130 kávészünet

Ülésvezetők / Chairmen: LŐRINCZ Eszter Boglárka, SZEREDAI Bettina Dóra

1130   KAPUS István, CSUPÁSZ Tibor, VÁRADI Balázs, TIRCSÓ Gyula
8-hidroxikinolin-csoportot tartalmazó makrociklusos vegyületek előállítása és koordinációs kémiai jellemzése
Synthesis and coordination chemical characterization of macrocyclic compounds containing 8-oxyquinolinate groups

1145     LŐRINCZ Eszter Boglárka, BAKAI-BERECZKI Ilona
Változatos biológiai hatással rendelkező kannabidiol és kannabigerol származékok szintézise
Synthesis of cannabidiol and cannabigerol derivatives with varied biological activity

1200     NAGY Gábor Zoltán, NAGY Roland
Különböző típusú növényolajokból szintetizált EP adalékok vizsgálata
Investigation of EP additives synthesized from different types of vegetable oils

1215    NEAGU Oana Mihaela, BALASKÓ(Karetka) Anett-Jolán, JURCA Tünde
A Taraxaci folium kivonat fitokémiai profilja
Phyto-chemical profile of Taraxaci folium extract

1230    SOLYMOS Karolina, ARIYA Badam, BABCSÁNYI Izabella, PAP Zsolt
Titán-dioxid nanorészecskék viselkedésének változása talajkivonatokban
Changes in the alladiu of titanium dioxide nanoparticles in soil solutions

1245   SZABÓ Blanka, NOVODÁRSZKI Gyula, VALYON József, BARTHOS Róbert
A kémiai és szerkezeti heterogenitás hatása az MgO-SiO2 katalizátorok aktivitására az etanol-butadién reakcióban

Effects of Chemical and Structural Heterogeneity on the Activity of MgO-SiO2 Catalysts in the ETB reaction

1300    SZEREDAI Bettina Dóra, FRENȚIU Tiberiu, MUNTEAN Norbert
Multi elemes (As, Bi, Sb, Se, Te, Hg) hidridgeneráláson alapuló meghatározás kidolgozása folytonos fényforrásos atomspektroszkóp segítségével
Optimization of chemical vapor generation conditions for 
multi- elemental determination by high resolution continuum source atomic absorption spectrometry

1315    SZILÁGYI Balázs, VÁRADI Balázs, TIRCSÓ Gyula
Egyszeresen helyettesített piklén furinát származékok előállítása és koordinációs kémiai vizsgálata
Synthesis and coordination chemical study mono-substituated pyclen furinate derivatives

1330    ZSINKA Viktória, MISKOLCZI Norbert
Biomassza elgázosítása laboratóriumi berendezésben
Gasification of biomass in laboratory equipment