Formai követelmények

VEGYÉSZKONFERENCIA kiadványában megjelenő
KIVONATOK formai követelményei

Letölthető *.docx formátumú mintaállomány

Oldal és margók beállítása

A/4 papírméret (210x297 mm), 25 mm-es margóbeállítás (jobb, bal, alul, felül),
fejléc, lábléc 13
mm-es távolsága a lap szélétől.

A címrendszer tagolása

A dolgozat címe magyarul

A dolgozat címe angolul

Arial 16 pt., félkövér, középre igazított, utána 12 pt. térköz

ELSŐ Szerző1, MÁSODIK Szerző2,... , UTOLSÓ Szerzőn

Arial 12 pt., középre igazítva; utána 12 pt. térköz

Szerzők teljes neve (VEZETÉKNÉV csupa nagybetűvel),
doktori, vagy más címek, beosztás megjelölésével.

Több szerző esetében a nevek utáni felső indexben tett számmal,
illetve a munkahelyek előtti azonos számmal történő jelöléssel fejezzük ki az illető hovatartozását.

 

Munkahely(ek), cím, elérhetőség

Arial 11 pt., normál, középre igazítva, utána 40 pt. térköz

A munkahely pontos megnevezése és székhelye, cím, tel., fax, e-mail, honlap

 

 

Abstract (alcím: Arial 12 pt., félkövér)

Times New Roman 11 pt. sorkizárt, bekezdés első sora 10 mm-es behúzással.

10-12 soros angol nyelvű rövid összefoglaló.

 

KIVONAT  (alcím: Arial 12 pt., félkövér)

Times New Roman 11 pt. sorkizárt, bekezdés első sora 10 mm-es behúzással.

10-12 soros magyar nyelvű rövid összefoglaló

 

Keywords / Kulcsszavak: Times New Roman 11 pt., normál, sorkizárt, bekezdés első sora 10 mm-es behúzással. A szerző(k) megítélése szerinti legfontosabb 5 kulcsszót adjá(k) meg

 

Megjegyzés

  • Az írásjelek (pont, vessző, kettőspont, stb.) elé a szövegben ne tegyen szóközt, utánuk viszont mindig.

  • Használja az automatikus elválasztást, szükség esetén a szavakat a sor végén feltételes elválasztójellel (Ctrl –)
    válassza el.

  • Kezdő idézőjelnek az Alt-0132 kódot használja („), míg záró idézőjelnek az Alt-0148 kódot (”).

  • A nagy kötőjel és a gondolatjel kódja Alt-0150 (–).

  • Élőfej, élőláb használatát kérjük mellőzni.

  • Az e-mailen küldendő állományokat MS Word formátumban (*.doc vagy *.docx) várjuk.

 

A kéziratok tartalmáért a szerző teljes felelősséggel tartozik!