Poszter szekció - III. terem

Poszterek
Posters

 

Helyszín: Hotel Continental Forum

III. terem

A poszterek kivetítése a teljes nap folyamán történik.
A poszterek megbeszélésére, kérdésekre 1730 órától a II. teremben van lehetőség.

 

1.              ABEDI Mahsa, GYULAVÁRI Tamás, PAP Zsolt
Különböző szintézismódszerekkel előállított stroncium-titanátok jellemzése és fotokatalitikus aktivitásuk vizsgálata
Characterization and evaluation of the photocatalytic activity of strontium titanate photocatalyst prepared by different synthesis methods

2.              ARIYA Badam, SOLYMOS Karolina, GYULAVÁRI Tamás , PAP Zsolt, BABCSÁNYI Izabella, FARSANG Andrea
Savas és semleges talajextraktumok hatásának vizsgálata SrTiO3 nanostruktúrák szerkezetére és fotoaktivitására
Investigation of the behaviour and photoactivity of SrTiO3 nanomaterials in acidic and neutral soil extracts

3.               ÁGOSTON Áron, PAP Zsolt, GYULAVÁRI Tamás, JANOVÁK László
Rézzel módosított stroncium-titanát (Cu-SrTiO3) réztartalmának optimalizálása
Optimization of the copper content of copper-modified strontium titanate (Cu-SrTiO3)

4.              BALASKÓ(Karetka) Anett-Jolán, JURCA Tünde, VICAS Laura-Gratiela
Irgalmasrendi gyógySZERzet
The Hospitaller Order's remedy

5.              BARABÁS Laura-Edit, PAIZS Csaba
Racém aminok kinetikus rezolválása - egy új megvilágításban
Kinetic resolution of racemic amines - in a new light

6.              BOZSÓ Petra, VÁRNAGY Katalin, CSORBA Benjámin, SZABÓ Petra, FARKAS László, MIHALKÓ Andrea, BOROS Renáta Zsanett
Valerolakton gyűrűnyitási reakciójának tanulmányozása, és a képződött anyagok felhasználása biobázisú poliuretánok előállításához
Study of the ring-opening reaction of valerolactone, use of the formed materials for the production of bio-based polyurethanes

7.              BRÉM Balázs
Nyers biodízel tiszta növényi- és használt növényi olajból
Crude Biodiesel fom Virgin Vegetable (VVO) and Waste Vegetable Oil (WVO)

8.              BURLOU-NAGY Cristina, RUJE (Foghis) Monica, JURCA Tünde, Florin BĂNICĂ, PALLAG Annamária
Az echineaceae purpureae herba kivonataiból polifenolok kimutatása voltametrikus méréssel
Detection of polyphenols of echineaceae purpureae herba extracts by voltammetric measurement

9.             CSATORDAI Viktória, JÁKÓI Zoltán Péter,  LEMMER Balázs
Szennyvíziszapok anaerob fermentációjának nyomon követése
Monitoring the anaerobic fermentation of sewage sludge

10.              CSAVDÁRI Alexandra, MIHÁLY Norbert-Botond
A szilárd-folyadék extrakciós folyamat hatékonyságának modellezése mesterséges neurális hálózatok segítségével
Modeling the efficiency of the solid-liquid extraction processes by using artificial neural networks

11.             DEBRECZENI Nóra, BEGE Miklós, BORBÁS Anikó
Nukleozid-morfolínó kimérák szintézise
Synthesis of nucleoside-morpholino chimeras

12.            FAZAKAS Dalma, MUNTEAN Norbert, SÓGOR Csilla
Különböző típusú mézek elemanalízise
Elemental analysis of different types of honeys

13.             FAZEKAS Ákos, ÁGOSTON Áron, JANOVÁK László, KERTÉSZ Szabolcs, BESZÉDES Sándor, HODÚR Cecilia, LÁSZLÓ Zsuzsanna, PAP Zsolt, VERÉB Gábor
Ag és Cu adalékolt TiO2 bevonatú membránok szűrési és fotokatalitikus tulajdonságai olajtartalmú szennyvizek tisztítása során
Filtration and photocatalytic properties of Ag and Cu doped TiO2 coated membranes for oil contaminated wastewater purification

14.               FÓNAGY Orsolya, SZABÓNÉ BÁRDOS Erzsébet, HORVÁTH Ottó
1:1 típusú agyagásványok adszorpciós tulajdonságainak és fotokatalitikus aktivitásának vizsgálata
Investigation of the adsorption properties and photocatalytic activity of 1:1 type clay minerals

15.            GYERESI Ibolya-Kreszcencia, SZŐKE Árpád-Ferenc, ALBERT Emőke, MÁRTON Péter, SZABÓ Gabriella, HÓRVÖLGYI Zoltán
Térhálósító szerekkel módosított kitozán nanobevonatok fizikai-kémiai jellemzése
Physicochemical characterization of chitosan nanocoatings modified with different crosslinking agents

16.            GYULAVÁRI Tamás, DUSNOKI Daniella, Mahsa ABEDI, Mohit YADAV, SÁPI András, KUKOVECZ Ákos, KÓNYA Zoltán, PAP Zsolt
Különböző morfológiájú stroncium-titanátok előállítása, jellemzése, és fotokatalitikus aktivitásuknak vizsgálata
Preparation, characterization, and photocatalytic evaluation of strontium titanates with different morphologies

17.             KASZA Angéla-Mária, DAN Monica, KATONA Gabriel, DEZSŐ Tibor, LAZĂR Diana-Mihaela
Platina visszanyerése elhasznált autókatalizátorok feloldásából származó savas oldatokból
Platinum recovery from acid solutions obtained by dissolving from spent auto catalysts

18.             PAP Matild, PAIZS Csaba, KATONA Gabriel
Magnetit alapú hordozók biokatalitikus mikrofluidikai rendszerekben
Magnetite-based supports in biocatalytic microfluidic systems

19.             PETRÓCZI Ferenc Dániel, JUHÁSZ-TÓTH Éva, JUHÁSZ László, TÓTH Marietta
2-Jód 1-C-szubsztituált glikálok előállítása és karbonilatív Suzuki-Miyaura kapcsolási reakcióinak vizsgálata
Synthesis of 2-iodo 1-C-substituted glycals and examination of their carbonylative Suzuki-Miyaura coupling reactions

20.            ROTTAC Arnella,  BRÉM Balázs, BOTA Cristina, GÁL  Emese
Poliolefin alapú műanyag hulladékok pirolízise folyékony üzemanyag előállítás céljából: Kísérlet méretű tanulmány
Pyrolysis of polyolefin-based plastic wastes for liquid fuel production: A pilot-scale study.

21.            RUJE (FOGHIS) Monica, BURLOU-NAGY Cristina, JURCA Tünde, GHITEAN Timea Claudia, PALLAG Annamária
Májvédő étrend-kiegészítők alkalmazásának retrospektív vizsgálata krónikus betegségben szenvedő betegeknél
A retrospective study of the use of dietary supplements with liver protection effects in patients with chronic disease

22.             SZABÓ Petra, FODOR Károly, BOROS Renáta Zsanett, FARKAS László, MIHALKÓ Andrea
Magas sótartalmú technológiai vizek szervesanyag tartalmának analitikai vizsgálata
Analytical examination of organic matter content of technological waters with high salt content

23.             SZŐKE Árpád, CSIKI Emese, SZABÓ Gabriella, MUNTEAN Norbert
A kávé antioxidáns erejének meghatározása Briggs-Rauscher reakció segítségével
Determination of the antioxidant activity of different types of coffee by means of Briggs-Rauscher analytical method

24.            SZŐKE Árpád-Ferenc, SZABÓ Gabriella, KATONA Gabriel, Gwendal BLIET, Liana Maria MUREȘAN
Prekurzor oldatok viszkozitásának hatása indigó kárminnal impregnált kitozán bevonatok antikorróziós tulajdonságaira
The effect of precursor solution viscosity on the anticorrosive capabilities of indigo carmine-impregnated chitosan coatings

25.            VERÉB Gábor, FEKETE Laura, FAZEKAS Ákos Ferenc, KERTÉSZ Szabolcs , BESZÉDES Sándor, JÁKÓI Zoltán, HODÚR Cecilia,  LÁSZLÓ Zsuzsanna, KOVÁCS Gábor, PAP Zsolt, GYULAVÁRI Tamás,  HERNÁDI Klára
Összehasonlító tanulmány az olajszennyezett vizek szűrésére alkalmazott TiO2/CNT kompozittal bevont, illetve a kompozittal anyagmódosított membránokról
Comparative study of TiO2/CNT composite coated and blended membranes used for the filtration of oil contaminated waters

26.            YADAV Mohit, ÁGFALVI Ádám, SÁPI András, PAP Zsolt, KUKOVECZ Ákos, KÓNYA Zoltán
Az UV–látható megvilágítás hullámhosszának hatása nemesfémekkel dópolt TiO2-ok fotokatalitikus CO2 hidrogénezésének aktivitására
Effect of UV–visible light excitation wavelength on the photocatalytic activity of TiO2 doped with noble metals towards CO2 hydrogenation

27.             NEAGU Oana Mihaela, BALASKÓ(Karetka) Anett-Jolán, JURCA Tünde
Taraxaci folium kivonat fitokémiai profilja
Phyto-chemical profile of Taraxaci folium extract