Poszter szekció

Poszterek
Posters

I. terem

 

1.        BEJCZI Rebeka, NAGY Roland
EOR célú flokkulálószerek hatékonyságának vizsgálata
Investigation of the efficiency of flocculants for EOR

2.        BRÉM Balázs, GÁL Emese, LOVÁSZ Tamás, PORUMB Dan, GĂINĂ Luiza
Ón-komplexálási stratégia az 1,9-diacil-dipirrometánok előállítására szolgáló acilezési eljárásokban
A tin-complexation strategy for use in acylation methods in the preparation of 1,9-diacyldipyrromethanes

3.        CSAVDÁRI Alexandra, BALA Szende
Nehézfémek meghatározása különböző élelmiszermintákban röntgen fluoreszcencia spektroszkópiával
Determination of heavy metals in various food samples
by means of X-ray fluorescence spectroscopy

4.        DEÁK Noémi, NEMEȘ Gabriela
p és d mezőbeli elemeket tartalmazó komplex vegyületek szintézise és jellemzése kelátképző ligandumok felhasználásával
Synthesis and characterization of p and d element containing complexes using chelating type ligands

5.        FAZEKAS Ákos Ferenc, GYULAVÁRI Tamás, PAP Zsolt,
BODOR Attila, LACZI Krisztián, PEREI Katalin, ILLÉS Erzsébet,
LÁSZLÓ Zsuzsanna, VERÉB Gábor
Az olaj összetételének és a CNT funkcionalizálásnak hatása az olajos szennyvizek TiO2/(f)CNT/PVDF kompozitmembránokkal történő membránszűrésére
Effects of oil composition and CNT functionalizaton on the membrane filtration of oily wastewaters with TiO2/(f)CNT composite-coated PVDF membranes

6.        GÁL Emese, BRÉM Balázs, LÁSZLÓ Zoltán, PODAR Dorina
A vadrózsa illóolaj összetételének GC-MS analízise
GC-MS analysis of the composition of the wild rose essential oil

7.        GYULAVÁRI Tamás, Mahsa ABEDI, KUKOVECZ Ákos,
KÓNYA Zoltán, PAP Zsolt
Gyorskalcinálással előállított kalcium-titanátok fotokatalitikus aktivitásának és stabilitásának vizsgálata
Evaluation of the photocatalytic activity and stability of calcium titanates prepared by rapid calcination

8.        LACZAI Nikoletta, JAKAB-NÁCSA Alexandra,
HARNÓCZ Lilla, BAGI Péter, FARKAS László
Ipari vízvisszaforgatási lehetőségek vizsgálata egy víztisztító prototípus üzemeltetésével
Study of industrial water recycling possibilities by operating a water treatment prototype

9.        JUHÁSZ Blanka, JÁKÓI Zoltán, LEMMER Balázs
Csongrádi borvidékről származó borminták fiziko-kémiai vizsgálata
Physico-chemical analysis of wine samples from the Csongrád wine region

10.      LOVÁSZ Tamás, KIRÁLY Arnold
Vízoldható Zn(II)-ftalocianin származékok előállítása és optikai tulajdonságaik vizsgálata
Synthesis and photophysical characterization of some water-soluble Zn(II)-phthalocyanine derivatives

11.      MAGYARI Klára, MÂRZA Sorin, MOLDOVAN Mirela,
TÓTH Zsejke-Réka, PAPUC Ionel, BAIA Lucian
Arany nanorészecske-bioaktív üveg kompozit tartalmú kenőcsök előállítása és alkalmazása a diabéteszes sebgyógyulás elősegítésére
Ointments containing gold nanoparticles-bioactive glass composites for diabetic wound healing

12.      MÁRTON Péter, TITKÓ Simon, FODOR Bálint, BASA Péter, ROHONCZY János, HÓRVÖLGYI Zoltán
pH és hőmérséklet hatása kitozánnal borított pórusos szilikaréteg színezékfelvételére
Effect of pH and temperature on the adsorption of dye molecules in chitosan-coated porous silica layers

13.      SIMON Péter, LŐRINCZI Bálint, SZATMÁRI István
Kinurénsavszármazékok organokatalitikus C–3 alkoximetilezési reakcióinak feltérképezése és kiterjesztése
Organocatalytic C–3 alkoxymethylation of kynurenic acid derivatives, assessment and broadening scope

14.      SOLYMOS Karolina, ARIYA Badam, BABCSÁNYI Izabella, PAP Zsolt
Titán-dioxid nanorészecskék viselkedése eltérő kémiai tulajdonságú talajoldatokban
Changes in the behaviour of titanium dioxide nanoparticles in soil solutions

15.      TÓTH Zsejke-Réka, FERARU Alexandra, MAGYARI Klára,
BAIA Lucian
A gumiarábikum mennyiségének hatása az alginát-gumiarábikum kompozitok alkalmazásában
The effect of the amount of Gum Arabic in the application of Alginate-Gum Arabic composites

16.      UDVARDY Antal, SZOLNOKI Csenge Tamara, CZÉGÉNI Csilla Enikő, HORVÁTH Henrietta, PAPP Gábor,
JOÓ Ferenc, KATHÓ Ágnes
Foszfa-urotropinok ezüst(I)-tartalmú koordinációs polimerei
Coordination Polymers based on Phosphaurotropines of Ag(I)

17.      YADAV Mohit, TATAR Dalibor, DJERDJ Igor, GYULAVÁRI Tamás, PAP Zsolt, SÁPI András, KUKOVECZ Ákos,
KÓNYA Zoltán
Újszerű, nagy entrópiájú cérium-oxid-típusú ritkaföldfémek felhasználása fotokatalitikus CO2 hidrogénezésre
Novel cerium oxide-type high entropy rare earth oxides for photocatalytic CO2 hydrogenation