III. terem

Poszterek
Posters

A poszterek bemutatásához javasoljuk az https://ojs.emt.ro/index.php/chem felület használatát.

 

1700    BOTH Julia, SZABÓ Gabriella, KATONA Gabriel, MUREȘAN Liana-Maria

Csersavas nanokonténerekkel adalékolt polisztirol rétegek korróziógátló vizsgálata különböző fémhordozón
Investigation of the anticorrosive effect of polystyrene coatings doped with silica
nanocontainers,
impregnated with tannic acid, on different metal substrates

 

1710    BUIER Regina-Henriett, SZABÓ Gabriella Stefánia, MUREȘAN Liana Maria

Fenolftaleinnel impregnált kitozán vékonyrétegek korrózióvédő hatásának tanulmányozása cink hordozón
Phenolphthalein
as corrosion inhibitor in chitosan layers on zinc substrates

 

1720    GÁL Emese, NAGY Levente Csaba

Szimmetrikusan szubsztituált kurkumin analógok és ezek BF2 komplexeinek szintézise,
fotofizikai tulajdonságaik és TD/DFT tanulmányozása

Synthesis, photophysical properties and electronic structure of symmetrical substituted curcumin analogues
and their BF2 complexes

 

1730    KOVÁCS Norbert, BOGNÁR Zsófia, GYURCSÁNYI E. Róbert

Fluoreszcens nanorészecskék kontrollált felületi módosítása antitestekkel
Controlled surface modification of fluorescent nanoparticles with antibodies

 

1740    LEMMER Balázs, PAPPNÉ SZILÁDI Katalin, JÁKÓI Zoltán, BESZÉDES Sándor

Élelmiszeripari extrakciós folyamatok hatékonyságnövelése
Enhancing the efficiency of extraction processes in the food industry

 

1750    MAGYARI Klára, DREANCĂ Alexandra, TĂULESCU Marian, TODEA Milica, GYULAVÁRI Tamás, BAIA Lucian

In vivo kísérletek után visszanyert kompozitok jellemzése
Recovered composites characterization after in vivo experiment

 

1800    OVÁRI Tamara-Rita, SZABÓ Gabriella, MUREȘAN Maria Liana

Szilika nanorészecske töltőanyaggal ellátott epoxigyanta rétegek korrózióvédő hatásának vizsgálata cink hordozón
Investigation of the
anticorrosive effect of epoxy - silica nanoparticles composite coatings on zinc substrate

 

1810    RÁPÓ Eszter, TONK Szende

Ipari melléktermék lehetséges felhasználása a víztisztításban, reaktív festék adszorpciója
Potential use of industrial by-products in water treatment, reactive dye adsorption

 

1820    SZEMESI Péter, BANA Péter, KÁNCZ Anna E., GREINER István, ÉLES János

Áramlásos kémia alkalmazása egy gyógyszeripari szempontból jelentős intermedier aszimmetrikus
Henry-reakcióval történő szintézisében
Application of flow chemistry in an asymmetric Henry reaction towards a
pharmaceutically important intermediate

 

1830    TEGZE Borbála, HÓRVÖLGYI Zoltán, NAGY Norbert

Mezopórusos titán-dioxid bevonatok nedvesedésének jellemzése
Characterization of the wettability of mesoporous titanium-dioxide coatings

 

1840    TÓTH Zsejke-Réka, KISS János, VODNAR Dan Cristian, HERNÁDI Klára, BAIA Lucian, MAGYARI Klára

Nemesfém jelenléte a bioaktív üveg kompozitokban
Presence of the noble metal in bioactive glass composites