Diák-poszter bemutatása - I. terem

Diák-poszterek bemutatása
Student Posters Presentation

 

Helyszín: Hotel Continental Forum
I. TEREM

 

Bíráló bizottság / Reviewing Committee:

SIMONNÉ SARKADI Livia, KÉKI Sándor, GÁL Emese, MAJDIK Kornélia

 

1530    CSETE Tímea Éva, BARABÁS Laura-Edit, PAIZS Csaba
Aromás diketonok és α-hidroxi-ketonok enzimatikus redukálása humán szénsav anhidráz II jelenlétében
Enzymatic reduction of aromatic diketones and α-hydroxyketones mediated by human carbonic anhydrase II

1540    DÉZSI Pál Patrik, HEINER Zsuzsanna, PAPPNÉ SZILÁDI Katalin
Biodegradábilis tejsav alapú polimer szerkezeti és morfológiai vizsgálata
Structual and morphological studies of lactic acid based biodegradable modified polymer packaging materials

1550    KISS Johanna, FEHÉR Zsuzsanna, KISSZÉKELYI Péter, MOLNÁR János, HUSZTHY Péter, KÁRPÁTI Levente, KUPAI József
A PET glikolízisének optimalizálása
Optimization of PET glycolysis

1600    MÁRTA Viktória Alexandra, GYULAVÁRI Tamás, KOVÁCS Zoltán, MAGYARI Klára, KÁSA Zsolt, VERÉB Gábor, PAP Zsolt, HERNÁDI Klára
Kerámiapapíron rögzített titán-dioxid és cink-oxid üreges gömbök előállítása és alkalmazhatóságuk vizsgálata a fotokatalitikus vízkezelésben
Immobilization of highly active titanium dioxide and zinc oxide hollow spheres on ceramic paper and their applicability for photocatalytic water treatment

1610    NAGY Loránd, BARABÁS Laura-Edit, PAIZS Csaba
Optimalizált PpS-TA / hCAII bienzimatikus kaszkádrendszer racém 1-feniletán-1-aminok átalakításában

Optimized PpS-TA / hCAII bienzymatic cascade for the transformation of racemic 1-phenylethane-1-amines

1620    NÉMETH Réka, FEHÉR Zsuzsanna, KISS Johanna, KUPAI József
Polikarbonát bontása szilikagélhez rögzített organokatalizátorral
Degradation of polycarbonate with an organocatalyst grafted onto silica gel

1630    NÉMETI Norbert-Balázs, LOVÁSZ Tamás
p-Fenilén-diamin származékok felhasználása metilénkék analógok előállítására
Use of p-Phenilene-diamine Derivatives in the Synthesis of Methylene Blue Analogues

1640     PACZONA Boglárka, SZABÓNÉ BÁRDOS Erzsébet, MOLNÁR Miklós
Biológiai és fotokémiai eljárások kombinált alkalmazása a szennyvíztisztításban
Biological and photochemical processes combined use in wastewater treatment

1650    PÁLL Bence, FODOR Lajos
Felületmódosítás hatása a CdxZn1–xS fotokatalizátorok hidrogénfejlesztő hatékonyságára
Effect of surface modification on the hydrogen generation efficiency of CdxZn1-xS photocatalysts

1700    RICHTER Dóra, NÉMETH Réka, DARGÓ Gyula, NAGY Sándor, HUSZTHY Péter,
            MÁTRAVÖLGYI Béla, KUPAI József

            Fémmel kombinált cinkona organokatalizátorok szintézise és alkalmazása aszimmetrikus reakciókban
            Synthesis of cinchona organocatalysts and their metal combined application in asymmetric reactions