III. terem

Diák-poszter szekció
Student Posters

 

Bíráló bizottság / Reviewing Committee:

Elnök / Chairmen: KILÁR Ferenc

GÁL Emese, CSAVDÁRI Alexandra, MAJDIK Kornélia

A poszterek bemutatásához javasoljuk az https://ojs.emt.ro/index.php/chem felület használatát.

 

1500    AL KAYYALI Reem, NAGY Tibor, RÓTH Gergő, KUKI Ákos, HASHIMOV Mahir,
ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor

Etilén-oxid – propilén-oxid kopolimerek karakterizálása MALDI-TOF tömegspektrometriával
Detailed characterization of EO-PO triblock copolymers by MALDI-TOF mass spectrometry

 

1510    BENEDEK Máté Benjámin, NAGY Tibor, KUKI Ákos, RÓTH Gergő, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor

GPC módszerfejlesztés kopolimerek molekulatömegének meghatározására
GPC method
development for molecular weight determination of copolymers

 

1520    BOGYOR Andrea, BALA Szende, CSAVDARI Alexandra

Mindennapi élelmiszerek Cukor- és C-vitamin tartalmának egyszerű módszerekkel való kimutatása
Simple methods for the determination of total sugar and vitamin C content in daily foods

 

1530    BORBÁS Balázs, TEGZE Borbála, PAUDICS Adrien, KUBINYI Miklós, HÓRVÖLGYI Zoltán

Felkonvertáló részecskék és kitozánnal alkotott kompozit bevonataik előállítása és vizsgálata
Synthesis and characterization of upconverting nanoparticles and their chitosan composite layers

 

1540    KIRÁLY Arnold, LOVÁSZ Tamás, KUN Attila-Zsolt

Zn(II)–ftalocianinok fotofizikai tulajdonságainak vizsgálata UV–Vis spektroszkópiával és molekulamodellezéssel
Photophysical characterization of Zn(II)–phthalocyanines using UV–Vis spectroscopy and molecular modelling

 

1550    KOCSIS Gábor, SZABÓNÉ BÁRDOS Erzsébet, ZSIRKÁNÉ FÓNAGY Orsolya

Szerves szennyezők mineralizációja heterogén fotokatalízissel
Mineralization of organic pollutants by heterogeneous photocatalysis

 

1600    NÉMETI Norbert-Balázs, LOVÁSZ Tamás

Új hidroxil-csoportot tartalmazó metilénkék analógok előállítása és vizsgálata
Synthesis and Investigation of Methylene Blue Analogs Containing Hydroxy Groups

 

1610    OLWETHUTHANDO Gumede Nosipho , NAGY Tibor, RÓTH Gergő, KUKI Ákos, HASHIMOV Mahir,
ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor

Pluronic típusú triblokk kopolimerek habzásgátló hatásának vizsgálata
Investigation of antifoaming activity of Pluronic type triblock copolymer

 

1620    PÁLL Dávid, THAI LE Son, TUYEN Tran, BEGE Miklós, BERECZKI Ilona, OSTORHÁZI Eszter,
MILÁNKOVITS Márton, HERCZEGH Pál, BORBÁS Anikó, CSÁVÁS Magdolna

A pleuromutilin szintetikus módosításai tiol-én addícióval
Synthetic modifications of pleuromutilin by thiol-ene addition

 

1630    SZABÓ Renáta, NÉMETH András György, KESERŰ György Miklós, ÁBRÁNYI-BALOGH Péter

Tiolok és származékaik multikomponensű szintézise
Multicomponent
synthesis of thiols and their derivates

 

1640    TOLVAJ Petra, NAGY Tibor, KUKI Ákos, RÓTH Gergő, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor

Különböző minőségi kategóriájú kozmetikumok összetételének összehasonlítása GC-MS módszerrel
GC-MS analysis of cosmetics with different quality