Diák-poszterek bemutatása

Diák-poszterek bemutatása

Student Posters’ Presentations

II. terem

Bíráló bizottság / Reviewing Committee:

ALBERT Emőke, CSAVDÁRI Alexandra,
 GÁL Emese, MAJDIK Kornélia, TÓTH Gábor

 

1530    ÁGOSTON Gyopárka, BOROS Krisztina, TOMOIAGĂ Raluca Bianca, BENCZE László-Csaba
Komputacionális módszerekkel fellelt új aromás ammónia-liáz szubsztráttartományának feltérképezése és katalitikus hatékonyságának növelése
Mapping the substrate domain and increasing the catalytic efficiency of a novel computationally-discovered aromatic ammonia-lyase

1540    BARKAI Gyöngy, CSOMOS Attila, MUCSI Zoltán, VÁRADI Csaba
Új, vörös elnyelésű, permanensen töltött jelölővegyületek előállítása
N-glikánok HPLC-MS-FLR analízisére
New permanently charged labeling compounds with red fluorescence for HPLC-MS-FLR analysis of N-glycans

1550    BIRÓ Levente, GÁL Emese, BRÉM Balázs
A 2,7–dikarbonil–alkil–fluorén származékok szintézise és fotofizikia tulajdonságaik vizsgálata
Synthesis of the 2,7–dicarbonyl–alkyl–fluorene derivatives and study of their photophysical properties

1600    BORBÁS Balázs, TEGZE Borbála, HESSZ Dóra, KUBINYI Miklós, HÓRVÖLGYI Zoltán
Fénymoduláló NaYF4 : Yb, Er/Tm nanorészecskék kompozit bevonatai: a mátrixanyag hatása az emissziós fényintenzitásra
Composite coatings of upconverting NaYF4 : Yb, Er/Tm nanoparticles: effect of matrix material on the emission intensity

1610    EGELI Eleonora, TŐTŐS Róbert
A Pleurotusban lévő lovasztatin tartalom meghatározása, HPLC-UV módszer segítségével
Determination of lovastatin from Pleurotus by HPLC-UV method

1620    HORVÁTH Zsófia, CSERI Levente, MUCSI Zoltán
Fotoindukált elektrontranszfer mechanizmus elvén működő feszültségszenzor molekulák fejlesztése
The development of voltage sensitive dyes with photoinduced electron transfer mechanism

1630    ISZLAI András-Ernő, BOROS Krisztina, BENCZE László-Csaba
Az Ureibacillus thermosphaericus-ból származó D-aminosav dehidogenáz (UtD-AADH) enzim immobilizálásának optimalizálása
Optimizing the immobilization of D-amino acid dehydrogenase enzyme derived from Ureibacillus thermosphaericus (UtD-AADH)

1640    KANÁSZ Eszter, SOLYMOS Karolina, KOVÁCS Zoltán, GYULAVÁRI Tamás, KUKOVECZ Ákos, 
KÓNYA Zoltán, PAP Zsolt
ZnO nanorészecskék viselkedése eltérő összetételű talajvizekben
Behaviour of ZnO nanoparticles in groundwater of different composition

1650    KIS Balázs-Ákos, GÁL Emese, BRÉM Balázs
Fenotiazin, mint szubsztituens hatása a kurkuminoidok és bórkomplexeik fotofizikai tulajdonságainak vizsgálatában
Effect of phenothiazine moieties on the photophysical properties of curcuminoids and their boron complexes

1700      kávészünet

1720    KAIZER József, LAKK-BOGÁTH Dóra,  
PINTARICS Dénes, TÖRÖK Patrik
Fe-OIPh katalizát oxidációs reakciók (CH-aktiválás, oxigénatom transzfer)
Catalytic oxidation reactions of Fe-OIPh (CH-activation, oxygen atom transfer)

1730    KONCZ Medárd, VÁRDAI Róbert, FALUDI Gábor, MÓCZÓ János,
FERDINÁND Milán, PUKÁNSZKY Béla
Hibrid nanotöltőanyaggal erősített PP kompozitok: szerkezet és tulajdonságok
Hybrid nanofiller reinforced PP composites: structure and properties

1740    MÁRTA Viktória, PAP Zsolt, BÁRDOS Enikő, GYULAVÁRI Tamás, VERÉB Gábor, HERNÁDI Klára
A karbamid alakirányító hatása bizmut-oxibromidok tulajdonságaira
Effect of urea as a shape-controlling agent on the properties of bismuth oxybromides

1750    MEZEY Kinga-Noémi, MUNTEAN Norbert-Thomas
UV-sugárzás elleni védelem: A fényvédők elemzése abszorbanciás módszerekkel
Protection against UV radiation: Analysis of sunscreens using absorbance methods

1800    MIKLÓS Tímea, GYULAVÁRI Tamás, HODÚR Cecilia,
HERNÁDI Klára, LÁSZLÓ Zsuzsanna, VERÉB Gábor
TiO2-dal és TiO2/CNT nanokompozitokkal anyag- és felületmódosított PVDF membránok fejlesztése olajemulziók membránszeparációjára
Development of TiO2 and TiO2/CNT nanocomposite blended and grafted PVDF membranes used for membrane separation of oil emulsions

1810    NAGY Blanka-Eszter, BOROS Krisztina, BENCZE László Csaba
PET lebontó rekombináns enzimek termelése és aktivitásának meghatározása
Production and activity of PET-degrading recombinant enzymes

1820    ORBÁN Kincső-Katalin, FODORPATAKI László, KOVÁCS Gábor
Ökotoxikológiai vizsgálatok TiO2-alapú kereskedelmi fotokatalizátorra
Ecotoxicological investigations on TiO2-based commercial photocatalyst

1830    PORTIK-KOCSI Noémi, MOLNÁR Tünde Ágota, HÉJJA Melinda, ORBÁN Csongor, ALBERT Csilla,
GÁBOR Szidónia, ANDRÁS Csaba Dezső
Ribizli integrált feldolgozása. Ribizlilé koncentrátum és liofilezett
β-ciklodextrin-antocián komplex előállítása
Integrated processing of blackcurrant. Obtaining of concentrated natural juice and of lyophilized β-cyclodextrin-anthocyan complex

1840    ROLYA Alexandra, FECZKÓ Tivadar
Gyógyszerhordozó GM1 gangliozid nanomicellák doxorubicin és paclitaxel szabályozott felszabadítására a rákellenes terápiában
GM1 ganglioside nanomicelles for controlled anticancer drug delivery of doxorubicin and paclitaxel in anticancer therapeutics

1850    SALAMON Brigitta, BODOR Katalin, SZILÁGYI József,
BODOR Zsolt, SZAKÁCS Orsolya
A romániai piacon kapható különböző típusú lisztek fizikai-kémiai elemzése
Physical-chemical analysis of different types of flours available
in the Romanian market

1900    SZALMA Lilla, KOVÁCS Zoltán, GYULAVÁRI Tamás, PAP Zsolt
Ag/SrTiO3 kompozitok előállítása és fotokatalitikus vizsgálata
Preparation and photocatalytic activity of Ag/SrTiO3 composites

1910    SZÉKELY Ákos, ZSIRÁNÉ FÓNAGY Orsolya, TÓTH-FARSANG Evelin, LUKÁCS Diána, SZABÓNÉ BÁRDOS Erzsébet, HORVÁTH Ottó
Gombaölőszer degradációjának tanulmányozása környezetkímélő eljárásokkal
Study of fungicide degradation using environmentally friendly processes

1920    VASS Dávid-József, GÁL Emese, NAGY Levente-Csaba
Szimmetrikus kurkumin analógok BF2-komplexeinek a fotofizikai tulajdonságainak a tanulmányozása, a DFT elmélettel alátámasztva
Investigation of the photophysical proprieties of symmetrical curcuminoid BF2-complexes by using DFT theory

1930    VINCZE Bálint, TÖRÖK Patrik, LAKK-BOGÁTH Dóra, KAIZER József
Fe-katalizált H2O2-oxidációs reakciók (CH-aktiválás, Oxigénatom transzfer)
Fe-catalyzed H2O2-oxidation reactions (CH-activation, Oxygen atom transfer)