Szekció-előadások - III. Szekció

Oktatás–módszertan

Education–Methodology

III. Szekció

Ülésvezetők / Chairmen: SÓGOR Csilla, KERESZTES-ANDRE Mónika-Katalin

 

900       IRSAI Izabella
A kutatásalapú kémiaoktatás: diákközpontú tudományos felfedezés
Research-based chemistry education: student-centered scientific discovery

915       BÁRÁNY Zsolt Béla
A MobilLabor-projekt – sokkal több, mint egy látványos kísérleti bemutató
The MobileLab project – much more than a spectacular experimental demonstration

930       DIMÉNY Krisztina, SÓGOR Csilla
Kémiai tévképzetek feltérképezése hetedik és nyolcadik osztályban
Chemical misconceptions in seventh and eighth grades

945       GORBAI Mária Melinda, SÓGOR Csilla, KUN Attila Zsolt
Heurisztikus módszerek alkalmazása a kémiai elemek periódusos rendszerének tanulmányozásában
The use of heuristic methods for studying the periodic table of chemical elements

1000    KERESZTES-ANDRE Mónika-Katalin, SÓGOR Csilla
Kémiai számítási feladatok tanítása-tanulása a hétköznapi élethez közel álló példákon keresztül
Teaching-learning chemistry calculation problems through examples close
to everyday life

1015    MURÁNYI Zoltán
Fenntarthatósági nevelés kémiaórán
Sustainability education in chemistry class

1030    SÁNDOR Ella, SÓGOR Csilla
Játékosítás és tantárgyköziség a kősó tulajdonságainak tanítása-tanulása során
Gamification and interdisciplinarity during the teaching and learning properties of rock salt

1045    SZATMÁRY Zsófia
„Székelyföld ásványvizei és mofettái” című választható tárgy tantervének
kivitelezése és hatékonyságának kiértékelése
„Mineral waters and mofettes of Szeklerland” – Implementing the curriculum of an optional subject and evaluating its effectiveness

1100      SZŐCS Eszter, SÓGOR Csilla
A menü, mint pedagógiai módszer alkalmazása a kémia oktatásában
The menu pedagogical method in chemistry education