II. terem

Doktorandusz plénum II.
PhD Students Plenary Presentations II.

 

 Szerves kémia, biokémia, környezeti kémia
Organic chemistry, biochemistry, environmental chemistry

Bíráló bizottság / Reviewing Committe:

Elnök / Chairman: HUSZTHY Péter,

PAIZS Csaba, LOVÁSZ Tamás, MAJDIK Kornélia

Ülésvezetők / Chairmen: BARABÁS Laura, DARGÓ Gyula

 

1230    BALÁZS Márta, BARTOS Hunor, SZŐCS Hunor, MIKLÓSSY Ildikó

Basfia succiniciproducens borostyánkősav termelésének vizsgálata tejsavó szubsztráton biorektorban
Study of succinic acid production of Basfia succiniciproducens on whey substrate in biorector

 

1240    BARABÁS Laura-Edit, PAIZS Csaba 

A transzaminázok szerepe a vegyiparban, avagy egy enzimmel két legyet egy csapásra
Transaminases in casting for chemical industry, two jackpots by one push of a single enzyme

 

1250    BECZE Annamária, VINCZE Éva-Boglárka, MARA Gyöngyvér

Só és nehézfém tűrő baktérium izolátumok jellemzése és hatása a kukorica magok csírázására
Characterization and effect of salt and heavy metal tolerant bacterial isolates on maize seed germination

 

1300    BODOR Katalin, BODOR Zsolt, SZÉP Alexandru, SZÉP Róbert, KERESZTESI Ágnes

A PM 10 -es szállópor ólom tartalmának emberi egészségre gyakorolt hatásvizsgálata és időbeli eloszlása a Romániai Kiskapuson
Human health impact assessment and time series analysis of lead content of PM10 particulate matter in Copsa Mică Romania

 

1310    DARGÓ Gyula, KIS Dávid, NAGY Sándor, BAGI Péter, MÁTRAVÖLGYI Béla, HUSZTHY Péter, KUPAI József

Benzil-pirrolidin-(tio)négyzetamid organokatalizátorok alkalmazása enantioszelektív reakciókban
Application of benzyl pyrrolidine-(thio)squaramide organocatalysts in enantioselective reactions

 

1320    GÁL Melinda, LOVÁSZ Tamás, CRISTEA Castelia, SILAGHI-DUMITRESCU Luminița, GĂINĂ Luiza

Fenotiazin tartalmú fluoreszcens nano anyagok felhasználása a kriminalisztikában
Preparetion new fluorescent phenotiazine nanomaterials which is used in forensics

 

1330    HŐGYE Fanni, ILLYÉS Tünde Zita, SZILÁGYI László

Tio-diglikozidok szintézise és funkcionalizálása
Synthesis and functionalization of thiodiglycosides

 

1340    PAP Matild, PAIZS Csaba, KASZA Angela, KATONA Gabriel

Enzimatikus reakciók mikrofluidikai rendszerekben
Enzymatic reactions in microfluidic systems

 

1350    VINCZE Éva-Boglárka, BECZE Annamária, MARA Gyöngyvér

A Viridibacillus sp. (BP13) és Delftia acidovorans (BP12) baktérium törzsek hatása a kukorica növények
nehézfém felvételére a korai fejlődési szakaszban
The effect of Viridibacillus sp. (BP13) and Delftia acidovorans (BP12) bacterial strains on heavy metal uptake
of maize plants in the early developmental stage