I. terem

Plenáris előadások
Plenary Presentations

 

Ülésvezető / Chairman: MAJDIK Kornélia

 

1015     KESERŰ György Miklós
Természettudományi Kutatóközpont, Gyógyszerkémiai Kutatócsoport, Budapest

Kovalens fehérjemódosítások a gyógyszerkémiában
Covalent protein modifications in medicinal chemistry

 

1045    KOLLÁR László
Pécsi
Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémiai Intézet

Homogén katalízis: egy hatékony eszköz a szintetikus kémiában
Homogeneous catalysis: an efficient tool in synthetic chemistry

 

1115    FÁBIÁN István, LÁZÁR István, KALMÁR József
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar,
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék,
MTA-DE Redoxi- és Homogén Katalitikus Reakciók Mechanizmusa Kutatócsoport

Funkcionalizált aerogélek
Functionalized aerogels

 

1145    FENYVESI Éva, SOHAJDA Tamás, SZENTE Lajos
CycloLab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft., Budapest

A 130 éves ciklodextrin kutatás új irányai
New Trends in the 130-year Old Cyclodextrin Research