Plenáris előadások

Plenáris előadások
Plenary Presentations

 

Helyszín: Római Katolikus Püspöki Palota, déli szárny, alagsori (Fix Makerspace) konferencia terme

 

Ülésvezető / Chairman: MAJDIK Kornélia

 

1715      CSÁSZÁR Attila Géza
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

A kémia modelljein innen és túl

Within and beyond the models of chemistry

 

1745      NAGY Lajos, NAGY Tibor, KUKI Ákos, DEÁK György,
ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémiai Tanszék

Apoláris polimerek tanulmányozása lágyionizációs tömegspektrometriával

Study of nonpolar polymers by soft ionization mass spectrometry

 

1815      SZENTE Lajos
CycloLab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztő Kft., Budapest

Ciklodextrinek kettős szerepben a vírusok elleni küzdelemben:
segédanyag és hatóanyag

Cyclodextrins in dual function to fight viruses: excipients and active ingredients

 

1845      ELEK János, TÖRÖK János, DARÓCZI Csilla
Debreceni Egyetem, Biomérnöki Tanszék

Kemometriai módszerek analitikai kémiai alkalmazása
Application of chemometrics in analytical chemistry

 

1915       EMT – Historia Scientiarum folyóiratának kisfilmje:
Az erdélyi földgáz felfedezésének igaz története

 

1930       üdvözlő koccintás