Szekció-előadások - I. Szekció

Szekció-előadások

Section Presentations

I. Szekció

 

Ülésvezetők / Chairmen: ANDRÁS Csaba Dezső, BOGYOR Andrea

 

Analitikai kémia / Analitycal Chemistry

0900    CSAPÓ János, MEZŐSZENTGYÖRGYI Dávid, SZABARI Miklós
Új tudományos eredmények élelmiszerek aminosav- és
D-aminosav tartalmának meghatározása területén
New scientific results in the field of determining the amino acid
and D-amino acid content of foods

 

Biokémia / Biochemistry

0915    BOTH Emese, SZULCZER-BALOG Viktoria, SALAMON Pál
Probiotikus tejsavbaktériumok antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája és a probiotikus tejtermékek élelmiszerbiztonsági aspektusai
Antibiotic resistance of probiotic lactic acid bacteria and safety of probiotic dairy products

0930    CSATÓ-KOVÁCS Erika, KOKA Alice, ANDRÁS-KORODI Mónika, ANTAL Emőke, BRUMĂ Emília, ALBERT Beáta
Anti-PD-1 stabil termelésére alkalmas emlős sejtvonal fejlesztése
Development of mammalian cell line for stable production of anti-PD-1

0945    SEBÁK Fanni, SZABÓ Csenge Lilla, ECSÉDI Péter, Burkhard LUY, NYITRAY László, BODOR Andrea
A rendezetlen fehérjék és az NMR spektroszkópia
Intrinsically disordered proteins and NMR spectroscopy

 

Élelmiszer kémia / Food Chemistry

1000    ANDRÁS Csaba Dezső, GAGYI Renáta, MÁTYÁS László, SALAMON Rozália Veronika, MOLNOS Éva, SZÉP Alexandru
Paraméterezett gőz-folyadék egyensúlyi függvények alkalmazása élelmiszeripari desztillációs számításokban
Parametrized vapour-liquid equilibia functions as useful tool in food
industrial distillation

1015    ANDRÁS Csaba Dezső, GYÖRGY Éva, LÁSZLÓ Éva, UNGURAN Károly Arnold
Sajtokban előforduló baktériumok antibiotikum rezisztenciája és tartósítószerekkel szembeni toleranciája
Antibiotic resistance and food preservative tolerance of bacteria strains originated from cheese

1030    BOGYOR Andrea, CSAVDÁRI Alexandra
Aszkorbinsav-tartalom és antioxidáns aktivitás meghatározása
különböző italokban
Determination of ascorbic acid content and antioxidant activity
in various beverages

1045    NÉMETH Áron
In silico fejlesztések az édesítőszer eritrit fermentációján Yarrowia-val
In silico development of erythritol sweetener fermentation with Yarrowia

1100–1115 kávészünet

 

Ülésvezetők / Chairmen: PAP Zsolt, HERCZEG Mihály

 

Gyógyszerkémia / Pharmaceutical Chemistry

1115    BERECZKI Ilona, LŐRINCZ Eszter Boglárka, HERCZEGH Pál, BORBÁS Anikó
Kannabidiol és Kannabigerol származékok szintézise Mannich típusú reakcióval és biológiai hatásvizsgálatuk
Synthesis of cannabidiol and cannabigerol derivatives using Mannich-type reaction and their biological effects

1130     KELEMEN Viktor, KÁSA Gergő, NITHIN Mathew, NAWAR Ahmad, HERCZEG Mihály, KURTÁN Tibor, BORBÁS Anikó
Szénhidrát-izokromán konjugátumok előállítása oxa-Pictet-Spengler reakcióval
Synthesis of carbohydrate-isochromane conjugates using oxa-Pictet-Spengler reaction

1145    MEZŐ Erika, ENOJO Abu Shadrach, VÍZI Henrietta, BORBÁS Anikó
Biogén amin-tartalmú O,N-heterociklusos iminocukor analógok szintézise
Synthesis of biogenic amine-containing O,N-heterocyclic iminosugar analogues

 

Környezeti kémia / Environmental Chemistry

1200    BODOR Katalin, BODOR Zsolt, SZÉP Róbert, KERESZTESI Ágnes
Légszennyező anyagok és azok emberi egészségre gyakorolt kockázatának vizsgálata városi és elővárosi környezetben
Examination of air pollutants and their risk for human health in urban and suburban environments

1215    PAP Zsolt, SZÉKELY István, KEDVES Zsolt, GYULAVÁRI Tamás, BAIA Lucian
Töltésszeparátorok fontossága a fotokatalízisben: a WO3 esete
The importance of charge separators in photocatalysis:  the case of WO3

 

Műanyag és gumiipari kémia / Plastic and Rubber Chemistry

1230    FERDINÁND Milán, VÁRDAI Róbert, FALUDI Gábor, MÓCZÓ János, PUKÁNSZKY Béla
Heterofázisos PP kopolimerek ütésállóságát meghatározó tényezők és folyamatok
Factors and processes determining the impact resistance of heterophasic PP copolymers

 

Szerves kémia / Organic Chemistry

1245   GOLCS Ádám, ÁDÁM Bálint Árpád, JÁVOR Bálint, VEZSE Panna, TÓTH Tünde, HUSZTHY Péter
Nagy áteresztőképességű szintézistámogató eljárások fejlesztése
Development of high-throughput synthesis-supporting methods

1300    HERCZEG Mihály, DEMETER Fruzsina, NAGY Tibor,
RUSZNYÁK Ágnes, Jan HODEK, Jan WEBER, SIPOS Éva, LEKLI István, FENYVESI Ferenc,
KÉKI Sándor, BORBÁS Anikó

C-6-Szulfonátometil-tartalmú malto-oligoszacharidok blokk-, lépésenkénti- és polimerizációs szintézise és biológiai profilozása
Block synthesis and step-growth polymerization of C-6-sulfonatomethyl-containing malto-oligosaccharides and their biological profiling

1315    ifj. VÁRHELYI Csaba, KORECZ László, MAY Nóra, SZALAY Roland, POKOL György, MADARÁSZ János, MEREU Raluca-Anca, HUSZTHY Péter, SIMON-VÁRHELYI Melinda, TÖTÖS Róbert, PAPP Judit, MIHÁLY Judith
Új réz-komplexek α-dioximokkal és Schiff-bázisokkal, valamint fizikai-kémiai és biológiai vizsgálatuk
Novel copper complexes with α-dioximes and schiff-bases, their physico-chemical and biological study

 

Szervetlen kémia / Inorganic Chemistry

1330    FITOSNÉ BOROS Adrienn, KORIM Tamás
           Hulladékbázison felépülő alkáli aktivált szervetlen polimerek fejlesztése
          Development of waste-based alkali-activated inorganic polymers