I. terem

Szekció-előadások I.
Section Presentation I.

Alkalmazott kémia, szervetlen kémia
Applied chemistry, inorganic chemistry

Ülésvezetők / Chairmen: DOBOZI Réka, CZIFRÁK Katalin

Alkalmazott kémia / Applied chemistry

 

1500    CZIFRÁK Katalin, LAKATOS Csilla, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor

Delta-valerolakton gyűrűnyítása és beépítése szacharóz tartalmú poliuretán láncba
Ring opening of delta-valerolactone and incorporation into a sucrose-containing polyurethane chains

 

1515    DOBOZI Réka, CSANÁDI József, BESZÉDES Sándor

A tej oltós alvasztásának és a sajtok érésének nyomon követése dielektromos állandó méréssel
Dielectric constant measurement for monitoring the enzymatic coagulation of milk
and the ripening process of cheese

 

1530    SALAMON Rozália Veronika, FERENCZ Ágota, TANKÓ György

A hidegkomlózási módszer hatásának vizsgálata a mircén oldódási hatásfokára
Effect of dry hopping method on myrcen dissolution efficiency

 

1545    ANDRÁS Csaba Dezső, MÁTYÁS László, MOLNOS Éva, SALAMON Rozália Veronika,
SZÉP Alexandru

Desztillációs egyensúlyi egységszám analitikus meghatározása etanol-víz elegyre
Analytical determination of distillation equilibrium tray number for ethanol-water mixture

 

1600   GOMBOS Sándor

Élelmiszeripari műveletek modellezésének és szimulációjának fejlesztése
Development of modeling and simulation in food industry operations

 

1615   HASHIMOV Mahir, NAGY Tibor, KUKI Ákos, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor

A PEG 400 gyors meghatározása vizeletből
Rapid determination of PEG 400 excreted in the urine

 

1630   KORDOVÁN Marcell Árpád, HEGEDÜS Csaba, ILLYÉSNÉ CZIFRÁK Katalin,
LAKATOS Csilla, KÁLMÁN-SZABÓ Ibolya

Biokompatibilis építőelemeket tartalmazó poliuretánok előállítása és biológiai vizsgálata
Production and biological testing of polyurethanes containing biocompatible building blocks
Ülésvezetők / Chairmen: LAKATOS Csilla, RÓTH Gergő

 

1645   NAGY Lajos, VADKERTI Bence, JUHÁSZ Anett, LAKATOS Csilla, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor

Négy- és ötkarú polimer poliolok reaktivitásának vizsgálata fenil-izocianát jelenlétében
Reactivity of four- and five-arm industrially important polymer polyols in the presence of phenyl isocynanate

 

Ülésvezetők / Chairmen: LAKATOS Csilla, RÓTH Gergő

 

1700    LAKATOS Csilla, KORDOVÁN Marcell Árpád, CZIFRÁK Katalin, NAGY Lajos, VADKERTI Bence,
ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor

Új típusú szacharóz-hexametilén-diizocianát (HDI) oligomer tartalmú poliuretánok előállítása és vizsgálata
Synthesis and characterization of new types of polyurethanes containing sucrose-hexamethylene diisocyanate (HDI) oligomer

 

1715   NAGY Tibor, RÓTH Gergő, KUKI Ákos, HASHIMOV Mahir, TIMÁRI István, VONZA Zsófia, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor

Polidiszperzitás arány alkalmazása kopolimerek elemzésére
Application of polydispersity ratio on the analysis of copolymers

 

1730   PARDI-TÓTH Veronika Csilla, DÉKÁNY- ADAMOCZKY Anita, FEHÉR Péter Pál, NAGY Tibor,
ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor

Izocianonaftol származékok fluoreszcenciás tulajdonságai
Fluorescent
properties of aromatic isocyanonaphthalene derivatives

 

1745   RÓTH Gergő, NAGY Tibor, KUKI Ákos, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor

Biológiai eredetű minták flavonoid tartalmának profilozása tömegmaradék analízissel
Profiling the flavonoid content of biological origin samples by mass remaining analysis

 

1800   VADKERTI Bence, NAGY Lajos, LAKATOS Csilla, FEHÉR Péter Pál, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor

Ipari térhálósítók kinetikai funkcionalitásának és reaktivitásának meghatározása
Determination of kinetic functionality and reactivity of crosslinkers used in industry

 

Szervetlen kémia / Inorganic chemistry

1815   FÓNAGY Orsolya, KOVÁCS Margit, SZABÓNÉ BÁRDOS Erzsébet, HORVÁTH Ottó

Antibakteriális hatású TiO2 katalizátorok előállítása mechanokémiai módszerrel
Preparation of TiO2 catalysts with antibacterial properties by mechanochemical method