Szekció-előadások - II. terem

Szekció-előadások 
Section Presentation

 

Helyszín: Hotel Continental Forum

II. Terem

 

Ülésvezetők / Chairmen: ANDRÁS Csaba Dezső, VÁRHELYI Csaba ifj.

 

Szerves kémia / Organic Chemistry

0900    MIKLE Gábor, KOLLÁR László
Királis jódalkének palladium-katalizált karbonilezési reakciója N,O-nukleofilek felhasználásával
Palladium-catalyzed carbonylation reaction of chiral iodoalkenes using N,O-nucleophiles

0915    VÁRHELYI Csaba ifj., SZALAY Roland, KUZMANN Ernő, HOMONNAY Zoltán, POKOL György, MADARÁSZ János, PAPP Judit, MEREU Raluca-Anca, HUSZTHY Péter, SIMON-VÁRHELYI Melinda, AVRAM Alexandra, MIHÁLY Judith
Glioximokkal, aminokkal, bórsav-észterekkel és Schiff-bázisokkal képzett új vas(II)-komplexek fizikai-kémiai elemzése, és biológiai tulajdonságainak vizsgálata
Novel Iron(II) Complexes with Glyoximes, Amines, Borate Esters and Schiff-Bases, their Physico-Chemical Analysis and Biological Properties Study

 

Analitikai kémia/Analitycal Chemistry

0930    ZSIRKA Balázs, VÁGVÖLGYI Veronika, TÓTH Eliza, HORVÁTH Zoltán, KRISTÓF János, HORVÁTH Erzsébet
Fotokatalizátorként és adszorbensként alkalmazható felületmódosított agyagásványok fejlesztése

Development and application of surface-modified clay mineral photocatalysts and adsorbents

 

Szervetlen kémia / Inorganic Chemistry

0945    KOCSIS Gábor, SZABÓNÉ Bárdos Erzsébet, FÓNAGY Orsolya, KOVÁCS Margit, HORVÁTH Ottó
Karbamazepin fotokémiai degradációja mechanokémiailag módosított katalizátorokkal
Photochemical degradation of carbamazepine with mechanochemically modified photocatalysts

 

Fizikai kémia / Phisycal Chemistry

1000    PAP Zsolt
Katalizátorok tervezési folyamata – egy döcögös út egy néha kétes cél irányában

The design process of catalytic materials – a bumpy road towards a questionable goal

 

Alkalmazott kémia / Applied Chemistry

1015    ADAMOCZKY Anita, PARDI-TÓTH Veronika, NAGY Tibor, FEHÉR Péter
Az 5-izociano-1-naftol fluorimetriás karakterizálása
Fluorimetric characterization of 5-isocyano-1-naphthol

1030    ANDRÁS Csaba Dezső, MÁTYÁS László, MOLNOS Éva, SALAMON Rozália Veronika, SZÉP Alexandru
Rektifikáló oszlop tányérszámának meghatározása inflexiós azeotróp elegyekre
Determination of distillation column equilibrium tray number for azeotrope mixtures with inflection

1045  BARTHOS Róbert, SZABÓ Blanka, NOVODÁRSZKI Gyula, LÓNYI Ferenc, VALYON József, SOMEUS Edward, DEKA Dhanapati, KASZONYI Alexander, MIHÁLYI R. Magdolna
Etanol butadiénné alakítása talkum-típusú katalizátorokon
Conversion of ethanol to butadiene over talc-type catalysts

1100–1130 kávészünet

Ülésvezetők / Chairmen:  CZIFRÁK Katalin, KUKI Ákos

1130    CSAPÓ János, MEZŐSZENTGYÖRGYI Dávid, SZABARI Miklós, KISS Dóra, SIPOS Péter
A rezisztens keményítő előállítása különböző fizikai módszerekkel
Production of resistant starch by different physical methods

1145    CSAPÓ János, MEZŐSZENTGYÖRGYI Dávid, SZABARI Miklós, KISS Dóra, SIPOS Péter
A rost és a rezisztens keményítő mennyiségének meghatározása különböző analitikai-kémiai módszerekkel
Determination of the amount of fiber and resistant starch using different analytical-chemical methods

1200    CZIFRÁK Katalin, LAKATOS Csilla, SZABÓ Gabriella, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Új típusú epoxi-poliuretánok előállítása, mechanikai és termikus tulajdonságaik vizsgálata
Synthesis of new types of epoxy-polyurethanes, investigation of their mechanical and thermal properties

1215    PARDI-TÓTH Veronika, KUKI Ákos, NAGY Tibor, RÓTH Gergő, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Kémiai vonalkódok fejlesztése nikotinsav származékok segítségével
Development of chemical barcodes by nicotinic acid derivatives

1230   KORDOVÁN Marcell Árpád, NAGY Tibor, NAGY Lajos, KUKI Ákos, ERDÉLYI Zoltán, BARADÁCS Eszter,  DEÁK György, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Környezetbarát akkumulátorok fejlesztése 3D nyomtatással támogatva 
Development of environmentally friendly secondary battery supported by 3D printing technology

1245    KUKI Ákos, NAGY Tibor, NAGY Lajos, DEÁK György, KORDOVÁN Marcell, RÓTH Gergő, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Új irányok a környezetbarát fém-levegő akkumulátorok fejlesztésében
Development of novel environmentally friendly metal-air batteries

1300    LAKATOS Csilla, CZIFRÁK Katalin, GYÖNGYÖSI Krisztián, SZABÓ Gabriella, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Epoxi tartalmú poliuretánok előállítása és vizsgálata
Synthesis and characterization of polyurethanes containing epoxies

1315    MEITERT Zsuzsanna, ADAMOCZKY Anita, NAGY Tibor, FEHÉR Péter Pál, PARDI-TÓTH Veronika, KUKI Ákos, NAGY Lajos, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
5-izociano-1-oktiloxinaftalin szolvatokróm tulajdonságainak vizsgálata
Study of solvatochromic properties of 5-isocyano-1-(octyloxy)naphthalene

1330    NAGY Roland, CSÁSZÁR Zoltán Márton, BARTHA László
Kőolajipari célú emulzióbontás vizsgálata
Investigation of emulsions breaking for petroleum industry

1345    NAGY Tibor, KUKI Ákos, RÓTH Gergő,  KALDYBEK Kyzy Zuura, ZATALINI Alifya Balqis, NYUL Dávid, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
4-akrioil-morfolin és N-izopropil-akrilamid blokk kopolimerenek előállítása és karakterizálása
Synthesis and characterization of 4-acryoylmorpholine and N-isopropilacrylamide block copolymers

1400–1530 ebédszünet

Ülésvezetők / Chairmen:  NOVODÁRSZKI Gyula, VADKERTI Bence

1530    NOVODÁRSZKI Gyula, SZABÓ Blanka, BARTHOS Róbert, SOLT Hanna, LÓNYI Ferenc, VALYON József, SOMEUS Edward, DEKA Dhanapati, KASZONYI Alexander, MIHÁLYI R. Magdolna
Lignineredetű platformvegyületek hidrokonverziója oxidhordozós Ni katalizátorokon
Hydroconversion of lignin-derived platform molecules over oxide supported Ni catalysts

1545    GOMBOS Sándor, TAMÁS Melinda
Hidroxi-metil-furfurol képződés és spektrális változások hazai mézekben hőterhelés hatására
Hydroxymethylfurfural formation and spectral changes in domestic honeys as a result of heat

1600    RÓTH Gergő, NAGY Tibor, BENEDEK Máté, KUKI Ákos, TIMÁRI István, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Neurális hálóval támogatott gélpermeációs kromatográfiás kopolimer analízis
Neural-network assisted copolymer analysis with gelpermeation chromatography

1615    TOMASEK Szabina, MISKOLCZI Norbert
Szennyvíziszap, biomassza és műanyag hulladék együttes pirolízis reakcióinak tanulmányozása
Investigation of the co-pyrolysis reactions of sewage sludge, biomass and plastic waste

1630    VADKERTI Bence, JUHÁSZ Anett, LAKATOS Csilla, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor, NAGY Lajos
Polimer poliolok és fenil-izocianát reakcióinak kinetikai vizsgálata
Kinetic study of reactions of polymer polyols and phenyl-isocyanate

 

Oktatás-módszertan /Education-Methodology

1645    PAP Barbara, SÓGOR Csilla
Játékosítás a kémia oktatásban
Gamification in chemistry education

1700    SZILÁGYI József, SÓGOR Csilla
Kémiaszakköri tevékenység kidolgozása és alkalmazása 9-10. osztályban
Activity in the field of chemistry development and application in the 9-10th grade