II. terem

Szekció-előadások II.
Section Presentation II.

 

 Gyógyszerkémia, környezeti kémia, fizikai kémia, biokémia, szerves kémia
Medicinal chemistry, environmental chemistry, physical chemistry, biochemistry, organic chemistry

Ülésvezetők / Chairmen: DORMÁN György, CZÉGÉNI Csilla Enikő

 Gyógyszerkémia Medicinal chemistry

 

1500    ANDRÁS Csaba Dezső, ALBERT Csilla, ORBÁN Csongor, SALAMON Brigitta, DORMÁN György

Gyógyszer-újrapozicionálás lehetőségek COVID-19 kezelésben
Drug repurposing possibilities for COVID-19 treatment

 

1515   DORMÁN György

Fehérje lebontást kiváltó, célzott kiméra vegyületek (PROTACs). Új, ígéretes irányzat a gyógyszerkutatásban
Molecular chimeras targeting protein degradation (PROTACs). Novel, promising concept
in the contemporary drug discovery

 

1530    KOVÁCS Ervin, MÁTHÉ Domokos, SZALAY Gergely, FÜLÖP Anna, KATONA Gergely,
RÓZSA J. Balázs, MUCSI Zoltán

Kétfoton technika alkalmazása a vírusellenes küzdelemben
Two-photon microscopy as an effective tool for investigation of SARS-CoV-2 infection

 

Környezeti kémia / Environmental chemistry

1545    HARANGHY Laura, JÁKÓI Zoltán, HODÚR Cecília, BESZÉDES Sándor

Mikrohullámmal intenzifikált kémiai szennyvíz- és iszapkezelések hatékonyságvizsgálata
Analysis of the efficiency of microwave-enhanced chemical wastewater and sludge treatments

 

1600   KERESZTESI Ágnes, SZÉP Róbert, BODOR Zsolt, BODOR Katalin, TÁNCZOS Szidónia

Csapadékvíz kémiai összetételének hosszútávú elemzése az Amerikai Egyesült
Államokban
Long-term analysis of rainwater chemistry over the conterminous United States

 

Fizikai kémia / Physical chemistry

1615   ZÁMBÓ Dániel, SCHLOSSER Anja, SCHLENKRICH Jakob, ROSEBROCK Marina,
RUSCH Pascal, BIGALL Nadja C.

Félvezető nanorészecske alapú hibrid gélstruktúrák
Semiconductor nanoparticle-based hybrid gel structures

 

1630   CZÉGÉNI Csilla Enikő, UDVARDY Antal, JOÓ Ferenc, PAPP Gábor, HORVÁTH Henrietta

Új vízoldható ródium(I)-NHC és NHC/tercier foszfin vegyes komplexek szintézise és katalitikus alkalmazása
Synthesis and catalytic application of new water-soluble rhodium(I)-NHC and mixed NHC/tertiary phosphine complexes

 

1645   DEÁK András, SZEKRÉNYES Dániel Péter, ZÁMBÓ Dániel, ZOLNAI Zsolt, HAJNAL Zoltán

Inhomogén felületi borítottságú arany nanorészecskék előállítása és önszerveződése
Preparation and self-assembly of gold nanoparticles with inhomogeneous surface chemistry

 

Ülésvezetők / Chairmen: SÓLYOM Ildikó, Ifj. VÁRHELYI Csaba

 

1700   NAGY Norbert

Kapilláris hidak hidrofób felületeken

 

1715   CSAVDÁRI Alexandra, MUNTEAN Dana-Maria

Zellerkivonatok előállítása. Esettanulmány
Preparation of celery extracts. A case study

 

Biokémia / Biochemistry

1730    SÓLYOM Ildikó, NYÍRI Kinga, VÉRTESSY Beáta

Onkogén KRAS mutánsok működésének helyreállítását célzó GAP fehérje mutánsok nyomában
In the wake of GAP protein mutants to repair the malfunction of oncogenic KRAS mutants

 

Szerves kémia / Organic chemistry

1745   SZATHMÁRI Balázs, FEKETE Csaba, HOLCZBAUER Tamás, KELEMEN Zsolt, KOVÁCS Ilona

Diketonáto-szilol komplexek előállítása és analitikai vizsgálata
Preparation and analytical studies of diketonato-silole complexes

 

1800   CSERI Levente, KOVÁCS Ervin, JANCSÓ Attila, GALBÁCS Gábor, RÓZSA Balázs, MUCSI Zoltán

Kismolekulás zöld fluoreszcens protein (GFP) analógok szintézise és fluoreszcenciás mechanizmusa
Synthesis and fluorescence mechanism of small-molecular aminoimidazolone analogues of the Green Fluorescent Protein (GFP)

 

1815   CSOMOS Attila, KOVÁCS Ervin, DUNKEL Petra, FÜLÖP Anna, RÓZSA Balázs József, MUCSI Zoltán

Új, kétfoton-képalkotásra alklamas fluoreszcens cinkion-szenzorok fejlesztése
Design, Synthesis and Analysis of Novel Fluorescent Probes for Two-Photon Zinc Imaging

 

1830   VÁRHELYI Csaba Ifj., SZALAY Roland, POKOL György, MADARÁSZ János, MIHÁLY Judith, PAPP Judit,
GOGA Firuţa, HUSZTHY Péter, SIMON-VÁRHELYI Melinda, AVRAM Alexandra

Etil-propil-glioxim halogenidekkel, aziddal és aminokkal képzett új kobalt(III)-komplexeinek fizikai-kémiai elemzése, és biológiai tulajdonságainak vizsgálata
Novel Cobalt(III) Complexes with Ethyl-Propyl-Glyoxime, Halides, Azide and Amines, their Physico-Chemical Analysis and Biological Properties Study