Szekció-előadások - II. Szekció

Szekció-előadások

Section Presentations

II. Szekció

 

Ülésvezetők / Chairmen: CZIFRÁK Katalin, PARDI-TÓTH Veronika

Alkalmazott kémia / Applied Chemistry

0900    BENEDEK Máté, KUKI Ákos, RÓTH Gergő, NAGY Tibor,
ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Kopolimerek elemzése gél permeációs kromatográfiával
Analysis of copolymers by gel permeation chromatography

0915    CZIFRÁK Katalin, LAKATOS Csilla, BACSÓ Dóra,
HORVÁTH Eszter, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Napraforgó olaj hatása a poliuretánok mechanikai és termikus tulajdonságaira
Effect of sunflower oil on the mechanical and thermal properties of polyurethanes

0930    GOMBOS Sándor
Matematikai egyenletek és informatikai eszközök alkalmazása az élelmiszeripari technológiai folyamatok tervezésében és szimulációjában
Application of mathematical equations and information technology tools in the design and simulation of technological processes in the food industry

0945    KALDYBEK KYZY Zuura, NAGY Tibor, RÓTH Gergő,
KUKI Ákos, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Blokk kopolimerek előállítása és karakterizálása
Synthesis and characterization of block copolymer

1000    KORDOVÁN Marcell Árpád, NAGY Tibor, NAGY Lajos, KUKI Ákos, ÜNERI Haymana Serra, RÓTH Gergő,
ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Fém-levegő akkumulátorok formatervezése és 3D nyomtatása
Design and 3D printing of metal-air secondary batteries

1015    KUKI Ákos
Az Excel alkalmazása a vegyészmérnöki gyakorlatban – esettanulmányok
Using Excel in chemical engineering practice – case studies

1030    LAKATOS Csilla, CZIFRÁK Katalin, TÓTH Zsófia, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Bioalapú polimerek előállítása és vizsgálata
Preparation and investigation of bio-based polymers

1045   NAGY Lajos, HAYMANA Serra Üneri, KORDOVÁN Marcell Árpád, NAGY Tibor, KUKI Ákos, NYUL Dávid,
PÁL Petra, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
3D nyomtatással készült Li-levegő cellák tanulmányozása különböző szerves oldószerrel készült elektrolitok jelenlétében
Study of 3D printed Li-Air battery using electrolyte containing various organic solvents

1100    NAGY Roland, HARTYÁNYI Máté, BARTHA László, PUSKÁS Sándor
Harmadlagos kőolajkitermelésben alkalmazható vízoldható polimerek vizsgálata gélkromatográfiás módszerrel
Development of gel permeation chromatography method of water soluble polymers for enhanced oil recovery

 

1115–1130 kávészünet

 

Ülésvezetők / Chairmen: NAGY Norbert, MÁTYÁS László
 

1130    NOVODÁRSZKI Gyula, BARTHOS Róbert, SOLT Hanna, LÓNYI Ferenc, VALYON József, DEKA Dhanapati,
MIHÁLYI R. Magdolna
Gvajakol hidrokonverziója oxidhordozós Ni katalizátorokon: savasság
és szelektivitás
Hydroconversion of guaiacol over oxide supported Ni catalysts:
acidity and selectivity

1145    NYUL Dávid, NAGY Lajos, KUKI Ákos, NAGY Tibor, BÁNYAI István, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
7Li-NMR relaxációs módszerek alkalmazása lítium-levegő akkumulátorok határfelületeinek vizsgálatára
Application of 7Li-NMR relaxation methods to study the interfaces of lithium-air batteries

1200    PARDI-TÓTH Veronika Csilla, NAGY Tibor, KORDOVÁN Marcell,
RÓTH Gergő, NAGY Lajos, KUKI Ákos, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Anyagba integrált adatok dekódolása DART-MS ionforrással
Decoding material-integrated data with DART-MS ion source

1215    RÓTH Gergő, NAGY Tibor, KUKI Ákos, PARDI-TÓTH Veronika Csilla, NYUL Dávid, KALDYBE Kyzy Zuura, PALACIOS Isaac Alexander Iglesias, BENEDEK Máté, ZSUGA MiklóS, KÉKI Sándor
Kopolimer MALDI-TOF-MS spektrumok elemzése
Analysis of copolymer MALDI-TOF-MS spectra

1230    VADKERTI Bence, LAKATOS Csilla, ÜNERI Haymana Serra, RÁGYANSZKI Anita, FARKAS Ödön,
JUHÁSZ Anett, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor, NAGY Lajos
Alifás diizocianátok és butan-1-ol reakcióinak kinetikai vizsgálata
Kinetic study of the reactions between aliphatic diisocyanates and butan-1-ol

 

Fizikai kémia / Physical Chemistry

1245    ALBERT Emőke, BORS Adrienn, MADARÁSZ János, MÁRTON Péter, SÁFRÁN György, HÓRVÖLGYI Zoltán
Fényáteresztést növelő, fotoaktív TiO2 szol-gél bevonatok
Photoactive TiO2 sol-gel coatings with improved light transmittance

1300    MÁTYÁS László, BARNA Imre Ferenc
Diffúziós folyamatok tanulmányozása kiterjedt rendszerekben
Study of diffusion processes in extended systems

1315     NAGY Norbert
Folyadék-szilárd adhéziós munka közvetlen és abszolút mérése
Measurement of solid-liquid adhesion work in a direct and absolute manner

1330    TEGZE Borbála, ALBERT Emőke, HESSZ Dóra, KUBINYI Miklós, TOLNAI Gyula, BORBÁS Balázs,
HÓRVÖLGYI Zoltán
Fénymoduláló kolloidrészecskék felkonvertáló emissziójának tanulmányozása szuszpenzióban és kompozit bevonatokban
Study of the upconverting emission of light modulating colloid particles in suspensions and composite coatings