XXX. Nemzetközi Vegyészkonferencia

Helyszín
Kolozsvár
Időpont
Vége

Szervezők:
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), Kémia Szakosztály
Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet

Együttműködő partnerek:
Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest
Magyar Természettudományi Társulat, Budapest

A konferencia hivatalos nyelve: magyar

A konferencia honlapja:
http://chem.emt.ro

A konferencia célja:
Lehetőséget teremteni a Kárpát-medencei magyar szakembereknek a tudományos eredményeik bemutatására, az ismerkedésre, a kapcsolatteremtésre, az együttműködések kialakítására.
A doktorandusz és mesteris hallgatók előadást tarthatnak a doktorandusz plénumon, az egyetemi hallgatók pedig posztereken mutathatják be eredményeiket.

A konferencia elnöke:
Dr. MAJDIK Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke

A konferencia tudományos bizottsága:
Dr. DIBÓ Gábor, Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárom, Szlovákia
Dr. GÁL Emese, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
Dr. HÓRVÖLGYI Zoltán, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Magyarország
Dr. HUSZTHY Péter, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Magyarország
Dr. JOÓ Ferenc, Debreceni Egyetem, Magyarország
Dr. KÉKI Sándor, Debreceni Egyetem, Magyarország
Dr. KILÁR Ferenc, Pécsi Tudományegyetem, Magyarország
Dr. MAJDIK Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke, Kolozsvár, Románia
Dr. MEZEY Pál, Memorial University of Newfoundland, Kanada
Dr. NAGY Levente Csaba, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia
SIMONNÉ Dr. SARKADI Livia, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE), Magyarország
Dr. ZSUGA Miklós, Debreceni Egyetem, Magyarország

Témakörök:
agrokémia, alkalmazott kémia, analitikai kémia, biokémia, élelmiszerkémia, fizikai kémia, gyógyszerkémia, környezeti kémia és technológia, műanyag és gumiipari kémia, oktatásmódszertan, szerves kémia, szervetlen kémia

A konferencia tervezett programja:
október 23., szerda:
• érkezés, regisztráció

• ünnepi orgonahangverseny

október 24., csütörtök:
• egész napos kirándulás a Kolozsvár – Válaszút (Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény, Bánffy-kastély) – Szamosújvár  (Örmény Katolikus templom) – Szék (széki nádas, Csukás-tó, tájház, református templom, ebéd) – Kolozsvár útvonalon.
• regisztráció
• üdvözlő koccintás

október 25., péntek:
• konferencia megnyitó, plenáris előadások
• doktorandusz plénum (Phd és Msc hallgatók)
• poszterek bemutatása

• diák-poszterek (Bsc és Msc hallgatók) bemutatása
• díszvacsora

október 26., szombat:
• szekció-előadások
• a konferencia zárása, díjak átadása

Konferencia kötet:
A bemutatott előadások kivonatait, valamint a posztereket online kötetben közöljük.
A magyar és angol nyelvű kivonatokat a konferencia honlapján található 
formai követelményeknek megfelelően kérjük elkészíteni.

Határidők:
• Előadás/poszter bejelentése: 2024. szeptember 20.
• Előadás/poszter kivonatának beküldése: 2024. szeptember 30.
• Jelentkezési lapok beküldése: 2024. szeptember 30.
• Részvételi díj utalása: 2024. október 20.

Jelentkezési űrlapok:
Jelentkezési űrlap - külföldi résztvevőknek
Jelentkezési űrlap - belföldi résztvevőknek
Előadásbejelentő űrlap

Megjegyzések:
• A hagyományokhoz híven az idei konferencián is díjazzuk a legjobb PhD hallgatók előadásait és a diák-posztereket.
• Lehetőség van a bemutatott előadások és poszterek eredményeinek publikálására magyar nyelven, az EMT által kiadott
Műszaki Szemle tudományos folyóiratban, valamint a Fiatal Műszakiak Különszáma mellékletében, amelyek online jelennek meg a következő felületen: http://ojs.emt.ro/index.php/muszakiszemle.

Kapcsolattartó személy:
Tóth Ildikó, programszervező
Tel.: +40-744-783237
E-mail: programszervezo
@emt.ro

A konferencia titkárság elérhetőségei:
RO-400604 Kolozsvár/Cluj, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 116.
Tel.: +40-744-783237, +40-264-590825
E-mail: 
emt@emt.ro