A FIRKA folyóirat 30 éves fennállásának megünneplése ● beszámoló

 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) és a FIRKA  Fizika, InfoRmatika, Kémia Alapok elnevezésű természettudományos diáklap szerkesztősége a lap fennállásának 30. évfordulója alkalmából, 2021. február 20-án, szombaton, 10 órai kezdettel ünnepi eseményt szervezett, amelyre a vírushelyzet okozta korlátozások miatt online került sor.
       Az eseményt Dr. Kása Zoltán, a FIRKA főszerkesztője nyitotta meg, köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Köllő Gábor EMT elnök üdvözlő szavai követték, amelyben méltatta a lap fontosságát és hiánypótló szerepét az erdélyi magyar diáklapok palettáján. Megköszönte a lap alapítóinak és a szerkesztőinek, terjesztőinek a folyóirat megvalósításában, kiadásában és terjesztésében végzett fontos és értékteremtő munkájukat, reményét fejezte ki, hogy a jövőben is folytatódik ezen hasznos és fontos tevékenység és a FIRKA a „reál tudományok vakcinája” marad a jövőben is a magyar anyanyelven tanuló általános és középiskolai diákság számára.

      Ezután három testvérfolyóirat főszerkesztőinek köszöntése következett. Elsőnek Szenkovits Ferenc, a MATLAP főszerkesztője köszöntötte a 30 éves FIRKÁt, további sikeres megjelenést kívánva, majd Kiss Tibor, a Magyar Kémikusok Lapjának főszerkesztője osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Utolsóként Staar Gyula a Természet Világa volt főszerkesztője emlékezett vissza a múltbéli szoros együttműködésre FIRKA korábbi szerkesztőségével, visszaemlékezett a kapcsolatfelvételre a 90-es évek elején, illetve közös találkozásokra, Erdélyben tett látogatásokra. A két folyóirat hosszú időn keresztül cserepéldányokat váltott egymással, a Természet Világa több példánya is eljutott az EMT-hez, illetve az erdélyi magyar nyelvű iskolákba. A továbbiakra a FIRKA folyóiratnak és a mögötte álló EMT-nek még „sok-sok jubileumi évet”, főszerkesztőjének, Kása Zoltánnak pedig sok erőt kívánt ahhoz, hogy „őrizze a lángot, vigye tovább megváltozó világunk új útjain is a lapot. Mert a mi folyóirataink a műszaki és természettudományoknak olyan kis templomai, ahol anyanyelvünkön folyik az igehirdetés. Ugyanakkor iskolák is a lapjaink, hiszen feladatuk a tudás közkinccsé tétele.”
      A köszöntések után Dr. Selinger Sándor tartott egy érdekes, mindenki számára új információkat is tartalmazó előadást a FIRKA alapításáról, illetve a lapindítás kezdeti időszakáról, felelevenítve a közös együttműködést a magyarországi Eötvös Loránd Fizikai Társulat akkori vezetőségével, akiknek hathatós támogatásával Magyarországon került sor a 90-es évek elején az első FIRKA számok nyomtatására. Beszámolójából megtudhattuk, hogy az Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) való együttműködés nyomán kapta meg az EMT azt a desktop publishing rendszert, amelynek segítségével a kezdetekben a FIRKA tördelése történt.

FIRKA 30

A terjesztést, a lap megismertetését a szaktanárok körében az 1991-ben első alkalommal megszervezett Bolyai Nyári Akadémián kezdték meg, valamint az azutáni tanár továbbképző rendezvényeken (Fizikatanári Ankét, Bolyai Nyári Akadémia).
       Ezt követően a FIRKA két korábbi, elhunyt főszerkesztőjére emlékeztünk: Dr. Zsakó János (1926-2001) a lap első főszerkesztőjére Dr. Máthé Enikő, illetve Dr. Puskás Ferenc (1929-2017) második főszerkesztőre Dr. Néda Árpád, a FIRKA jelenlegi szerkesztőbizottságának két tagja emlékezett vissza egy-egy előadásban és képekben.

A továbbiakban Dr. Kása Zoltán, jelenlegi főszerkesztő egy prezentációval egybekötött előadást tartott a FIRKA elmúlt 30 évéről, ismertetve a lap céljait, tartalmi szerkezetét, a megjelenésének változását az elmúlt 30 évben, a lap időbeni fejlődését, és a jövőjére vonatkozó kérdéseket.
     Az előadás után került sor a FIRKA30 jubileumi emléklapok átadására, amelyet a lap alapítói, szerkesztői, jelentősebb szerzői és terjesztői kaptak a kifejtett munkájuk elismeréseként.
     A rendezvényt egy virtuális kerekasztal-megbeszélés zárta, amelyben a jelenlévők értékes hozzászólásokkal, emlékezésekkel, méltatásokkal és a jövőre vonatkozó javaslatokkal járultak hozzá a folyóirat további megjelenéséhez.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt 30 évben hozzájárultak a FIRKA életre keltéséhez, fennállásához és áldozatos munkájukkal elősegítették a lap megjelenését és eljuttatását a diákokhoz és tanárokhoz. Reméljük, e célból a jövőben is számíthatunk közreműködésükre.