Versenyszabályzat

Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek
201
8-2019. tanév

A versenyek kiírói: az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Általános Iskolai Szakcsoport (Budapest) és az Oktogon Sopron Alapítvány, a Soproni SzC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma, valamint a NyME SKK Fizika és Elektrotechnika Intézete. Sopron Megyei Jogú Város támogatásával, a Vermes Miklós Országos Fizikus Tehetségápoló Alapítvány által teremtett hagyományt folytatva.
A verseny erdélyi szervezésével és lebonyolításával az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság foglalkozik.

Az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek I-III. fordulója a Román Oktatási Minisztérium által elismert verseny. A III. forduló (erdélyi döntő) a romániai országos döntőnek számít.

Az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek erdélyi Versenyszervező Bizottsága
Dr. Karácsony János, BBTE, Fizika Kar, Kolozsvár – a versenyszervező bizottság elnöke
Popa Márta, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár
Vörös Alpár, Apáczai Csere János Líceum, Kolozsvár
Székely Zoltán, Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely
Faluvégi Ervin, Silvania Főgimnázium, Zilah

A versenyen a 7-11. osztályos tanulók vehetnek részt.

A nevezés módja
A versenyekre való bejelentkezés az EMT honlapján
http://fizikaversenyek.emt.ro/ található jelentkezési lap alapján történik (a diákok névsorát tartalmazó táblázattal együtt), melyek beküldési határideje: 2019. január 15.

I. forduló – helyi szakasz / 2019. január 31., csütörtök – a verseny szervezésében közreműködő szaktanárok helyileg, az iskolákban versenyeztetik a diákokat, az általuk összeállított feladatok alapján. Ebben a fordulóban a Versenyszervező Bizottság nem küld versenyfeladatokat. A 8-as, ill. a 8-as feletti osztályzatot elért diákok továbbjutnak a megyei szakaszra.

II. forduló – megyei szakasz / 2019. március 4., hétfőmegyénként egy, esetenként két helyszínen, versenyközpontban zajlik. A versenyt 12.00-14.00 óra között kell megtartani. A versenyközpontokat az EMT fogja megnevezni az I. forduló után beérkezett eredmények alapján. Ebben a fordulóban a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7., 8., 9., 10. és 11. évfolyam.
Felhívjuk a versenyzők és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy ebben a fordulóban a feladatlapok kérdései között lesz egy olyan, amely az EMT által szerkesztett és kiadott FIRKA (Fizika, InfoRmatika, Kémia Alapok) folyóirat fizika tárgyú tartalmából kerül kiválasztásra a 2018-2019-as évfolyam 1-es és 2-es, valamint a 2017-2018-as évfolyam 3-as és 4-es számaiból.
A feladatlapokat a versenyközpontnak kinevezett iskolák e-mailen kapják meg
fél órával a verseny kezdete előtt, vagyis 11.30 órakor, melyek szükséges számban való sokszorosítását a kinevezett versenyközpontú iskolában kérjük elvégezni. A javítókulcsot tartalmazó állományt a verseny befejezése után 14.00-kor fogjuk e-mailen elküldeni.
A javítást az illető helyszínen, a különböző iskolákból érkezett szaktanárok közösen végzik a helyi szaktanárral együtt, a javítókulcs alapján.
A dolgozatokat a javítókulcsnak megfelelően (piros tollal) szíveskedjenek kijavítani és aláírni.
A
10 pontot elért dolgozatokat kijavítva, az értékeléssel együtt a versenyt lebonyolító oktatók beküldik a kolozsvári EMT postafiók címére legkésőbb 2019. március 8-ig (cím: EMT, 400750 Cluj, O.P. 1 – C.P. 140).

A beérkezett dolgozatokat a Versenyszervező Bizottság kiértékeli és az elért pontszámok alapján a legjobbak (13 VII., 13 VIII., 13 IX., 13 X. és 13 XI. osztályos diák) vesz részt az országos döntőn.

III. forduló – országos döntő / 2019. április 5-6. között a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban zajlik. Ebben a fordulóban is a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7., 8., 9., 10. és 11. évfolyam. Az országos döntőn részt vevő diákok közül, a VIII. osztályból az első 4 diák, ill. a IX-XI. osztályokból osztályonként az első 2 helyezett jut tovább a magyarországi országos döntőkre. A magyarországi döntőkön a versenyzőknek a számolással megoldható feladatok mellett fizikai összefüggéseket megállapító (teszt típusú) „gondolkodtató” feladatokat is meg kell oldani .

Figyelem!
Minden forduló esetében a dolgozatokat kék golyóstollal (tintával) írják a versenyzők, számológépen kívül más segédletet nem használhatnak. Mobil telefon nem lehet a tanulóknál, ha van, akkor azokat a felügyelő tanár asztalára tegyék ki.
A versenyen való részvétel kizáró okai:
meg nem engedett eszközök használata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása, a verseny helyszínének elhagyása.

Kérünk minden kedves tanár kollégát, szigorúan ügyeljen a verseny tisztaságára!

Megjegyzés: a FIRKA megrendelhető az EMT kolozsvári titkárságán (tel.: 0264-590825, emt@emt.ro elérhetőségeken) vagy az iskolákban a helyi terjesztőknél. Folyóiratunk 4 alkalommal jelenik meg tanévenként, számonként 60 oldalas terjedelemben. Az éves előfizetés 14 lej. A FIRKA archívum elérhető honlapunkon: https://www.emt.ro/kiadvanyok/firka/archivum.

Ha a verseny lebonyolításával kapcsolatban bármilyen probléma felmerülne, kérjük szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Versenyszervező Bizottság titkárságával:

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
400604 Cluj, B-dul 21 Dec. 1989, nr. 116
Tel./fax: +40-264-590825, 594042
Mobil: +40-745-362432
E-mail: emt@emt.ro,
tunde@emt.ro
Web: www.emt.ro