Versenyszabályzat

Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek
201
9-2020. tanév

A versenyek kiírói: az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Általános Iskolai Szakcsoport (Budapest) és az Oktogon Sopron Alapítvány, a Soproni SzC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma, valamint a NyME SKK Fizika és Elektrotechnika Intézete. Sopron Megyei Jogú Város támogatásával, a Vermes Miklós Országos Fizikus Tehetségápoló Alapítvány által teremtett hagyományt folytatva.
A verseny erdélyi szervezésével és lebonyolításával az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság foglalkozik.

Az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek I-III. fordulója a Román Oktatási Minisztérium által elismert verseny. A III. forduló (erdélyi döntő) a romániai országos döntőnek számít.

Az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek erdélyi Versenyszervező Bizottsága
Dr. Karácsony János, BBTE, Fizika Kar, Kolozsvár – a versenyszervező bizottság elnöke
Popa Márta, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár
Vörös Alpár, Apáczai Csere János Líceum, Kolozsvár
Székely Zoltán, Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely
Faluvégi Ervin, Silvania Főgimnázium, Zilah
Fülöp Beáta, EMT, Kolozsvár

 

A versenyen a 7-11. osztályos tanulók vehetnek részt.

A nevezés módja
A versenyekre való bejelentkezés az EMT honlapján
http://fizikaversenyek.emt.ro/ található jelentkezési lap alapján történik (a diákok névsorát tartalmazó táblázattal együtt), melyek beküldési határideje: 2020. január 15.

I. forduló – helyi szakasz / 2020. január 30., csütörtök – a verseny szervezésében közreműködő szaktanárok helyileg, az iskolákban versenyeztetik a diákokat, az általuk összeállított feladatok alapján. Ebben a fordulóban a Versenyszervező Bizottság nem küld versenyfeladatokat. A 8-as, ill. a 8-as feletti osztályzatot elért diákok továbbjutnak a megyei szakaszra.

II. forduló – megyei szakasz / 2020. február 28., péntekmegyénként egy, esetenként két helyszínen, versenyközpontban zajlik. A versenyt 12.00-14.00 óra között kell megtartani. A versenyközpontokat az EMT fogja megnevezni az I. forduló után beérkezett eredmények alapján. Ebben a fordulóban a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7., 8., 9., 10. és 11. évfolyam.
Felhívjuk a versenyzők és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy ebben a fordulóban a feladatlapok kérdései között lesz egy olyan, amely az EMT által szerkesztett és kiadott FIRKA (Fizika, InfoRmatika, Kémia Alapok) folyóirat fizika tárgyú tartalmából kerül kiválasztásra a 2019-2020-as évfolyam 1-es és 2-es, valamint a 2018-2019-es évfolyam 3-as és 4-es számaiból.
A feladatlapokat a versenyközpontnak kinevezett iskolák e-mailen kapják meg
fél órával a verseny kezdete előtt, vagyis 11.30 órakor, melyek szükséges számban való sokszorosítását a kinevezett versenyközpontú iskolában kérjük elvégezni. A javítókulcsot tartalmazó állományt a verseny befejezése után 14.00-kor fogjuk e-mailen elküldeni.
A javítást az illető helyszínen, a különböző iskolákból érkezett szaktanárok közösen végzik a helyi szaktanárral együtt, a javítókulcs alapján.
A dolgozatokat a javítókulcsnak megfelelően (piros tollal) szíveskedjenek kijavítani és aláírni.
A
10 pontot elért dolgozatokat kijavítva, az értékeléssel együtt a versenyt lebonyolító oktatók beküldik a kolozsvári EMT postafiók címére legkésőbb 2020. március 8-ig (cím: EMT, 400750 Cluj, O.P. 1 – C.P. 140).

A beérkezett dolgozatokat a Versenyszervező Bizottság kiértékeli és az elért pontszámok alapján a legjobbak vesznek részt az országos döntőn.

III. forduló – országos döntő / 2020. március 20-21. között a csíkkarcfalvi Mártonffy György Általános Iskolában zajlik. Ebben a fordulóban is a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7., 8., 9., 10. és 11. évfolyam. Az országos döntőn részt vevő diákok közül, a VIII. osztályból az első 4 diák, ill. a IX-XI. osztályokból osztályonként az első 2-4 helyezett jut tovább a magyarországi országos döntőkre. A magyarországi döntőkön a versenyzőknek a számolással megoldható feladatok mellett fizikai összefüggéseket megállapító (teszt típusú) „gondolkodtató” feladatokat is meg kell oldani .

Figyelem!
Minden forduló esetében a dolgozatokat kék golyóstollal (tintával) írják a versenyzők, számológépen kívül más segédletet nem használhatnak. Mobil telefon nem lehet a tanulóknál, ha van, akkor azokat a felügyelő tanár asztalára tegyék ki.
A versenyen való részvétel kizáró okai:
meg nem engedett eszközök használata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása, a verseny helyszínének elhagyása.

Kérünk minden kedves tanár kollégát, szigorúan ügyeljen a verseny tisztaságára!

Megjegyzés: a FIRKA megrendelhető az EMT kolozsvári titkárságán (tel.: 0264-590825, emt@emt.ro elérhetőségeken) vagy az iskolákban a helyi terjesztőknél. Folyóiratunk 4 alkalommal jelenik meg tanévenként, számonként 60 oldalas terjedelemben. Az éves előfizetés 14 lej. A FIRKA archívum elérhető honlapunkon: https://www.emt.ro/kiadvanyok/firka/archivum.

Ha a verseny lebonyolításával kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, kérjük szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Versenyszervező Bizottság titkárságával:

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
400604 Cluj, B-dul 21 Dec. 1989, nr. 116
Tel./fax: +40-264-590825, +40-744-783237
E-mail: emt@emt.ro,
beata@emt.ro
Web: www.emt.ro