Formai követelmények

Az ÉPKO konferencia kiadványában megjelenő  (4-6 oldalas) cikkek formai követelményei 

 

Oldal és margók beállítása

A/4 papírméret (210x297 mm), 25 mm-es margóbeállítás (jobb, bal, alul, felül),
fejléc, lábléc 13
 mm-es távolsága a lap szélétől.

 

A címrendszer tagolása

A dolgozat címe magyarul

A dolgozat címe angolul

Arial 16 pt., félkövér, középre igazított, utána 12 pt. térköz

ELSŐ Szerző1, MÁSODIK Szerző2,... , UTOLSÓ Szerzőn

Arial 12 pt., középre igazítva; utána 12 pt. térköz

Szerzők teljes neve (VEZETÉKNÉV csupa nagybetűvel),
doktori, vagy más címek, beosztás megjelölésével.

Több szerző esetében a nevek utáni felső indexben tett számmal,
illetve a munkahelyek előtti azonos számmal történő jelöléssel fejezzük ki az illető hovatartozását.

 

Munkahely(ek), cím, elérhetőség
Arial 11 pt., normál, középre igazítva, utána 40 pt. térköz
A munkahely pontos megnevezése és székhelye, cím, tel., fax, e-mail, honlap

 

 

ABSTRACT (alcím: Times New Roman 12 pt., félkövér)
Times New Roman 11 pt. sorkizárt, bekezdés első sora behúzva 1 cm-el. 4–5 soros angol nyelvű rövid összefoglaló.

 

KIVONAT (alcím: Times New Roman 12 pt., félkövér) 
Times New Roman 11 pt. sorkizárt, bekezdés első sora 10 mm-es behúzással. 4–5 soros magyar nyelvű rövid összefoglaló

 Kulcsszavak: Times New Roman 11 pt., normál, sorkizárt, a szerző(k) megítélése szerinti legfontosabb 5 kulcsszót adjá(k) meg

 

1. FEJEZETCÍM
Times New Roman 14 pt. félkövér, nagybetűs, balra igazított, sorszámozott, előtte és utána 12 pt. térköz

1.1. Alcím
Times New Roman 12 pt. félkövér, balra igazított, sorszámozott, előtte 12 pt. térköz


1.1.1. További alcím
Times New Roman 12 pt. normál, balra igazított, sorszámozott, előtte 12 pt. térköz

Más formai követelmények

Szövegtörzs
Times New Roman, 11 pt. normál, sorkizárt igazítás, normál sorköz, bekezdés első sora (balról) 10 mm-el behúzva, az utolsó oldal legalább 2/3-ig betöltve. A bekezdések között ne hagyjon térközt.

Egyenletek
Középre igazított, sorszáma zárójelben a sor végére (jobbra zártan) tabulálva, előtte és utána 12 pt. térköz. Elkészítésükhöz használja az MS-Equation Editor, vagy MathType egyenletszerkesztő programokat.

Ábrák (grafikonok, fényképek, rajzok)
Times New Roman, 11 pt dőlt, normál sorköz, középre igazított. Az ábra alatt egyessel kezdődő – arab számokkal sorszámozott (1. ábra, 2. ábra ,......, n. ábra) ábraszám, alatta az ábra címe. Az ábrák számozása a cikkben folyamatos. Az ábrák nem lóghatnak ki a szövegtörzsből. Helyezze az ábrát a szövegbeli hivatkozáshoz a lehető legközelebb. Az ábrákat és képeket kérjük JPG, TIF formátumból beágyazni. Azonos ábrán belül szereplő több grafikai elem elhelyezésekor – hogy azok egymáshoz viszonyított helyzete ne változzék meg, ne mozdulhassanak el – használja a Csoportosítás (Group) parancsot. Ne használja az ábrák szöveggel való körbefuttatását!

Táblázatok
Számítógépen szerkesztett, középre rendezve. A táblázat címe, amelyet a szövegtörzs betűképéből kell kialakítani, a táblázat felett balra, jobbra pedig sorszáma: pl. 1. táblázat. A táblázatok számozása a cikkben folyamatos. Alatta a számítógépen szerkesztett táblázat, középre rendezve. Ne készítsünk a szövegtükör méretét meghaladó szélességű táblázatot!

Lábjegyzetek
A lábjegyzetek használata kerülendő, jól helyettesíthető szöveg közötti zárójeles megjegyzéssel!

Irodalmi hivatkozások
Times New Roman, 10 pt normál, normál sorköz, balra igazított.
A szövegtörzsben az idézett irodalmak sorszámát szögletes zárójelben kell feltüntetni. A hivatkozott irodalmat az alábbi módon kérjük megadni:

 • Könyv(ek) esetén: A szerző(k) neve, a kiadás éve, a könyv címe, a kiadó neve, oldalszám, a kiadás helye.
  1. DAVIS, Philip J., HERSH, Reuben 1984: A matematika élménye, Műszaki Könyvkiadó, 459 o. Budapest.
 • Cikk esetén: A szerző(k) neve, kiadás éve, a cikk címe, a kiadvány (folyóirat) címe, a kiadó neve, folyóiratnál évszám/szám, a hivatkozott cikk első és utolsó oldala, a kiadás helye
   2. DYSON Freeman, J. 1965: A matematika szerepe a fizikában, Fizikai Szemle, 15/2. 167–176, Budapest.

Megjegyzés

 • Az írásjelek (pont, vessző, kettőspont, stb.) elé a szövegben ne tegyen szóközt, utánuk viszont mindig.
 • Használja az automatikus elválasztást, szükség esetén a szavakat a sor végén feltételes
 • elválasztójellel (Ctrl –) válassza el.
 • Kezdő idézőjelnek az Alt-0132 kódot használja („), míg záró idézőjelnek az Alt-0148 kódot (”).
 • A nagy kötőjel és a gondolatjel kódja Alt-0150 (–).
 • Élőfej, élőláb használatát kérjük mellőzni.
 • A cikket nem kell oldalszámozással ellátni!
 • Az e-mailen küldendő állomány mérete MS Word formátumban (*.doc vagy *.docx) és pdf állományban is, amelyek nem haladhatják meg az 15 Mb-t.

A kéziratok tartalmáért a szerző teljes felelősséggel tartozik!