Nemzetközi Építéstudományi Konferencia - ÉPKO

Az ÉPKO az építéstudománnyal foglalkozó, illetve az építőiparban tevékenykedő szakemberek kezdeményezésére alakult Építéstudományi Szakosztály tudományos fóruma. A konferenciát első ízben 1997-ben Szovátafürdőn rendeztük meg.
2000-től kezdődően az ÉPKO helyszíne a csíksomlyói Jakab Antal házban állandósult.

Célunk, hogy minden évben színvonalas konferenciát szervezzünk a szakembereknek, olyan fórumot, ahol a legújabb tudományos információkat megvitatjuk, és ahol a vállalkozásban dolgozó építő- és építészmérnökök arról számolnak be, miként alkalmazzák a XXI. század új, tudományos módszereit, melyek azok előnyei és hátrányai.

A konferencia nemzetközi színvonalának, a hazai szakemberek tudományos munkássága elismeréseként 1999. júliusában a fib Magyar Tagozata tagjává fogadta az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságot.
Konferenciánkon értékes kapcsolatok és együttműködési megállapodások születnek.

A többi konferenciához hasonlóan, az ÉPKO-n elhangzó előadások anyagát a rendezvény kiadványában jelentetjük meg.