Körmöczi János Fizikusnapok

Az első fizikus találkozóra 1995-ben Torockón került sor. A rendezvény elsősorban fizika szakos tanárok számára teremt lehetőséget szakmai kapcsolattartásra. Azóta a minden évben megrendezett találkozókra jellemző, hogy a fizika tanítás módszertanával, koncepciójával, újabb kutatási eredményekkel kapcsolatos előadásokat hallhatnak az érdeklődők, ugyanakkor megismerkedhetnek olyan kísérletekkel, laboratóriumi gyakorlatokkal, amelyek megkönnyítik az egyes fizikai jelenségek megértését.

A konferencia célja:

  • olyan információcsomagot juttatni a résztvevő hallgatók birtokába, amelyeket rendszeresen, hosszabb időn keresztül fel tudnak használni a mindennapi munkájukban
  • a Kolozsváron, ill. Erdély más városaiban és külföldön tevékenykedő magyar fizikusok közötti kapcsolattartás felélénkítése
  • diákok, fiatal kutatók saját kutatási eredményeinek bemutatása
  • neves meghívott előadók bemutatói a tudományterület legújabb eredményeiről
  • hagyományteremtés, a fizika témájú tudományos konferenciák rendszeressé tétele

A konferencia tematikai szempontból két egységre osztható: egyik az informáló rész, amelynek keretében előadások hangzanak el neves külföldi és belföldi kutatók, egyetemi tanárok előadásában.

A másik nagy tematikus blokk gyakorlati alkalmazásokat, kísérleteket helyez előtérbe. A résztvevők a helyszínen laboratóriumi eszközök segítségével bemutatott kísérletek kapcsán oszthatják meg tapasztalataikat, cserélhetik ki véleményüket egy-egy kísérletcsoport, jelenség bemutatásával kapcsolatban. A kötetlen vita, kommunikáció eredményei mindenki számára új ötleteket adhatnak, az egyetemi hallgatóknak közvetlen találkozást jelentenek a fizikatanári pálya szépségeivel és buktatóival.