Conferinţa de Fizică “Körmöczi János”

Prima ediţie a conferinţei de fizică a fost organizată în anul 1995 la Rimetea, jud. Alba.
Manifestarea este organizată anual în primul rând în sprijinul activităţii profesorilor cu scopul de a prezenta noutăţile din domeniul metodicii predării fizicii în învăţământul preuniversitar, noile rezultate din domeniul cercetării, respectiv sunt prezentate experienţe, lucrări de laborator care facilitează înţelegerea fenomenelor fizicii.

Scopul manifestării:

  • a asigura participanţilor un pachet de informaţii utile în activitatea profesională
  • a realiza legături profesionale între profesorii de fizică din localităţi diferite
  • a prezenta rezultatele cercetărilor realizate de elevi şi cercetători tineri
  • a prezenta rezultatele ştiinţifice de actualitate

Conferinţa are două blocuri tematice importante, una de informare, unde sunt ţinute prelegeri de către profesori şi cercetători ştiinţifici, cea de-a doua cuprinde aplicaţii practice, unde sunt prezentate experienţe, lucrări practice. Acestea creează posibilitatea de a discuta pe marginea subiectelor prezentate, de a comunica interactiv între participanţi.