Földmérő Találkozó

Az EMT Földmérő Szakosztályának kezdeményezésére és a Nagyváradi Fiókszervezet szervezésében első alkalommal 2000 júliusában került megrendezésre a Földmérő Találkozó, melynek célja a kapcsolatteremtés bel- és külföldi fizikai és jogi személyek között, a hazai szakemberek ismeretének, tájékozottságának bővítése, a jelen és jövőbeli szakmai megoldásokba való gyors és hatékony bekapcsolása, a változó szakmai követelmények nyomon követése.

E rangos szakmai találkozón az MFTTT (Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság), a FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet), valamint a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium képviselőin kívül Magyarország különböző földhivatalainak, egyetemeinek, cégeinek szakemberei, illetve hazai földmérő szakemberek vesznek részt.

A szakmai előadásokon kívül a résztvevők cégbemutatókat hallgathatnak, illetve megtekinthetik a résztvevő cégek által kiállított termékeket. A többi konferenciákhoz hasonlóan a Földmérő Találkozón elhangzó előadások anyagait nyomtatásban is megjelentetjük, melyet a konferencia résztvevői a helyszínen kapnak kézhez.

Az EMT Földmérő Szakosztályának, a különböző helyszíneken tartott, éves rendezvénye a Földmérő Találkozó, amely lehetőséget biztosít a földmérés szakmai területén tevékenykedő, Kárpát-medencei magyar fizikai és jogi személyek közti kapcsolatok létrehozására, azok állandó fejlesztésére, valamint a ma értelmezett Erdély tájegységei történelmi és szakmai vonatkozású elemeinek megismerésére. Ugyanakkor hozzájárul az erdélyi magyar szakemberek ismereteinek, tájékozottságának időszerű bővítéséhez, a jelen és az előre vetíthető jövőbeni szakmai fejlesztésekhez való gyors és hatékony felzárkózáshoz, biztosítva ezzel a konkrét, időszerű szakmai feladataink versenyképes, sikeres megoldásait. E megfogalmazott célkitűzéseket rendezvényünk három alkotó eleme, a tudományos konferencia, szakmai kirándulás és a baráti vacsora keretein belül próbáljuk megvalósítani. Találkozóink tudományos szervezésében és lebonyolításában együttműködünk az anyaországi szakmai szervezetekkel - Magyar Földmérési Térképezési és Távérzékelési Társaság ( MFTTT), Műszaki Térinformatika Egyesület (GITA) -, anyaországi szakmai felsőoktatási intézetekkel, valamint állami és magán szakmai intézményekkel. A Földmérő Találkozó tudományos konferenciája során adjuk át az MFTTT-vel közösen létrehozott Márton Gyárfás emlékplakettet, egy anyaországi és egy erdélyi kollégának. A Tiszteletbeli EMT tag címet igazoló oklevelet az odaítélés utáni első találkozónkon adjuk át a címzettnek. Ezek után kerül sor a szakmai előadások, cégbemutatók meghallgatására, a résztvevő vállalkozások kiállított termékeinek bemutatására.

Rendezvényünk úgy szakmai, mint szervezési szempontból a résztvevők egyértelmű elismerésének örvend. A Földmérő Találkozó tudományos színvonalának elismeréseként értelmezzük a tényt, hogy 2008. évtől felkerült a Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Bizottsága által elfogadott évi szabadon választható, pontozott továbbképzési programjai közé, majd 2014. évtől az annak megfelelő törvényes jogutód ilyen irányú rendszerébe.