Eurocode

Az európai tervezési normák (EUROCODE) és számítógépes tervezés oktatása építőmérnököknek elnevezésű felnőttképzési programunk építőmérnökök számára tartandó szak és továbbképzés megvalósítását célozza.

A képzés célja a gyakorló építőmérnökök továbbképzése, az Európai Unióban használatos építési és tervezési normarendszer (EUROCODE) megismertetése által és a legújabb számítógépes tervezési programok használatának oktatása és elsajátítása.

A célcsoportunk tagjai egyetemet végzett, gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek, akiknek nem állt módjukban az egyetemen elsajátítani a legújabb tervező-programokat, valamint megismertni az európai tervezési normákat.

A programban résztvevők számára megszervezzük az elméleti és gyakorlati oktatást, amelyben megismerik az EU-ban haszálatos fogalom és normarendszert, valamint lehetőséget teremtünk a tervezési eszközrendszer megismerésére és használatára, ezáltal kompetitív, a mai technikai igényeknek megfelelő munkaerővé válhatnak.

Az képzést megtartó oktatók a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építőmérnöki karának tanárai lesznek, valamint magyarországi és Kárpát-medencei egyetemekről meghívott előadók.
A képzés időtartama 60 elméleti, valamint 120 gyakorlati órából áll.

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 2005-ben megkapta a Román Munkaügyi Minisztérium keretében működő Országos Felnőttképző Tanács jogosítványát arra, hogy számítógépes programok oktatását végezze, ezáltal törvényes keretek között, minisztérium által elfogadott oklevelet állíthat ki a képzésen résztvevőknek.

A képzés elméleti anyagait írásos formában is megjelentettük kötetek formájában, amelyek oktatási tansegédlet formájában az EUROCODE tervezési normák leírását tartalmaznák, az alábbi bontásban: Eurocode EC1 terhelések az építészetben, Eurocode EC2 – vasbeton és feszített beton épületek, Eurocode EC3 – acélszerkezetek, Eurocode EC4- acél és beton szerkezetek (öszvérszerkezetek).

A tanfolyamok az alábbi időszakokban kerültek sorra:

2008. március –május
2009. január-március