Eurocode

Programul de perfecţionare pentru adulţi Însuşirea normelor de proiectare europene EUROCODE şi utilizarea calculatorului în proiectare are ca scop dezvoltarea forţei de muncă înalt calificată din domeniul construcţiilor, pentru a răspunde mai bine nevoilor de pe piaţa forţei de muncă a Uniunii Europene.

Prin acest proiect se urmăreşte perfecţionarea profesională a inginerilor constructori, care doresc să cunoască programe de proiectare utilizând calcultorul, resrectiv să cunoască normele EUROCODE. Participanţii iau parte la cursuri teoretice şi ore practice, în cadrul cărora se familiarizează cu noţiunile tehnice folosite în Uniunea Europeană.

Cursul este predat de către profesori al Facultăţii de Construcţii de la Universitatea Tehnică din Cluj, iar absolvenţii primesc diplomă de absolvire, certificat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională al Adulţilor din România, cursul fiind  autorizat de către această instituţie.

Materialele predate în cadrul cursului au fost editate de către societatea nostră în volum tipărit cu următoarele capitole:

EUROCODE 1( Încărcări în construcţii)            
EUROCODE 2 (Structuri de beton armat)         
EUROCODE 3 (Construcţii materiale)              
EUROCODE 4 (Structuri mixte oţel-beton)       
        
Cursurile au fost organizate în perioadele:

martie - mai 2008
ianuarie - martie 2009