XXXII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Csíksomlyó, 2024. április 25–28. – beszámoló

XXXII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia
Csíksomlyó, 2024. április 25–28.

– beszámoló –

 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Gépészeti Szakosztálya 2024. április 25–28. között Csíksomlyón, a Jakab Antal Házban szervezte meg a XXXII. Nemzetközi Gépészeti Konferenciát (OGÉT).

 A XXXII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia teret nyújtott a résztvevők kutatási eredményeinek bemutatása mellett a találkozásra, ismerkedésre, hálózatépítésre, az ismeretek átadására, kirándulásra és nem utolsó sorban a szórakozásra is.

A konferencián 120 külföldi és hazai szakember vett részt. A résztvevők csütörtökön érkeztek a konferencia helyszínére, majd pénteken idegenvezető kíséretében egy egésznapos kiránduláson vettek részt a Csíksomlyó–Homoródkarácsonyfalva–KisbaconMiklósvár–Sepsiszentgyörgy–Csíkszentsimon–Csíksomlyó útvonalon.

A kirándulás során Homoródkarácsonyfalván megtekinthettük az unitárius műemlék templomot, ahol a tiszteletes asszonytól megtudtuk, hogy a templom építése a 13. század második felére tehető, félköríves záródású szentélye és nyugati kapuja ebből a periódusból származik. A templomot 1495-1496 között bővítették, ekkor épült robusztus tornya is. A templomhajó kazettás mennyezete a 18. század első felében készült. A Szent Lászlót, Jézus születését, Három királyok látogatását, valamint Szent Ilona császárnőt ábrázoló freskókkal díszített középkori templom a reformáció idejében lett unitáriussá. Homoródkarácsonyfalva után Kisbaconban a Benedek Elek emlékházát tekintettük meg. Az Emlékházat Elek apó dédunokájának férje ismertette, ahol megcsodáltuk az emlékház szobáiban a nagy mesemondóra emlékeztető kiállított tárgyakat. Eredetiben olvashattuk utolsó, papírra vetett, örök érvényű gondolatát Elek apónak, amelynél kiesett kezéből a toll, és amely gondolat szállóigévé vált: „Fő, hogy dolgozzanak”.

Továbbfolytatva utunkat a harmadik megállónk Miklósvár volt, ahol a felújított Kálnoky-kastélyt és a hozzátartózó gyönyörű udvart csodálhattuk meg.

A Kálnoky-kastély a 17. században épült és vadászkastélyként szolgált a nemesi Kálnoky családnak. 2017 tavaszán sikerült befejezni a visszaállítási munkálatokat, azóta működő múzeum jött létre benne. A kastély megtekintés után Sepsiszentgyörgyre utaztunk, ahol a Kolcza vendéglőben ebédeltünk. Időhiány miatt sajnos nem tudtuk meglátogatni a Székely Nemzeti Múzeumot, de kellemes sétát tettünk a város központjában.

Utolsó megállónk Csíkszentsimon volt, ahol meglátogattuk a Tiltott Csíki Sör manufaktúrát. A sörgyár történetét és a gyár látogatásának menetrendjét ismertetve, kezdetét vette a gyártási technológiáról szóló gyárlátogatás. A gyárlátogatás után terített asztaloknál helyet foglalva fogyasztottuk el a cipóba rejtett csülköt, korlátlan mennyiségű, egyénileg csapolt sörrel. Kissé fáradtan, de új élményekkel gazdagodva érkeztünk vissza Csíksomlyóra.

A konferencia tudományos ülésszaka szombaton Dr. Barabás István, az OGÉT konferencia és az EMT Gépészeti Szakosztály elnökének ünnepélyes megnyitójával kezdődött. A megnyitón köszöntötte a konferencia résztvevőit Dr. habil. Ábrahám György, az MTA doktora, a BME professor emeritusa, és Dr. Czifra György az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának oktatója.

1

Ezt követően három nagyon érdekes plenáris előadásra került sor:

HURI Dávid, MANKOVITS Tamás
A mesterséges intelligencia módszereinek helye a szimuláció alapú mérnöki optimalizálási feladatok megoldásában

LOSONCZI István, BONDÁR Zoltán
 Megoldások a sorozatgyártás kihívásaira

FEKETE Gusztáv, JÁNOSI Endre
Térdprotézis kopásának numerikus vizsgálata a protézis méretének  függvényében

2

A szekcióelőadások már délelőtt elkezdődtek, párhuzamosan öt teremben. A dolgozatok a következő hat szekcióban lettek csoportosítva: általános gépészet, anyagtudomány és technológia, járműgépészet, géptervezés, mechatronika, valamint gyártástudomány és technológia.

A délután folyamán mintegy 76 érdekfeszítő előadás hangzott el egyetemi oktatók, kutatók, doktoranduszok és diákok részéről.

A konferencia díszvacsorával zárult, amely ismételten kitűnő alkalom volt az ismerkedésre, társalgásra, barátkozásra és jövőtervezésre. Ekkor került sor a Dr. Csibi Vencel-József Főgépész-díjak átadására is. A díjat olyan szakemberek kapták, akik a Gépészeti Szakosztály tevékenységét támogatták. Főgépész díjban részesült 2024-ben Dr. Mankovits Tamás, a Debreceni Egyetem, Gépészmérnöki Tanszékének docense, valamint Dr. habil Fekete Gusztáv, a Széchenyi István Egyetem tudományos főmunkatársa.

Az OGÉT-re beküldött előadások anyagaiból megszerkesztett konferencia kötet az Open Journal System platformon létrehozott EMT oldalon található (ISSN 2668-9685, ISSN-L 2068-1267) és mindenki számára szabadon elérhető a https://ojs.emt.ro/index.php/oget címen.

A konferencia szervezőbizottsága köszönetét fejezi ki a lektorok és a szekcióvezetők munkájáért, akik hozzájárultak, hogy a konferencia megtarthassa magas szakmai színvonalát, valamint a társszervezőknek a konferencia népszerűsítésében és szervezésében nyújtott támogatásukért.

Úgy gondoljuk, hogy egy újabb eredményes gépészeti konferenciát sikerült megszervezni és lebonyolítani, ahol érdekes és tartalmas előadások hangzottak el, új barátságok szövődtek és érdekes információkkal gazdagodtunk a kirándulás során Székelyfölddel kapcsolatosan is. Mindenkit szeretettel és barátsággal visszavárunk 2025-ben a XXXIII. Nemzetközi Gépészeti Konferenciára!

Reméljük, hogy sikerült a résztvevőknek úgy szakmai, mint kikapcsolódási élményt szereznünk idén is.

 

Dr. Barabás István
konferencia elnök

Fülöp Beáta
programfelelős