XXXI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia

XXXI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Temesvár, 2023. április 27–30.

– beszámoló –

 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Gépészeti Szakosztálya 2023. április 27–30. között Temesváron, a Bartók Béla Elméleti Líceumban szervezte meg a XXXI. Nemzetközi Gépészeti Konferenciát.
Az idei OGÉT helyszíne egy fehér folt az OGÉT történetében, hiszen ebben a szórvány-magyar városban még sosem sikerült konferenciát szerveznünk.

A konferencia kitűnő alkalomnak bizonyult úgy együttműködések, mint barátságok szövésére, a résztvevők kutatási eredményeinek bemutatása, valamint a magyar műszaki nyelv ápolására.

A konferencián 120 külföldi és hazai szakember vett részt. A résztvevők csütörtökön érkeztek a konferencia helyszínére, pénteken délelőtt idegenvezető kíséretében megnézték Temesvár nevezetességeit, délután pedig a buziásfürdői Thesaurus Wines pincészet borait kóstolhatták meg.

A konferencia szombaton Dr. Barabás István, az OGÉT konferencia és az EMT Gépészeti Szakosztály elnökének ünnepélyes megnyitójával kezdődött. A megnyitón köszöntötte a konferenciát Dr. Erdei Ildikó, a Bartók Béla Elméleti Líceum igazgatója, aki röviden bemutatta a líceumot, továbbá üdvözölte az OGÉT-et Dr. habil. Ábrahám György, az MTA doktora, a BME professor emeritusa is.

 

 

kep

    Ezt követően három nagyon érdekes plenáris előadásra került sor: HŐS Csaba - Gépészmérnökképzés tegnap, ma és holnap, FARKAS Gabriella, TÓTH Georgina Nóra, HORVÁTH András - Minőségfejlesztés alkalmazása a felsőoktatásban QFD módszerrel (CZIFRA György előadásában) és SZABÓ László, ZELITY Attila NFT-k a logisztikában.

    A szekcióelőadások már délelőtt elkezdődtek, párhuzamosan öt teremben. A dolgozatok a következő hat szekcióban lettek csoportosítva: általános gépészet, anyagtudomány és technológia, járműgépészet, műszaki logisztika, géptervezés, valamint gyártástudomány és technológia. Estig 89 érdekfeszítő előadás hangzott el egyetemi oktatók, kutatók, doktoranduszok és diákok részéről.

 

kep 1

    A konferencia díszvacsorával zárult, amely ismételten kitűnő alkalom volt az ismerkedésre, társalgásra, barátkozásra és jövőtervezésre. Ekkor került sor a Dr. Csibi Vencel-József Főgépész-díjak átadására is. A díjat olyan szakemberek kapták, akik a Gépészeti Szakosztály tevékenységét támogatták. Főgépész díjban részesült 2023-ban Dr. Ferencz András, a Temesvári Politechnika Műszaki Egyetem nyugalmazott oktatója, valamint Dr. Hős Csaba, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének oktatója.

Az OGÉT-re beküldött előadások anyagaiból megszerkesztett konferencia kötet az Open Journal System platformon létrehozott EMT oldalon található (ISSN 2668-9685, ISSN-L 2068-1267) és mindenki számára szabadon elérhető a https://ojs.emt.ro/index.php/oget címen.

A konferencia szervezőbizottsága háláját fejezi ki a lektorok és a szekcióvezetők munkájáért, akik hozzájárultak, hogy a konferencia megtarthassa magas szakmai színvonalát, valamint a társszervezőknek a konferencia népszerűsítésében és szervezésében nyújtott támogatásukért.

    Úgy ítéljük, hogy egy újabb eredményes gépészeti konferenciát sikerült megszervezni és lebonyolítani, ahol érdekes és tartalmas előadások hangzottak el, új barátságok szövődtek és érdekes információkkal gazdagodtunk Temesvárral kapcsolatban. Mindenkit szeretettel és barátsággal visszavárunk 2024-ben a XXXII. Nemzetközi Gépészeti Konferenciára!

 

Dr. Barabás István
konferencia elnök