XXX. Nemzetközi Gépészeti Konferencia, Székelyudvarhely – beszámoló

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Gépészeti Szakosztálya 2022. április 21–24. között Székelyudvarhelyen szervezte a XXX., jubileumi Nemzetközi Gépészeti Konferenciát, mely teret nyújtott a résztvevők kutatási eredményeinek bemutatása mellett a találkozásnak, ismerkedésnek és hálózat-építésnek, az ismeretek átadásának, barátságok megteremtésének és megerősítésének. A konferenciának a több mint 4 évszázados múltra visszatekintő, és a székelység talán legnagyobb írójának nevét viselő, Tamási Áron Gimnázium adott otthont.

A 2022-es OGÉT-en 129 külföldi és hazai szakember vett részt. A résztvevők csütörtökön érkeztek a konferencia helyszínére, majd azt követően pénteken egy egész napos kiránduláson vettek részt.

-

A kirándulás első megállója Szejke volt, a Székely kapuk alatt felsétálva Orbán Balázs sírját látogattuk meg, ahol Kápolnási Zsolt történelemtanár izgalmas és szórakoztató előadásával ismertette Orbán Balázs életét és munkásságát. Ezt követően útunk a Mini Erdély Parkba vezetett, ahol több mint 90 erdélyi történelmi épület és középkori vár makettjét csodálhatták meg a résztvevők. Ebéd előtt Segesvár történelmi központját látogattuk meg, ahol megcsodáltuk a 14. században épült Óratornyot, majd felmásztunk a 172 fokból álló fedett Diáklépcsőn, ahonnan utunk a Várhegy legmagasabb pontjára vezetett, ahol az Erdély gótikus építészetének egyik műve, az evangélikus templom áll. A szászok Bergkirchének, azaz hegyi templomnak nevezik. A várban tett sétánk és az ebéd elfogyasztása után tovább folytattuk utunkat az Agyagfalvi múzeumba. Az emlékház az agyagfalvi nemzeti gyűlést, illetve a székely katonaságot és vitézséget mutatja be, korabeli dokumentumok segítségével, valamint egy állandó kiállításnak is otthont ad, amely az 1848-ban történt eseményeket ismerteti a látogatókkal. Kirándulásunk utolsó célpontja  a székelyderzsi unitárius templom volt, amely Székelyföld egyik legrégebbi és legjelentősebb műemléke. A templom történetét Demeter Sándor Lóránd lelkész ismertette.

-

 

A konferencia szombaton Dr. Barabás István, az OGÉT konferencia és az EMT Gépészeti Szakosztály elnökének ünnepélyes megnyitójával kezdődött, aki infografikákon bemutatta a konferencia fejlődését az elmúlt 32 év alatt, rámutatva a célkitűzések dinamikus változására és megköszönve a résztvevőknek, hogy kitartottak a konferencia mellett ennyi időn át. Elhangzott, hogy az OGÉT 3590 résztvételt számolhat az eltelt 30 kiadás alatt, ami átlagban 120 fős konferenciákat jelent. Ezalatt a konferencia kiadványaiban 2155 publikáció került közlésre, ami a 2020-as kiadástól már az interneten is elérhető.
(https://ojs.emt.ro/oget/issue/archive).

 

oget

 

Szerves része az OGÉT-nek a kirándulás, ezért ez sem maradhatott ki a statisztikákból. Az OGÉT résztvevői több mint 100 nevezetes erdélyi helyet látogattak meg, beutazva közel 4500 km-t.

Ami a konferencia helyszíneket illeti, a szervezők igyekeztek elvinni az OGÉT-et Erdély minden régiójába, ahol megfelelő infrastruktúra áll rendelkezésre egy ilyen kaliberű rendezvény megszervezésére. A szervezők fontos feladatuknak tekintik, hogy mindent megtegyenek a fehér foltok lefedéséért.

 

oget2

 

Konferenciahelyszínek

 

Ezt követően után az EMT elnöke, Dr. Köllő Gábor üdvözölte a jelenlevőket, méltatva a konferencia múltját és további sikereket kívánt a résztvevőknek és szervezőknek. Az elnök úr rámutatott az 1990 óta működő EMT szerepére a magyarországi és romániai magyar anyanyelvű műszaki képzettségű szakemberek együttműködésének elősegítésében.

A továbbiakban köszöntötte a konferenciát Péter Péter, a Matplast Rt. vezérigazgatója, aki részt vett az első OGÉT-en is 1990-ben. Beszédében a vezérigazgató úr üdvözölte a konferenciát, hangsúlyozta a mérnöki munka fontosságát az értékteremtés folyamatában és visszaemlékezett az OGÉT kezdeti időszakára.

Ezt követően a résztevők egy perces néma felállással rótták le kegyeletüket az OGÉT és az EMT elhunyt résztvevői és személyiségei iránt.

-

Ezt követően négy érdekes és színvonalas plenáris előadás hangzott el kiváló előadóktól. Elsőként Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna, a Miskolci Egyetem docense tartotta meg a Helikoid hajtópárok axoidjainak vizsgálata a továbbfejlesztett konstruktív geometriai modellben című előadását, majd Dr. habil Ábrahám György a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem MOGI Tanszékének professzora a Milyen színt érzékel az emberi szem tritos receptora? című előadását követhettük figyelemmel.

Rövid szünet után folytatódtak a plenáris előadások. Dr. Tóth-Nagy Csaba, a Széchenyi István Egyetem docensének az Életciklus analízis a tribológia szempontjából- Globális gondolkodás lokális döntésekben című előadásával. Végezetül pedig Dr. Máté Márton a Sapienta Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem docense A kettős burkolás elve a burkoló felületek kinematikailag pontos definíciójához című prezentációját követhettük nyomon.

-

A délelőtti ülést követően 100 dolgozat bemutatására került sor, hat párhuzamos szekcióban, általános gépészet, anyagtudomány és technológia, járműgépészet, műszaki logisztika, géptervezés, gyártástudomány és technológia témakörökben. A szerzők között ott voltak a konferencia veteránjai, akik értékes előadásaikkal járultak hozzá a konferencia magas színvonalának megőrzéséhez, azonban arányában a fiatal generáció részvétele dominálta a konferenciát, akik érdekes és szakszerű előadásaikkal keltették fel a hallgatóság figyelmét.

Végül egy díszvacsorával zárult az esemény, amely ismételten alkalmat adott ismerkedésre, társalgásra, barátkozásra és jövőtervezésre és nem utolsó sorban a Dr. Csibi Vencel-József Főgépész-díjak átadására. A díjat olyan szakemberek kapták, akik a Gépészeti Szakosztály tevékenységét támogatták. Főgépész díjban részesült az idei évben Dr. Poós Tibor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem docense, valamint Dr. Vincze-Pap Sándor, a JÁFI-AUTÓKUT Mérnöki Kft. képviselője.

-

A benyújtott előadások anyagaiból megszerkesztett konferencia kötet az Open Journal System platformon létrehozott EMT oldalon található (ISSN 2668-9685, ISSN-L 2068-1267), melyet Google Tudós is megjelenít mindenki számára szabadon elérhető a https://ojs.emt.ro/index.php/ogetcímen. Ezúton is köszönjük a lektorok és a szekcióvezetők munkáját, akik nagyon sokat segítettek, hogy a konferencia megtarthassa magas szakmai színvonalát.

A résztvevők megerősítettek abban, hogy egy újabb eredményes gépészeti konferenciát sikerült lebonyolítani, értékes előadásokkal, jövőt tervező szakmai beszélgetésekkel és érdekes helyismereti kirándulással.

Mindenkit szeretettel és barátsággal visszavárunk 2023-ban a XXXI. Nemzetközi Gépészeti Konferenciára!

 

Dr. Barabás István
az OGÉT konferencia elnöke

Mészáros Cyntia
programszervező