XXI–XXII. Földmérő Találkozó

Beszámoló

A Földmérő Szakosztály, kihasználva a nyári és az ősz kezdeti viszonylagos járványcsendet, megszervezte és szeptember 16. és 19. között megtartotta Székelyudvarhelyt, az egyesített XXI.–XXII. Földmérő Találkozót.

Megelégedéssel és örömmel jelentem ki, hogy ez alkalommal is egy sikeres, a résztvevők által is elismert rendezvényen vehettünk részt. Találkozónk sikerét ez alkalommal is a már hagyományos négy dimenziónk keretén belül szervezett eseményeink biztosították. A közösségépítés mozzanatai végig kisérték az érkezéstől a hazautazásig együtt töltött napokat. A honismeret ezúttal a Székelyföld egy kisebb, a Nagyküküllő és a Nyikó közötti területen lévő, számunkra fontos emlékhelyek meglátogatásával és a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) valamint az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Földmérő Szakosztálya (FSZ), nevében Dr. Mihály Szabolcs és Dr. Ferencz József közös koszorúzásának emlékeivel bővítette vendéglátó városunkhoz kötődő fontos nemzetpolitikai és irodalmi személyiségekkel kapcsolatos ismereteinket. A tudomány az egész napot kitöltő szakmai konferenciánkkal járult hozzá a tudomány, informatika és technológia, valamint szakmai ismereteink összhangjának megteremtéséhez. A szórakozás ismét jó alkalom volt a kikapcsolódásra, baráti légkörű együttlétre, amelyhez a jó ellátás és a kitűnő élő zene biztosította az optimális körülményeket.

Ezúttal mondok köszönetet mindenkinek, aki hozzájárult találkozónk sikeres megszervezéséhez és megvalósításához.

A találkozónkról az MFTTT nevében Hodobay Böröcz András írt részletes beszámolót, amely az mfttt.hu honlapon már napokkal ezelőtt megjelent, számos fénykép kíséretével, amelyek megtekinthetőek itt. A továbbiakban az említett beszámolót közöljük.

Dr. Ferencz József
az EMT Földmérő Szakosztályának elnöke.

 

 

EMT XXI–XXII. Földmérő Találkozó, Székelyudvarhely

 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Földmérő szakosztálya szeptember 16–19. között Székelyudvarhelyen tartotta a XXI–XXII. Földmérő Találkozót, amely a sajnálatos járványhelyzet miatt 2020-ban elmaradt XXI. találkozót is magába foglalta.

Az összevont találkozó célja: hozzájárulni napjaink tudományos, informatikai és technológiai újdonságainak szakmai megoldásainkba való célirányos beépítés szükségességének és lehetőségeinek megismeréséhez. Célkitűzésünk elérése érdekében találkozónk jó alkalom a bel- és külföldi szakemberek és intézmények közötti kapcsolatok kialakítására és fejlesztésére, ami nagyban hozzájárul szakmai ismereteink, tájékozottságunk és feladatmegoldó képességeink gyors és hatékony bővítéséhez.

 

Székelyudvarhely címere

 

A találkozó meghirdetett fő témája: „A járvány utáni esélyeinket a szakmai megoldásaink folyamatos megújulásán alapuló intelligens, rugalmas és innovatív hozzáállásunk biztosíthatja:

  • szakmai megoldásaink folyamatos megújulásának jelen és jövőbeni lehetőségei,
  • az új szakmai feladatok és a tudományos-technológiai lehetőségek intelligens, rugalmas és innovatív egyeztetése,
  • várható és elért szakmai eredmények.”

A találkozón 85 regisztrált fő vett részt, de a konferencián többen voltak kíváncsiak a szakmai előadásokra. Az első nap a megérkezésé és az ismételt találkozás fölött érzett örömé volt. A második napon – pénteken – 12 szakmai előadás hangzott el a Tamási Áron Gimnázium Nyírő József dísztermében.

 

 

A konferencia elnöksége
(balról: dr. Siki Zoltán, a Magyar Mérnöki Kamara képviseletében, Iván Gyula, az MFTTT vezetése képviseletében,
Rákosi-Seiwarth Ildikó, a romániai ingatlanügyi főhatóság igazgatója,
dr. Ferencz József, az EMT Földmérő szakosztály elnöke, Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere,
dr. Csemniczky László, a gita Műszaki Térinformatikai Egyesület képviseletében

 

A konferenciát Ferencz József, az EMT Földmérő szakosztályának elnöke nyitotta meg, majd az elnökség tagjai üdvözölték a résztvevőket. A konferencia résztvevőit külön köszöntötte Rákosi-Seinwarth Ildikó, a romániai ingatlanügyi főhatóság igazgatója, Gálfi Árpád Székelyudvarhely polgármestere, akit örömmel üdvözölték azt, hogy a műszaki tanácskozás ezt a nagy múltú várost ismét a konferencia helyszínéül választotta.

Mint ismeretes, Márton Gyárfás professzor emlékére az EMT és az MFTTT emlékérmet alapított, amelyet egyik évben az erdélyi találkozón (az erdélyi megnevezésben a Partiumot is beleértjük), másik évben az MFTTT Vándorgyűlésen adnak át az arra érdemes erdélyi és magyar földmérőnek. Idén az átadás részben Miskolcon, az MFTTT 33. Vándorgyűlésén történt meg, ahol dr. Mihály Szabolcs (2020) és Hetényi Ferencné (2021) vehette át a kitüntetést, míg a mostani találkozón e magasrangú szakmai elismerést erdélyi részről Márton Edith (2010), a Csíkszeredai
Kataszteri Hivatal vezetőjének és Drimba György (2021), nagyváradi vállalkozónak ítélték oda.

 

  

Márton Edith és Drimba György a kitüntetés után

Az üdvözléseket és a kitüntetések átadását a szakmai előadások követték, összesen tizenkettő. A délelőtti szekció levezető elnöke dr. Ferencz József volt. Elsőnek dr. Mihály Szabolcs, az MFTTT hozzájárulás a fenntarthatósági feladatok megoldásához című érdekes előadásában a fenntartható fejlődések támogatási lehetőségeit mutatta be.