A XVI. Tudomány- és Technikatörténeti konferencián elhangzott előadások

 

MIHOLCSA Gyula
Az erdélyi villanyvilágítás története a XX. században

VICZIÁN István
Teleki Domokos és a jénai Természetvizsgáló Társaság

KÁSA Zoltán
A Bolyaiak az erdélyi magyar sajtóban

VICZIÁN István
Könyvismertetés: Dezső Gurka (Hrsg.): Mineralogische Konnotationen im 18. und 19. Jahrhundert. Die Wirkungsgeschichte der Freiberger Bergakademie in Mittel- und Osteuropa

BIRÓ Tamás Sándor
 Az entrópia története Clausiustól a mesterséges intelligenciáig

GIMESI László
Szikratávírók az első világháborúban

RUSZ Ottilia
 Erdélyi meteorológusok a 19. század második felében

HOLLÓ Csaba
175 éve született báró Eötvös Lóránd. Munkásságának jelentősége kortársai véleménye szerint

SZÜCS Levente Csaba, GHERDÁN Tamás, WEISZBURG Tamás
Egy bihari nemes szerepe a Pannonhalmi Bencés Főapátságban őrzött 1822-es vezúvi kitörési  minták tükrében

SZENTE István, BODORKÓS Zsolt, SZÜCS Levente Csaba, TANAI Péter, SARKADI Mónika,
BUBIK Veronika, HARMAN-TÓTH Erzsébet, FELKERNÉ KÓTHAY Klára, WEISZBURG Tamás

A Pannonhalmi Főapátság Múzeuma ősmaradvány-gyűjteménye

VALLASEK István
Az 1937-ben orvostudományi Nobel-díjjal kitüntetett Szent-Györgyi Albert professzor életműve

OLÁH-GÁL Róbert
A Bolyaiak, Mentovich Ferenc, Arany János
és az Aporok

WANEK Ferenc
Az Igric-barlang őslénytani kutatástörténete

MAKAI Zoltán, BÁN László
120 éves az áramszolgáltatás Nagyváradon

VADÁSZI Marianna, BITAY Endre
A vízkutatás története Magyarországon

SIPOS László József
Mérnöki örökségünk népszerűsítése az internet világában

FEJÉR László Jenő
A vízügyi szaklapok és könyvek digitalizálása, valamint mérnökök életút-interjúi és azok hozzáférési lehetőségei a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudástárában

KOMLÓSSY György
Dr. Dudich Endre a földtani ismeretek és a nyelvek kincsestára, egy igaz barát visszaemlékezéseivel

PÁPAY László
Az alsó liász kőszén bányászata Magyarországon. A gömbkőszén és keletkezésének elméletei

VERESS Éva
A Növénytani Tanszék és a botanika tanítása a Kolozsvári Magyar Ferenc József Tudományegyetemen (1872–1919)

MAKAI Zoltán
Könyvbemutató: Szemelvények Nagyszalonta ipartörténetéből

PATKÓ Ferenc
Jean Baptiste Lamarck (1744–1829) tudományos munkássága

MIHÁLIK András
Az erdélyi magyar tudományosság és felsőoktatás kálváriájának problematikája a Trianon utáni Erdélyben

 

A rendezvényen bemutatott prezentációk, illetve a konferencia kiadványa megtekinthető itt.