XIII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

 

Beszámoló a XIII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferenciáról

2020. június 27.

Idén Nagyenyeden szándékoztunk megtartani a konferenciát, de a körülmények ezt nem tették lehetővé. Így rövid tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy még a koronavírus-járvány miatt sem nem hagyjuk ki, hanem megszervezzük online módon. Megkérdeztük a potenciális résztvevőket, hogy mit szólnak ehhez, és örömünkre sokan jelezték, hogy szívesen részt vennének egy ilyen konferencián. Az előadók és a résztvevők száma semmivel sem maradt el az előző konferenciákhoz képest.

ttk

           

              A konferencia programja:

 

9,30                      A konferencia megnyitása

9,40–10,00           Majdik Kornélia: Visszatekintés az EMT elmúlt 30 évére

 

Ülésvezetők: Kása Zoltán, Oláh-Gál Róbert

10,00–10,20        Bognár Gergely: A szabadesés törvényének felfedezéséhez vezető út

10,20–10,40        Both Mária Gabriella: id. Lóczy Lajos és Teleki Pál levelezése

10,40–11,00        Csegzi Sándor: A radonmérés története 1990 után Erdélyben

11,00–11,20        Gáti József, Némethy Krisztina Andrea: Wolfgang Ernst Friedrich Pauli – a kvantumelmélet kiemelkedő alakja

11,20–11,40        Patkó Ferenc: Konrad Zacharias Lorenz (1903-1989) tudományos munkássága

11,40–12,00        Gimesi László: A vezeték nélküli hírközlés kezdete Magyarországon

 

Ülésvezetők: Oláh-Gál Róbert, Kása Zoltán

12,00–12,20        Kása Zoltán: Kolozsváron született matematikusok

12,20–12,40        Majdik Kornélia, Majdik András László: Szerves vegytani tanulmányok a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetemen

12,40–13,00        Munkácsy Katalin: Eltitkolt módszerek az analízis történetében

13,00–13,20        Oláh-Gál Róbert: Megemlékezés a 25 éve elhunyt Szénássy Barna matematika történész professzorról

13,20–13,40        Papp Péter: A Blaeu-térképek jelentősége a XVII. századi Magyarországon

13,40–15,00        ebédszünet

 

 Ülésvezetők: Both Mária Gabriella, Szabó Péter Gábor

15,00–15,20        Rusz Ottilia: Régi meteorológiai kifejezések

15,20–15,40        Szabó Péter Gábor: Kvaternió kvaterka

15,40–16,00        Szőcs Katalin: Geometrikus díszítő mintázatok gyökerei. I.

16,00–16,20        Varga János: Szilárd Leó, a béke őre

16,20–16,40        Végh János: Az idő szerepe a természet- és a számítástudományban

 

Ülésvezetők: Munkácsy Katalin, Csegzi Sándor

16,40–17,00        Viczián István: Pathi Nagy Sámuel (1770-1810) szellemi világa – könyvtárának jegyzéke alapján

17,00–17,20        Wanek Ferenc: Otto Phleps és az erdélyi földgáz

17,20–17,40        Zsiros Ádám, Ligeti Zsombor: A GDP-növekedést előrejelző neoklasszikus alapmodellek fejlődése

17,40–18,00        Böcz Gábor: A minőségirányítási rendszerek fejlődése

18,00–18,20        Cseh Gyopárka: Halálra ítélt geodéziai emlékek nyomában

 

Ülésvezetők: Rusz Ottilia, Wanek Ferenc

18,20–18,40        Ferencz András: Kerpely Antal és a magyar vaskohászat

18,40–19,00        Makai Zoltán: A világhírű tudós Kármán Tódor élete és munkássága

19,00–19,20        Miholcsa Gyula: AC kontra DC – Az erdélyi villanyvilágítás története 1900-ig

19,20–19,40        Szilágyi József, Mészáros Sándor: Hagyományos mesterségek nyomában: ványolás (A szentegyházi ványoló)


 

Az előadások kivonata megtalálható a következő címen: http://ojs.emt.ro/index.php/ttk.

Az idén, természetesen elmaradt a szokásos egynapos kirándulás. Ennek szerény pótlására a konferencia végén egy másfélórás kötetlen, jó hangulatú  beszélgetést folytattunk.
Az EMT titkársága ezúttal is remekelt, így zökkenőmentesen, és az ülésvezetők segítségével, időcsúszás nélkül sikerült lebonyolítani a konferenciát.

A következő TTK helyszínéről nem kell dönteni, hisz az marad: Nagyenyed.

Kása Zoltán–Oláh-Gál Róbert,
a konferencia elnökei