A népszámlálás lesz a jövő év legnagyobb kihívása a romániai magyarok számára

Az európai uniós tagállamok mindegyikében idén vagy jövőre népszámlálást szerveznek. Romániában 2022 márciusa és júliusa között kerül sor az ország legnagyobb társadalmi szintű eseményére, amelyen mindenkinek részt kell vennie, hiszen a teljes lakosságot összeírják.

A cenzusnak különös jelentősége van az ország szempontjából, mivel az eredmények ismeretében értékelhetőek az elmúlt évtized társadalmi változásai, illetve tervezhető a jövő. A legutóbbi, 2011-es népszámlálás óta nagyon sok ilyen változás következett be: további egymillióval nőtt a külföldre vándoroltak száma, az országon belüli mobilitás is nagy volt, mintegy 2,5 millió személy költözött más településre, majdnem félmillió (480 ezer) új lakás épült. Az elmúlt évtizedben majdnem egymillióan (880 ezer) végeztek egyetemet, a közoktatásban tanulók száma 2,7-ről 2,4 millióra csökkent.

Az összeírás célja feltárni a lakosság számát és életkörülményeit. A kérdőív viszonylag részletes adatokat gyűjt egyrészt a lakás és az épület felszereltségéről, másrészt a háztartásban élő személyek jellemzőiről: nem, kor, családi állapot, jelenlegi és korábbi lakhelyek, állampolgárság, etnikum, anyanyelv, felekezeti hovatartozás, iskolázottság, munkaerőpiaci státus, foglalkozás.

A romániai magyarság szempontjából fokozottan nagy a tétje a népszámlálásnak. Elsősorban, mert ismét lehetőségünk adódik arra, hogy felmutassuk, hogy itt élünk és egy számbelileg is meghatározó közösség vagyunk. Másodsorban az egyes megyékben, településeken rögzített számarány meghatározza a kisebbségi és nyelvhasználati jogaink érvényesülését, ami a 20%-os küszöb elérésével biztosítható. Harmadsorban a népszámlálás eredményei iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát is meghatározza az elkövetkező tíz évben.

A 2022-es népszámlálás számos újdonsággal érkezik. A Román Statisztikai Intézet több, nagyon jó intézkedést, módszertani változást vezetett be. Romániában először lesz lehetőség a kérdőív internetes önkitöltésére, ezt a lakosok megtehetik egyénileg vagy a településeken létrehozott összeíró pontokon.

Egy másik fontos változás az, hogy hosszabb periódus áll majd rendelkezésre, mintegy négy hónapos lesz az összeírás folyamata. Akik maguk szeretnék kitölteni a kérdőívüket, azoknak ezt 2022. március 14. és május 15. között kell megtenniük. Utána már csak a hagyományos, személyes lekérdezés keretében lesz lehetőség válaszolni, május 16. és július 17. között. A lekérdezés itt is digitális lesz, a számlálóbiztos nem papírra, hanem táblagépbe vezeti majd a válaszokat. A nemzeti kisebbségek szempontjából fontos változás, hogy a kérdőív több nyelven is elérhető lesz, így a magyar anyanyelvűek akár magyarul is válaszolhatnak, legalábbis az önkitöltés szakaszában.

A romániai népszámlálást a bukaresti Országos Statisztikai Intézet szervezi, a népszámlálás hivatalos oldala: www.recensamantromania.ro. A magyar nyelvű tájékoztatásban – az előző népszámláláshoz hasonlóan – a kolozsvári Közpolitikai Elemző Központ Egyesület és az általa üzemeltetett www.nepszamlalas.ro honlap vállal központi szerepet.