Gratulálunk Dunai László akadémiai székfoglalójához

Március 3-án abban megtiszteltetésben volt részem, hogy meghívtak Dunai László professzor székfoglaló előadására, a Magyar Tudományos Akadémiára. Öröm és büszkeség számunkra, hogy Dunai László az MTA rendes tagja lett. Dunai László, a BME Építőmérnöki Karának professzora, egy nemzetközileg elismert tudós és tudományos kutató. A Hidak és Szerkezetek Tanszék vezetője, az Építőmérnöki Kar dékánhelyettese, majd dékánja, emellett szerteágazó tudományos, szakmai és közéleti tevékenységet folytat. 

Tagja az MMK-nak, az MTA Szilárd Testek Mechanikája Tudományos Bizottságának, a Földrengési Bizottságnak. Elnöke az Acélszerkezetek Szövetségének, valamint a KTE Mérnöki Szerkezetek Szakosztályának. Nemzetközi konferenciák szervezője és tudományos bizottságok tagja. Számos szakkönyvet, szakcikket, valamint tervezési segédletet publikált. Tudományos tevékenységét Akadémiai Díjjal ismerték el.

Szakterülete az acél tartószerkezetek fejlesztése, méretezése és tervezése, főbb oktatási és kutatási területei közé tartoznak az acél és öszvészerkezetek, a vékonyfalú szerkezetek, a hidak stabilitása és fáradása.

Akadémiai életútja: 2008-ban az MTA doktora, 2016-ban az MTA levelező tagja, valamint 2023-ban az MTA rendes tagja lett.

Az erdélyi építéstudományi szakemberekkel gyümölcsöző kapcsolatokat ápol. Az EMT egyik hathatós támogatójaként nagyon sokszor vett részt a csíksomlyói Építéstudományi Konferencián (ÉPKO-n). Az ÉPKO védnöke, többször főelőadója, érdekes előadásokkal járult hozzá a konferencia színvonalának növeléséhez, a rendezvény sikeréhez.

Az EMT elnöksége és jómagam nevében gratulálunk Dunai Lászlónak minden eredményéhez, elért sikeréhez, az MTA tagsághoz, és kívánunk  munkájához további sikereket, hosszú, örömökben gazdag, egészségben eltöltött éveket.   

Dr. Köllő Gábor
EMT elnök