GISopen 2023 konferencia

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának, Geoinformatikai Intézete Székesfehérváron 2023. április 26-28-án megrendezte a XXVI. GISopen konferenciát. A konferencián az EMT Földmérő Szakosztályát dr. Ferencz József képviselte. A konferencián jelen volt szakosztályunk ismert tagja, dr. Rákossy Botond, aki a „Székelyföld – volt egyszer egy földosztás. A kudarc mutatói térben és időben” című érdekes előadásával gazdagította a konferencia információhalmazát.

A konferencia során néhány újdonságot tapasztaltunk:

   • A konferenciának nem volt egy meghatározott tematikája, a nyolc szekcióülésen elhangzott tudományos előadások a szakmánk által különböző területeket kiszolgáló, szerteágazó feladatok és elvégzett munkák eredményeit mutatták be.
   • A konferenciának nem volt külön asztalnál helyet foglaló elnöksége, sem sorozatos köszöntések, egy köszöntő hangzott el. Prof. Dr. Györök György dékán (Óbudai Egyetem AMK) rövid köszöntése után el is kezdődött az előadások bemutatása.
   • A szekcióülések során hat előadást követhettünk, amelyeket valós időben regisztrálták, utólagos visszanézést biztosítva.
   • A konferencia munkálatait a nagy előadóteremben élőben és egy szomszédos teremben belső hálózati közvetítés útján követhették a résztvevők.

A konferencia első napján, 2023. április 26-án 14.00 órakor dékáni köszöntővel megkezdődtek a konferencia munkálatai. Két, egymást követő szekcióban 12 előadást, köztük kollégánk, dr. Rákossy Botond előadását követhettük. Az első napot a 19.00 órakor kezdődő állófogadás zárta, amelyet a GEO épületének célirányosan berendezett földszinti termeiben rendeztek A jó hangulatú rendezvény jó alkalom volt a baráti beszélgetések, eszmecserék folytatására és közös szakmai emlékek felidézésére.

A konferencia második napján, 2023. április 27-én a délelőtti két, kávészünettel megszakított szekcióülésen 12 előadásra került sor, utána ismét kávészünet. Ezt követően a Csepregi mérőteremben megnyílt a hagyományos szakmai kiállítás, ahol a szakmánkban alkalmazható és alkalmazott legújabb adatgyűjtő, adatfeldolgozó és termék előállító, kiállított rendszerekkel ismerkedhettünk meg. Ezután a délutáni két szekcióülésen ismét 12 érdekes előadásra került sor. Este a hagyományos szakestély következett, ismét bebizonyítva a selmeci hagyományok őrzésének és továbbadásának időszerűségét és fontosságát. A jó hangulatú rendezvény a GEO épületének célirányosan berendezett földszinti termeiben jóval éjfél utánig tartott.

A konferencia harmadik napján, 2023. április 28-án a délelőtti két szekcióülésen további 14 előadást követtünk. Az elhangzott előadások után Dr. Pödör Andrea intézetigazgató által mondott Zárszó a GISopen 2023 konferencia sikeres lebonyolításának végét jelentette.

A konferencia általam kiemelt üzenete a szakmai újdonságoknak technológiáinkba való hatékony beillesztése fontosságának hangsúlyozása. Ezt a nagy horderejű aktuális és jövőbeni feladatot szolgálja a GEO megújuló tanterve, amelyben számos modern, már elérhető és használható informatikai, műszaki-technológiai kutatások eredménye szerepel. Ez példa lehet a romániai szalmai felsőoktatásban tevékenykedő magyar szakembereknek is.

A GISopen 2023 konferencia munkálataival kapcsolatos konkrét információkat (előadások, képek stb.) a https://www.gisopen.hu/2023/ oldalon lehet elérni.

 

Dr. Ferencz József
a Földmérő Szakosztály elnöke