Elhunyt Dr. Kiss Árpád egyetemi tanár

Elhunyt Dr. Kiss Árpád egyetemi tanár

(1933-2024)

       

Életének 91. évében, ez év március 21-én elhunyt Dr. Kiss Árpád, a brassói Transilvania Egyetem Erdőmérnöki Karának professzora.

Kiss Árpád Erdély legdélkeletibb szegletében, a barcasági Bácsfaluban született 1933. március 3-án, csángó szülők gyermekeként. Szülőfalujában, töltötte a gyermekéveit. Iskolai tanulmányait is itt kezdte, majd Brassóban folytatta. Mint a természet szerelmese, 1952-ben a brassói Erdészeti Egyetem hallgatója lett. Az egyetem elvégzése után (1957), az Egyetem Topográfia, Fotogrammetria és Geodézia Tanszékén kezdte pályafutását.

Kiss Árpád élete és munkássága hat évtizeden keresztül egyetlen intézményhez, a Transilvania Egyetem Erdőmérnöki Karához kötődött. Itt végig járta az egyetemi hierarchia minden lépcsőfokát, és természetesen a doktorátusi címet is megszerezte. Számos nyomtatott kurzus, tankönyv, laboratóriumi útmutató, tudományos könyv és cikk szerzője. Ezeknek a munkáknak komoly hasznát veszik még ma is a diákok, a végzősök, az aktív szakmabeliek.

Mindvégig óriási szakmaszeretettel tanított. Diákjai szerették és tisztelték, mert ő is tisztelte tanítványait, akiket mindig partnereknek tekintett, útitársak voltunk számára a tudás felé vezető úton. Bámulatos logikával és gyakorlattal tájolt és irányított bennünket.

Életre szóló tennivalókként vállalt oktatói munkáját a precizitás, a megkérdőjelezhetetlenül megbízható széleskörű szakmai tájékozottság, valamint a matematikai és informatikai tudás jellemezte, valamint nem utolsó sorban szikár-makacs erkölcsi egyénisége, tartásos-konok becsületessége, esze, szíve és lelke.

Megbecsültségét jelzi, hogy az Erdélyi Műszaki Társaság Erdészeti szakosztálya mindenkori tiszteletbeli elnökének választotta és nevezte ki.

Nyugdíjba vonulása után még hosszú éveken át az egyetemen töltötte mindennapjait. Folytatta munkásságát a gyakorlati oktatásban, szakdolgozatok konzulenseként, kutatások témavezetőjeként, vizsgáztatóként, de oktatási tanácsadóként is aktívan részt vett a tanszék munkájában.

Egy gazdag életút ért véget, és mi tisztelettel hajtjuk meg fejünket a tanár úr előtt.

Élete és munkássága örökre példaképünk marad.

Nyugodjál békében Professzor úr! 

Gyarló tanítványaid nevében:
            Sipos Márton