Dr. Balázs L. György professzor 65 éves

 

Dr. Balázs L. György professzor születésnapját ünnepeljük. Ez egy olyan évforduló, amely sok helyen jelzi, hogy eljött a jól megérdemelt pihenés ideje, egy munkával töltött élet után. Nyugdíjkorhatárnak szokták ezt nevezni.

Természetesen nem mindenki szeretné befejezni az aktív életet, hanem ugyanúgy, mint eddig folytatni azt a tevékenységet, amit elkezdett. Ilyen Balázs György professzor is. Az egyetemek professzorainak megadatik az a lehetőség, hogy mint eddig tették folytathassák a munkát, az oktatást és a tudományos kutatást. Több mint 24 éve ismerem Balázs Györgyöt, és habár egy országhatár és 400 km választ el minket egymástól sok közös emlékünk van, sok tevékenységben vettünk részt. Ilyen évfordulók alkalmával fel szokták sorolni az ünnepelt tevékenységét, elért eredményeit. Én beérem azzal, hogy azt mondom, mint egyetemi oktató, professzor, tudományos kutató mindent elért, amit el lehetett érni.

Tudományos kutatói, oktatói tevékenysége kimagasló eredmények összessége, de ezenkívül tudományszervezési és tudománynépszerűsítési tevékenysége is elismerést érdemel. Megemlítek egy párat a kutatási területeiről: építőanyagok tartóssága, szálerősítésű betonok, nagy teljesítőképességű betonok, új feszítési technológiák, szerkezetek diagnosztikája és sok más téma. A BME Építőmérnöki Karának professzoraként több felelős állást betöltött: tanszékvezető, dékánhelyettes, laborvezető. Sok fiatal doktor az általa vezetett tudományos kutatással védte meg a doktori címet. A fib Magyar Tagozatának elnöke, a Nemzetközi Beton Szövetség elnöke, majd tiszteletbeli elnöke.

Balázs Gyögy támogatta a határon túli műszaki értelmiséget, minket erdélyi magyarokat, az építéstudományi szakembereket. Az EMT tagja a fib Magyar Tagozatának. Rendezvényeinket, az ÉPKO-t személyes részvételével, előadásaival rendszeresen támogatta. Többször tartott sikeres előadást a Kolozsvári Műszaki Egyetem hallgatóinak. Minden alkalommal éreztük hathatós támogatását. Nehezen tudok elképzelni csíksomlyói ÉPKO-t Balázs György nélkül.

Kedves Gyuri, most a 65-ik születésnapod alkalmával kívánok neked hosszú, egészségben eltöltött, aktív, boldog éveket családtagjaid és munkatársaid körében, és mivel én Balázs Gyurit barátomnak tekintem és remélem Ő is engem, befejezésül engedjetek meg nekem egy gondolatot a barátságról.

Onnan tudod ki az igazi barát, hogy ha szomorú vagy megvigasztal, bármi történik veled nem engedi el kezed, nem irigykedve hanem boldogan nézi sikereidet, kitartóan ott van melletted, és történjék bármi, sohasem fordít neked hátat.

Isten éltessen Gyuri!

Köllő Gábor
         EMT elnök