Búcsúzunk Biró Károly Ágostontól

 

Búcsúzunk Biró Károly Ágostontól!

 

(1941-2020)

Biró Károly Ágostontól, az EMT volt elnökétől búcsúzunk.
Egy székelyföldi kis helységből indult el, megvalósította álmát és villamosmérnök lett, majd bekerült a kolozsvári Műszaki Egyetemre oktatónak. Végigjárta az egyetemi fokozatokat, majd professzor lett.
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy szakmai téren mindent elért, amit egy egyetemi oktató elérhetett. A kolozsvári Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának professzoraként több évtizeden keresztül oktatta a leendő mérnököket, generációkat oktatott a szakma rejtelmeire. Mindenki szerette és tisztelte. Nagyon sokan nevezték őt barátjuknak. Szerénysége, közvetlensége és kedvessége mindenkit gyorsan megnyert. Az oktatáson és a tudományos kutatáson kívül, a civil életben is tevékenyen részt vállalt.
Az EMT alapítói között találjuk a 90-es évek elején. 6 évig volt Társaságunk elnöke és több mint 20 évig az Elektrotechnika és Energetika Szakosztály elnöke. Az ENELKO Nemzetközi Energetika-Elektrotechnika Konferencia szervezője és elnöke. Társaságunk, az EMT sokat köszönhet munkájának és szakértelmének. Sokat dolgoztunk együtt és mindig csodáltam azt a nyugalmat és kiegyensúlyozottságot, ami körülvette.
Távozásával egy pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Károlyra szeretettel gondolnak tanítványai, munkatársai, barátai és mindazok, akik búcsúznak tőle.
Egy tanár, tanítványain keresztül él még nagyon sokáig, amíg emlékeznek rá.

Búcsúzunk:
A hangtól, mikor csendben halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, amely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,

Minden képtől, amely belénk mélyedt.„
                                                               (Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk)

Nyugodj békében Károly!

Köllő Gábor
EMT elnök