Beszámoló, a XXVIII. Nemzetközi Vegyészkonferenciáról

Beszámoló, a XXVIII. Nemzetközi Vegyészkonferenciáról

Nagyvárad, 2022. október 2729.

 

A hagyományokhoz híven, minden évben a Vegyészkonferencia helyszínéül Erdély egy-egy jelentős városát választjük, hiszen a szakmai program mellett igyekszünk megismertetni vendégeinkkel az erdélyi városok jellegzetességeit, érdekességeit. Ebben az évben a konferencia Nagyváradon zajlott.

A konferencia csütörtökökön délután 17 órától az ünnepi köszöntőkkel vette kezdetét, amelyre a Római Katolikus Püspöki Palota Fix Makerspace termében került sor, mely mindenkinek tetszett és megfelelő felszeretlséggel rendelkezett. Bár október vége volt, az ezévi kellemes időjárás lehetőséget teremtett, hogy vendégeink megcsodálják a szintén csodálatosan felújított kertet.

A konferencia ünnepi megnyítóján a bevezető üdvözlő szavak után a vendégeket köszöntötték társszervezeteink vezetői: Dr. Huszthy Péter a MTA Kémia Osztályának képviselője, Simonné Dr. Sarkadi Livia, a MKE elnöke, valamint Dr. Köllő Gábor EMT elnök.

 

1

 

Első plenáris előadónk Császár Attila Géza, a MTA levelező tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézetének professzora, aki egy érdekes átfogó előadást tartott a kémiai modellek kialakulásáról és alkalmazhatóságáról A kémia modelljein innen és túl címmel. Érdekes előadást hallgathattunk a kémia történetéről, a kémiai modellek fejlődését követve. A modern kémia jelentős része klasszikus mechanikai fogalmakon alapul, a vegyészek évszázadokon keresztül sikeresen alkalmazták ezeket a fogalmakat a kvantumkémiában is. Az előadás során bemutatásra kerültek a klasszikus mechanikán alapuló 3D „molekulaszerkezetek”, melyek nagyon jelentősek a bennünket körülvevő anyagi világ megértésében. Az elektronszerkezet-számítások egy ún. egyensúlyi szerkezetet szolgáltatnak, mely félmerev molekulák esetében jól reprezentálja az effektív alakot. Léteznek kváziszerkezetű molekulák is, melyekre sem az egyensúlyi szerkezet, sem a forgó és rezgő mozgás szétválasztása nem elfogadható. További érdekesség, hogy a könnyű elektronok delokalizációjához hasonlóan sor kerülhet a nehéz magok jelentős térbeli delokalizációjára is. Egy másik fontos fogalom a potenciális energia felület, a reakcióutak és az energiagátak fogalma, amit a kémiai rendszerekben végbemenő reakciók jellemzésére használnak. Jelentős, hogy a reakcióknak a kinetikai és termodinamikai kontroll mellett ismert az alagúthatás kontrollja is. A fejlődés elvezetett a nemkötő, rezonancia állapotokhoz, melyeknek jellemzésére ki kellett fejleszteni a nem-hermitikus kvantummechanikát is. 

Az elméleti kémiai előadás után, a következő plenáris előadás, melyet Szente Lajos tartott az alkalmazott kutatás területéről mutatott be nagyon jelentős eredményeket, talán a napjainkban mindenkit leginkább érdeklő vírusok elleni küzdelem területéről, melynek címe: Ciklodextrinek kettős szerepben a vírusok elleni küzdelemben: segédanyag és hatóanyag. Dr. Szente Lajos, a MTA levelező tagja, a Cyclolab Kft. kutatás-fejlesztési igazgatójának előadásából megismerhettük a cég kutatásait a ciklodextrinek ipari alkalmazási lehetőségeinek területén, kiemelve a ciklodextrinek (CDk) szerepét a vírusok elleni terápiákban. A vírusok elleni küzdelemben a ciklodextrinek kettős szerepet játszanak:

  • segédanyagként alkalmasak vírusellenes hatóanyagok formulázására, a molekulák vízoldékonyságának fokozására, kémiai stabilizálásukra, és célba juttatásukra
  • egy másik alkalmazási lehetőség az, amikor a ciklodextrinek önmagukban fejtenek ki hatást vírus ellen, illetve csökkentik azok fertőzőképességét.

A segédanyagként történő használatára legalkalmasabb példa a szulfobutil-éter-BCD-vel (Dexolve®) szolubilizált remdesivir antivirális szer, (a Gilead Sciences terméke). Ezt a hatóanyagot nagy mennyiségű Dexolve-val tudták infúziós termékké (Veklury®) fejleszteni. Sokáig, amíg az oltóanyagok nem kerültek forgalomba, ez a készítmény játszotta a fő szerepet a kórházba került súlyos Covid fertőzöttek terápiájában. 

A ciklodextrinek önmaguk is mutatnak vírusellenes hatásokat, főként azok, melyek hatékony lipid/koleszterin komplexáló, mobilizáló képességgel rendelkeznek. Ezeket több, egymástól független kutatócsoport is hatékonynak találta in vitro és in vivo az ún. “burkolattal rendelkező”, tokos vírusok ellen, mint pl. a HIV-vírus, a SARS-Cov-2 koronavírus és influenza vírusok. A CycloLab Kft. az injektálható minőségű szulfobutiléter béta-ciklodextrint gyárt, amelyet elsősorban intravénás alkalmazásra szánt lipofil gyógyszerhatóanyagok bevitelére alkalmaznak.

A bemutatott előadást nagy érdeklődés övezte, a továbbiakban számos kérdés és beszélgetés formájában folytatódott a ciklodextrinek alkalmazására vonatkozó információcsere.

A következő plenáris előadásból megismerhettük a Debreceni Egyetem Alkalmazott Kémiai Tanszékének legújabb eredményeit a polimerkémiában. Az előadás címe Apoláris polimerek tanulmányozása lágyionizációs tömegspektrometriával.

Az előadás, melyet Dr. Nagy Lajos mutatott be, az apoláros polimerek (pl. poliizobutilén és polietilén), valamint ezen polimérek különböző funkciós csoportot tartalmazó származékainak vizsgálati eredményeit ismertette. A polimérek vizsgálata a lágyionizációs tömegspektrometriás módszerekkel (pl. APPI, ESI, DART) negatív és pozitív ionmódban történt. A kutatás során sikerült meghatározni az optimális ionforrás paramétereket. Negatív ionmódban anionnal (pl. kloridionnal) képzett addukt ionok jelennek meg, ugyanakkor karboxil végcsoport esetén deprotonálódásra is lehetőség van. A kloridionnal vagy más anionnal képzett addukt ionok nem alkalmasak tandem tömegspektrometriás vizsgálatokra, így további szerkezeti információk kinyerésére. Ugyanakkor pozitív ionmódban a hidrogénionnal vagy az ammónium ionnal képzett adduktok tandem tömegspektrometriával jól tanulmányozhatók. A végzett kutatások hozzájárulnak az apoláris polimérek tulajdonságainak megismeréséhez.

A plenáris előadások végén, a résztvevők egy érdekes kisfilmet néztek meg az erdélyi földgáz felfedezéséről. A kisfilm az EMT által tudománytörténeti rövidfilmek készítésére elnyert pályázat keretén belül valósult meg. A filmet Miholcsa Gyula, elismert Heves Endre-díjas erdélyi magyar szerkesztő, operatőr, dokumentumfilm-rendező készítette. A film alapjául szolgáló cikk szerzője Wanek Ferenc. A kisfilm címe: Az erdélyi földgáz felfedezésének igaz története. A bemutatott film tematikája a földgáz, napjainkban nagyon jelentős, hiszen sokat hallunk, olvasunk a jelenlegi energiaproblémákról, a földgáz lelőhelyeiről, gazdasági jelentőségéről. A videóból megtudhatjuk és láthatjuk azokat a helyeket, ahol már 1612-ben megfigyelték a sós víz fortyogása mellett, hogyan ég a feltörő gáz. Sajnálatosan, az erdélyi földgáz kitermelésére és felhasználására még évszázadokat kellett várni. Büszkék lehetünk, hogy itt Erdélyben található a világ egyik legmagasabb tisztaságú földgáza (99% felett metán gázt tartalmaz). A napot egy kellemes hangulatú állófogadás zárta, mely lehetőséget teremtett az ismerkedésre, szakmai beszélgetésekre.

A következő napon, pénteken a Vegyészkonferencia előadásai a Continental szállodában zajlottak, a már megszokott szekciókban. A doktorandusz plénum keretén belül 17 előadás került bemutatásra. Ebben az évben is a fiatalok előadásait kérdések követték, a zsüri figyelő tekintete mellett, hiszen a doktoranduszok között verseny zajlik.

A résztvevők, a délutáni előadásokat két szekcióban hallgathatták. Ebben az évben a posztereket kivetítve láthattuk, a diákok röviden bemutatták posztereiket az elbíráló bizottság előtt.

 

2

 

A szakmai előadások kivonatait, a posztereket és fényképeket megtekinthetik a konferencia honlapján, a http://chem.emt.ro címen.

Ebben az évben a következő eredmények születtek:

Doktorandusz plénum:

Dargó Gyula (BME) – MKE által felajánlott díj, MKE konferencia részvétel 2023-ban

Kapus István (Debreceni Egyetem) – EMT által felajánlott díj, Vegyészkonferencia részvétel 2023-ban

Bebesi Tímea (Természettudományi Kutatóközpont)MKE különdíj / Kolloidkémiai és Nanotechnológiai Szakosztály díja (20.000 Ft)

Szeredai Bettina Dóra, (BBTE) a Varga József Alapítvány különdíja (30.000 Ft)

Diák-poszter szekció:

I. díj         Richter Dóra (BME)– a Magyar Természettudományi Társulat Kémia Szakosztálya által felajánlott díj (20.000 Ft)

II. díj        Csete Tímea (BBTE) oklevél

III. díj       Márta Viktória (SZTE) oklevél

Nagy Loránd (BBTE) a Kolozsvári Magyar Kémikusok Egyesülete különdíja
(a legjobb önálló diák poszter munkáért) pénzjutalom+oklevél

 

3

 

A szakmai bemutatókat ünnepi díszvacsora zárta, ahol mindenki kicsit fáradtan, de jókedvűen vett részt a beszélgetésben, táncban.
A rendezvény zárónapján a résztvevők, városi sétán vettek részt, ahol megismerhették a felújított Nagyvárad jelentős épületeit, templomait.

Jövöre újra találkozunk, mindenkit szeretettel várunk!

 

 

Majdik Kornélia
a Vegyészkonferencia elnöke
az EMT Kémia Szakosztályának elnöke