Az EMT Marosvásárhelyi Fiókszervezetének 30 éve

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság EMT 1990-ben alakult Kolozsváron.

A megfogalmazott cél az volt, hogy a tudományos–műszaki értelmiségnek teret teremtsen az anyanyelven való megnyilvánulásra. (Célok, eredmények: www.emt.ro)

Az országos szervezet megalakulásakor más városokban, így Marosvásárhelyen is megalakult a helyi fiókszervezet, dr. Szentgyörgyi László, az akkoriban működő ICPE kutatóközpont vezetője lett a fiókszervezet elnöke. 

A marosvásárhelyi fiókszervezet szervesen kapcsolódott be az országos rendezvényekbe, gyakran helyet is adva azok szervezésének.

1995 óta dr. Csegzi Sándor a fiókszervezet elnöke, aki egyben a Fizika Szakosztály országos elnöke is. 

Az egyesület tagságát tanárok, mérnökök, kutatásban eredményesen tevékenykedő értelmiségiek képezték, köztük csak néhányat említve: dr. Kis Elemér, dr. Weszely Tibor matematikusok, Bolyai-kutatók, dr. Hollanda Dénes, dr. Dávid László egyetemi tanárok, Biró Tibor, Horváth Gabriella, Máthé Márta, Szász Ágota tanárok, Szabó András mérnök.

2000-től kezdve dr. Csegzi Sándor, egyben mint alpolgármestere Marosvásárhelynek, a város életében nagy hangsúlyt fordít a Bolyai-kultusz felkarolására. E célból egyre fontosabb szerepet kapnak az EMT marosvásárhelyi fiókszervezetének életében a Bolyai nevéhez kötődő tevékenységek: 

2001-ben, a matematikus születésének 200. évfordulójára készülve, kezdeményezője a Bolyai János-emlékévnek, amelynek keretében 2001–2002-ben több mint száz rendezvénynek ad helyet Marosvásárhely, köztük a legkiemelkedőbbek az EMT közvetlen szervezésében:

2001 júliusában Bolyai–Gauss–Lobacsevszkij (BGL) nemzetközi konferencia, matematikusok, kutatók, tanárok részvételével szerte a világból.

2002. október 2-án: a Magyar Tudományos Akadémia és a Román Akadémia megemlékező ünnepi ülése, amelyen jelenlétével megtisztelt a Magyar Köztársaság elnöke, dr. Mádl Ferenc akadémikus.

Ekkor, munkája elismeréseként, a Magyar Köztársaság elnöke, dr. Mádl Ferenc, kitünteti Csegzi Sándort a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével. A kitüntetettek között voltak még Smaranda Enache és Doina Cornea. 

2002. december 15-én: a Bolyai-év legkiemelkedőbb eseménye, a matematikus születésének 200. évfordulóján szervezett ünnepi megemlékezés, amelynek alkalmával sor került a Pszeudoszféra térkompozíció leleplezésére, az eseményt kezdeményező és mozgató Csegzi Sándor alpolgármester és Dorin Florea polgármester, valamint a két Bolyai-kutató, Kis Elemér és Weszely Tibor részvételével. 

 

 

Az emlékmű az EMT gondozásában készült el, kezdve a már korábban beindított Bolyai Alkotótábor keretében meghirdetett pályázati kiírástól, a szakmai zsűrizés levezetésével, a kivitelezéshez szükséges anyagi támogatások biztosításával, a tervező matematikus Horváth Sándor és a kivitelezők közötti kapcsolattartással, egészen az ünnepi avatóesemény megszervezésével együtt. Egyediségét Alexandru Mironov matematikus értékelte ünnepi beszédében, mely szerint a Pszeudoszféra a matematikának állított egyedi emlékmű.

A 2001–2020 időszakban a Bolyai Alkotótábor mint egy inspirációs találkozóhely volt tudomány és művészet között. Az elmúlt 20 évben, évről évre rendhagyó kreációs felületet nyújtott a résztvevőknek, gazdag műfajvilágnak adott helyet. 

Festészet, szobrászat, grafika, textilművészet, kerámia, médiaművészet, műépítészet, zene, digitális művészet, fém- és fafaragás, fotográfia, tudományos-műszaki irányú kreációs felületen volt jelen közel 300 alkotó, művészek, irodalmárok, matematika-fizika-meteorológia-csillagászat területén kutató tudósok, műépítészek, zenészek, tanárok, diákok, doktoranduszok, akik nemcsak a gyakorlati alkotásban, hanem a különböző szimpóziumok, konferenciák, workshopok, egyszerű kerekasztal-beszélgetések, kiállítások, bemutatók alkalmával találtak inspirációs alkotói felületre.

A húsz év alatt a tudomány és művészet interferencián létrehozott szellemi érték mellett értékes gyűjteményt sikerült összeállítani, amelyet kiállításokon láthatott nem csak a helyi közönség. 

A Promocult program keretében nyertes pályázattal sikerült bemutatni a gyűjteményt és a kísérő művészeket európai nagyvárosokban. 2007-ben Kecskeméten Csiki Szabó Ágnes, Kuti Dénes, Kolumbán Kántor Zita, Kolumbán Kántor Árpád, Mezey Sarolta, Bordi Kinga részvételével, a szicíliai Avolában Hunyadi Mária, Hunyadi László, Nagy Miklós Kund, Nagy Éva, Nagy Dalma, Pokorny Attila, Biró Zsolt részvételével, 2008-ban Budapesten a Tető galériában Hunyadi László, ifj. Molnár Dénes, Nagy Zsuzsa, Maria Gliga, Makkai István, Tiotiu Epaminonda részvételével, Párizsban Románia Nagykövetségén Antal Erika, Hunyadi Mária, Hunyadi László, Mana Bucur, Mureşan Gheorghe, Szabó András, Szabó Anna, Spielmann Mihály részvételével, a bécsi Magyar Házban Bandi Katalin, Bob József, Kis Levente, Sánta Csaba, Şulea Ioan, Vajda György, Nagy Miklós Kund, Nagy Éva részvételével, a németországi Ilmenauban Mana Bucur, Puskai Sarolta, Nagy Zoltán-Judóka, Vidra Birtalan Orsolya, Szucher Ervin, Vajda György, Weszely Tibor részvételével, 2009-ben Budapest – XI. kerület Polgármesteri Hivatalában Barabás Éva, Fekete Zsolt, Datu Victor, Major Gizella részvételével a nagyobb méretű téralkotások a város terein kerültek elhelyezésre.

Pszeudoszféra a Bolyai téren, készült Horváth Sándor matematikus terve alapján;

A geométer trónusa és a Forrás a kórház előtti parkban, Mureşan Gheorghe és Benedek József munkái; 

A Hiperbolikus napóra a Nyár utcai parkban, a Dienes Attila alkotása;