A 2023-as év Bolyai Jánosról szólA 2023-as év Bolyai Jánosról szól

 

Az UNESCO 2023-at Bolyai János-emlékévé nyilvánította annak emlékére, hogy Bolyai János kétszáz évvel ezelőtt, 1823. november 3-án írta meg híres levelét apjának, amelyben bejelentette, hogy megoldotta a kétezeréves, párhuzamossággal kapcsolatos geometriai problémát, amellyel apja is foglalkozott eredmény nélkül.

 

Leírás: levél

 

Bolyai Farkas a marosvásárhelyi református kollégiumban a geometriát tanítva, mindig elmondta a tanulóknak, hogy az Euklidész Elemek című könyvében lévő XI. axiómát (amelyik mai szóhasználatban úgy szól, hogy „egy egyenes kívül fekvő ponton át egyetlen egy párhuzamos húzható az adott egyenessel”), sokan kételkedve fogadták, azt gondolván, hogy nem is axióma, hanem tétel, tehát levezethető a többi axiómából. Ő maga is foglalkozott ezzel, és azt mondta, hogy ennek a problémának a megoldása annyira fontos a geometriában, hogy aki egyszer sikeresen megoldja, az jutalomként akkora gyémántot fog kapni, mint  a Földgolyó. Hogy János fia megjegyezte-e ezt a kijelentést vagy sem, azt nem tudjuk, de tudjuk, hogy amikor a bécsi hadmérnöki akadémián tanult, már foglakoztatta a párhuzamosok problémája.

1820 tavaszán, egyik levelében értesítette apját, hogy foglalkozik a párhuzamosok kérdésével. Apja megijedt, hogy János elfecsérli a tehetségét, és emiatt boldogtalan lesz, mint ő maga. Lendületes levelében így válaszolt:

„A parallelákat azon az úton ne próbáld: tudom én azt az utat is mind végig – megmértem azt a feneketlen éjszakát én, és az életemnek minden világossága, minden öröme kialudt benne – az Istenre kérlek! hagyj békét a paralleláknak – úgy irtózz tőlük, mint akármicsoda feslett társalkodástól, éppen úgy megfoszthat minden idődtől, égészségedtől, csendességedtől s egész életed  boldogságától. … Tanulj te az én példámon; én a parallelákat akarva megtudni, tudatlan maradtam, életem s időm virágját mind az vette el. – sőt minden azutáni hibáimnak töve mind ott volt ’s a házi fellegzésekből esett reá. – Ha a parallelákat feltaláltam volna, ha senki se tudta volna is meg, hogy én találtam, angyal lettem volna. ... Megfoghatatlan hogy ez az el-háríthatatlan homály, ez az örök napfogyatkozás, ez  a mocsok hogy hagyatott a geometriában, ez az örök felleg a szűztiszta igazságon.”

 

Leírás: BJ a kultttúrpalotán