Előadások

Ülésvezető: OLÁH-GÁL Róbert

  9:00  MIHOLCSA Gyula
  Az erdélyi villanyvilágítás története a XX. században

  9:20  VICZIÁN István
  Teleki Domokos és a jénai Természetvizsgáló Társaság

  9:40  KÁSA Zoltán
   A Bolyaiak az erdélyi magyar sajtóban

10:00  VICZIÁN István
  Könyvismertetés: Dezső Gurka (Hrsg.): Mineralogische Konnotationen im 18.  und 19. Jahrhundert.
  Die Wirkungsgeschichte der Freiberger Bergakademie in Mittel- und Osteuropa

10:20  BIRÓ Tamás Sándor
  Az entrópia története Clausiustól a mesterséges intelligenciáig

10:40  kávészünet

Ülésvezető: WANEK Ferenc

11:00  GIMESI László
  Szikratávírók az első világháborúban

11:20  RUSZ Ottilia
  Erdélyi meteorológusok a 19. század második felében

11:40  HOLLÓ Csaba
  175 éve született báró Eötvös Lóránd. Munkásságának jelentősége kortársai véleménye szerint

12:00  SZÜCS Levente Csaba, GHERDÁN Tamás, WEISZBURG Tamás
  Egy bihari nemes szerepe a Pannonhalmi Bencés Főapátságban őrzött 1822-es vezúvi kitörési minták tükrében

12:20  SZENTE István, BODORKÓS Zsolt, SZÜCS Levente Csaba, TANAI Péter, SARKADI Mónika, BUBIK Veronika,
  HARMAN-TÓTH Erzsébet, FELKERNÉ KÓTHAY Klára, WEISZBURG Tamás

  A Pannonhalmi Főapátság Múzeuma ősmaradvány-gyűjteménye

13:00  ebédszünet

Ülésvezető: PÁPAY László

14:20  VALLASEK István
   Az 1937-ben orvostudományi Nobel -díjjal kitüntetett Szent-Györgyi Albert professzor életműve

14:40  OLÁH-GÁL Róbert
  A Bolyaiak, Mentovich Ferenc, Arany János és az Aporok

15:00  WANEK Ferenc
  Az Igric-barlang őslénytani kutatástörténete

15:20  MAKAI Zoltán, BÁN László
  120 éves az áramszolgáltatás Nagyváradon

15:40  VADÁSZI Marianna, BITAY Endre
  A vízkutatás története Magyarországon

16:00  kávészünet

Ülésvezető: GIMESI László

16:20  SIPOS László József
  Mérnöki örökségünk népszerűsítése az internet világában

16:40  FEJÉR László Jenő
   A vízügyi szaklapok és könyvek digitalizálása, valamint mérnökök életút-interjúi és azok hozzáférési lehetőségei
  a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudástárában

17:00  KOMLÓSSY György
  Dr. Dudich Endre a földtani ismeretek és a nyelvek kincsestára, egy igaz barát visszaemlékezéseivel

17:20  PÁPAY László
   Az alsó liász kőszén bányászata Magyarországon. A gömbkőszén és keletkezésének elméletei

17:40  kávészünet

Ülésvezető: KÁSA Zoltán

18:00  VERESS Éva
   A Növénytani Tanszék és a botanika tanítása   a Kolozsvári Magyar Ferenc József Tudományegyetemen (1872–1919)

18:20  MAKAI Zoltán
  Könyvbemutató: Szemelvények Nagyszalonta ipartörténetéből

18:40  PATKÓ Ferenc
  Jean Baptiste Lamarck (1744–1829) tudományos munkássága

19:00  MIHÁLIK András
  Az erdélyi magyar tudományosság és felsőoktatás kálváriájának problematikája a Trianon utáni Erdélyben