Természetkutató diáktábor

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság – EMT középiskolás diákprogramjainak részeként 1990-től kezdődően évente szervezünk nyári szaktáborokat az informatika és a természettudományok (fizika, kémia, geológia, biológia, környezetvédelem) iránt érdeklődő középiskolás tanulók számára.

A szakmai programok gerincét meghívott tanárok kísérletekkel, gyakorlati foglalkozásokkal egybekötött előadásai biztosítják, melyeknek célja a szakmai ismeretek bővítése, a magyar szaknyelv elmélyítése. 2000-től kezdődően újítottunk a fizika-kémia tábor jellegén, kibővítve a biológia, földrajz-geológia szakterületeivel. Századunkban a technika rohamos fejlődése, ennek ismert és nem ismert káros hatása a környezetre oly nagy méreteket öltött és ölt, amelyet sokirányú emberi beavatkozás nélkül a természet egyensúlyban tartani nem tud. A természet egyensúlyának, környezetvédelmének harmonikus megteremtésében már az általános és középiskolás tanulóknak is részt kell vállalniuk. Az őket érintő környezeti nevelésük egyik módja a Természetkutató tábor sorozat beindítása, legfőbb célkitűzései:
- az új szemléletű természettudományos gondolkodásmód fejlesztése, a környezet- és egészségvédelmi szemlélet és magatartás kialakítása,
- a diákok szellemi képességeinek fejlesztése, különböző tantárgyak keretében elsajátított ismereteknek a bővítése, felhasználása egészséges környezetben,
- a középiskolás diákság kutatómunkára való nevelése, gyakorlati tevékenységek megszervezése révén.

A tábor lehetőséget nyújt a biológia, kémia, fizika, földrajz szakos tanárok közös munkájára, a természethez kapcsolódó olyan kutatási foglalkozások megszervezésére, melynek nevelő hatása van. A tábor egyben összekötő kapocs az Erdély különböző területein működő iskolák között, beleértve a szórványvidéket is. E szervezett táboroztatási forma a különösen tehetséges középiskolás diákjainknak biztosít továbbfejlődési lehetőséget, hiszen nagyon fontos nekünk, civil szervezeteknek megszervezni a tehetséggondozást.

Szervezési szempontból a tábor a következőképpen zajlik: a résztvevő általános és középiskolás diákokkal 2 kísérőtanár végig a táborban tartózkodik, a szakfoglalkozásokért felelős szaktanárok egy-két napot töltenek a táborban a diákokkal, felváltva, azon időszakokban, amikor megtartják a szakfoglalkozásokat.

Szaktevékenységek programja: naponta általában 9.00 és 13.00, ill. 15.00 és 19.00 óra között, váltakozva a szabadidős programokkal, amelyek a táborvezető irányításával kerülnek megszervezésre (helyszíni terepszemle, kirándulások, sport és közösségépítő-játékok, tájékozódási verseny, társas vetélkedők, elsősegélynyújtás, stb.).