Öveges József - Vermes Miklós Fizikaversenyek 2019 - III. forduló / országos döntő

Öveges József - Vermes Miklós Fizikaversenyek
III. forduló, országos döntő
- beszámoló -

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2019. április 5-7. között szervezte meg az Öveges József - Vermes Miklós Fizikaversenyek országos döntőjét a kolozsvári János Zsigmond Unitárius kollégiummal együttműködve, mely verseny az idei tanévtől fölkerült a Román Oktatási Minisztérium támogatott versenyeinek sorába, ami nagy elismerés a kezdeményezőknek, szervezőknek. A verseny programja a megnyitóval kezdődött, melyen Popa Márta (a kollégium igazgatója és egyben a Versenyszervező Bizottság ügyvezető elnöke) és Luminița Chicinaș (Kolozs megye fizika szaktanfelügyelője) köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően a diákok írásbeli megmérettetésen vettek részt. A közös ebéd elfogyasztása után, amíg a jelen lévő tanárok a dolgozatok javításával voltak elfoglalva, addig a diákok a Botanikus Kertet látogatták meg, rövid városnézéssel egybekötve, majd az iskola Körmöczi János fizika- és Dr. Gelei József biológiamúzeumait tekinthették meg. A két múzemot a kollégium 450. éves fennállása tiszteletére, 2007-ben nyitották meg, a régi szertárak anyagainak restaurálásával. Mindkét múzeum felbecsülhetetlen értékű anyagokat tartalmaz, hiszen sok, 200 évnél is régebbi tárgyaik vannak.

A verseny programját az eredményhirdetés és díjazás zárta egy tartalmas kultúrműsor keretében, melyen a felszólalások mellett (Popa Márta igazgató, János Zsigmond Unitárius Kollégium; Kovács Zoltán kabinetigazgató, Román Oktatási Minisztérium; Dr. Karácsony János elnök, EMT Fizika Versenyszervező Bizottság) zongorajátékkal és szavalattal Kiss Boglárka Dalma, valamint az iskola Péterffy Gyula Kórusa lépett fel és örvendeztette meg a hallgatóságot.

Díjkiosztó

A versenyek díjazottjai:

VII. osztály (Öveges József Fizikaverseny)

I. díj – Csősz Andrea Gabriella, Dr. Bernády György Általános Iskola, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Pisak-Lukáts Katalin;
II. díj – Vígh Dániel Levente, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, felkészítő tanára: Popa Márta;
III. díj – Mihály Hanna Andrea, Mikes Kelelem Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy, felkészítő tanára: Kolumbán Laura;
Dicséret – Winkler Máté, Horváth János Elméleti Líceum, Margitta, felkészítő tanára: Rend Erzsébet;
Dicséret – Domokos Balázs, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Dávid Anna;

VIII. osztály (Öveges József Fizikaverseny)

I. díj – Juhász Ákos, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, felkészítő tanára: Popa Márta;
II. díj – Dobra László Edgár, Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, felkészítő tanára: Bartha Zsolt;
III. díj – Orosz Soma, Fogarasy Mihály Általános Iskola, Gyergyószentmiklós, felkészítő tanára: Magyari Etelka;
Dicséret – Réman Attila, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Szász Ágota Judit;

IX. osztály (Vermes Miklós Fizikaverseny)

I. díj – Pünkösti Györk, Wesselényi Református Kollégium, Zilah, felkészítő tanára: Kovács Nikoletta;
II. díj – Szilágyi Botond, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: László József;
III. díj – Antal Eszter, Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely, felkészítő tanára: Székely Zoltán;

Dicséret – Benedek Sára, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Dávid Anna;
Dicséret – Dimén Varga Ábel, Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely, felkészítő tanára: Székely Zoltán;

X. osztály (Vermes Miklós Fizikaverseny)

I. díj – Szilágyi Sándor Zsolt, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Dávid Anna;
I. díj – Árva Norbert, Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad, felkészítő tanára: Bogdán Károly;

III. díj – Bíró Mátyás Péter, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, felkészítő tanára: Káptalan Erna;
Dicséret – Sikó Szabolcs, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: Kozma Tamás;
Dicséret – Gál Emese, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, felkészítő tanára: Popa Márta;

XI. osztály (Vermes Miklós Fizikaverseny)

I. díj – György Zoltán, Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, felkészítő tanára: Halász Gyöngyvér;
II. díj – Bogdán Ágnes, Silvania Főgimnázium, Zilah, felkészítő tanára: László Judit;
III. díj – Czira Borbála, Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely, felkészítő tanára: Csák László;

Dicséret – Kolcsár Gedeon, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, felkészítő tanára: László József;
Dicséret – Vicsi Márk, Silvania Főgimnázium, Zilah, felkészítő tanára: László Judit.

A felsorolt, legjobb eredményeket elért VIII.-XI. osztályos diákok részt vehetnek a versenyek magyarországi döntőin, melyeket társszervezeteink, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Győrben, illetve a Vermes Miklós Országos Fizikus Tehetségápoló Alapítvány Sopronban szerveznek meg.

Ezúton is köszönetet mondunk a János Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatóságának, hogy méltó házigazdája volt a versenynek és az iskola munkaközösségének, tanárainak és az önkéntes diákoknak, hogy lelkes munkájukkal hozzájárultak a verseny sikeres és zökkenőmentes lebonyolításához.

Dr. Karácsony János
a Versenyszervező Bizottság elnöke

Pap Tünde
programszervező