Versenyszabályzat

A Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny
Versenyszabályzata
Erdélyi Regionális Versenybizottság

 

 • A verseny elsődleges célja az, hogy a magyar nyelven tanuló általános és a középiskolák tanulóinak lehetőséget adjon programozási ismereteik és képességeik összehasonlítására. Egyúttal szeretnénk segítséget adni a számítástechnika iránt érdeklődő tanulóknak és tanáraiknak az iskolai foglalkozások tematikájának összeállításához.

 • A verseny nyelve magyar. Bármilyen nemzetiségű versenyző jelentkezhet, amennyiben ismeri a magyar nyelvet; a tételeket más nyelvre nem fordítjuk le.

 • Erdélyben a versenyt az Erdélyi Regionális Versenybizottság szervezi az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal (EMT) közösen. Az Erdélyi Regionális Versenybizottság dönt a versennyel kapcsolatos bármilyen szakmai kérdésben.

 • A verseny négy fordulóból áll:

  • A verseny helyi fordulóját a szaktanárok helyileg, az iskolákban szervezik meg, az általuk összeállított – papíron megoldandó feladatok alapján.

  • A verseny megyei fordulóját minden jelentkező iskola saját tantermében rendezheti meg, de több iskola közösen is megrendezheti.

  • Az erdélyi döntőt az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság és az Erdélyi Regionális Versenybizottság rendezi meg az erre vállalkozó oktatási intézménnyel közösen. A regionális fordulón legtöbb 50 diák vehet részt az elért eredmények függvényében. Az előre jelzett hiányzók pótlására lehetőség van.

  • Az országos döntőt Budapesten rendezik meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem számítógéptermeiben. Az országos fordulón legtöbb 12-14 diák képviselheti Erdélyt az elért eredmények függvényében. Az erdélyi döntő kiértékelése után a megadott visszajelzési határidőre bejelentett hiányzók pótlására lehetőség van, az országos döntőre való bejelentkezési lista elküldéséig.

 • A regionális, illetve az országos forduló eredményében az előző forduló eredményét 25%-os súllyal figyelembe vesszük:

  • a megyei fordulóban maximum 200 pontot lehet kapni, ebből legfeljebb 25 pontot visz tovább a versenyző a regionális fordulóba (a kapott pontszám ¼-ét);

  • a regionális fordulóban maximum 75 „új” pontot lehet szerezni, az iskolai fordulóból hozott maximális 25 ponttal együtt tehát nem több, mint 100 pontot visz tovább versenyző az országos fordulóba;

  • az országos fordulóban ugyancsak maximálisan 75 „új” pontot lehet összeszedni, a helyezési sorrend megállapításához, ehhez adjuk hozzá a regionális fordulóból hozott maximum 25 pontot (a kapott pontszám ¼-ét).

 • Az első, második fordulóban a tanulók elemzőképességét tesszük próbára számítógép használata nélkül (kivéve az I. kategóriát, ha a diákok a számítógépen megoldandó feladatot választják).

 • A harmadik fordulóban konstruáló, szintetizáló jellegű feladatokat kell megoldani számítógépen. Csak a futási eredményt értékeljük, nem pedig a megírt program forrásszövegét.

 • A negyedik fordulóban nagyobb, esetleg már részben megoldott, konstruáló, szintetizáló jellegű feladatokat kell megoldani.

 • A verseny fordulóiban semmilyen írásos segédeszköz (könyv, füzet stb.) nem használható. Nem használható továbbá semmiféle adathordozó vagy kommunikációs eszköz (Pen-drive, DVD, CD, MP3 lejátszó stb.), és az Internet sem. Megengedett segédeszközök: piszkozatpapír, írószer.

 • A mobil telefonok használata tilos. Ha a tanulóknál mobil telefon van, akkor tegyék ki azt a felügyelő tanár asztalára.

 • Az első, második fordulók (helyi szakasz, megyei szakasz) megszervezésének a költségei a versenyre benevező iskolát terhelik.

 • A dolgozatokat a javítókulcsnak megfelelően (piros tollal) szíveskedjenek kijavítani, és töltsék ki a mellékelt összesítő lapokat.

 • Az első és második forduló (helyi szakasz, megyei szakasz) eredményeinek határidőre való beküldése a felelős tanárt terhelik. A versenybizottság fenntartja a jogot, hogy a határidő után érkező eredményeket figyelmen kívül hagyja.

 • A versenybizottság a beérkező eredményeket átnézi és amennyiben indokoltnak tartja, felülbírálja.

 • A harmadik forduló tételeinek kiosztására csak azután kerülhet sor, miután minden versenyző bekonfigurálta, kipróbálta és jól működőnek ítélte meg saját számítógépét, szoftvereit.

 • Verseny közben a versenyzők papíron, írásban kérdéseket tehetnek fel a szervezőknek, melyeket úgy kell megfogalmazni, hogy „Igen” vagy „Nem” válasszal lehessen rájuk válaszolni. Amennyiben egy kérdésre nem lehet „Igen” vagy „Nem” választ adni, vagy a kérdés megfogalmazása kétértelmű, vagy a kérdés nem a feladat kijelentésére vonatkozik, a válasz „No comment” lesz. Például nem lehet technikai jellegű kérdéseket, vagy a feladat megoldásával kapcsolatos kérdéseket feltenni.

 • A versenyen való részvétel kizáró okai: meg nem engedett eszközök használata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása, a verseny helyszínének elhagyása.

 • A verseny végén a szervezők lementik a versenyzők könyvtárait, a felkészítő tanárok lemásolhatják ezeket a szervezőktől, azok jelenlétében, így mindenki hazaviheti a versenyzők munkáit, valamint a tesztelő, javító programokat. A diákoknak tilos a másolás, valamint bármilyen eszköz csatlakoztatása a számítógépekhez a verseny előtt, közben, és utána. A versenyzőknek a teremben kell maradniuk, míg az állományaik felmásolása megtörténik, hogy aláírhassák: a másolás megtörtént a jelenlétükben. A versenyzők az EXE állományokat a saját alkönyvtáruk gyökerébe kell hogy lementsék, nem azon belüli alkönyvtárakba.

 • Az eredményhirdetés a verseny lezajlása után tíz nappal történik, miután egymástól függetlenül két szervező kijavította a programokat és egyeztette az eredményeket. Az eredmények ellen óvás nyújtható be a megadott határidővel. Az óvásokat az Erdélyi Regionális Versenybizottság bírálja el legfeljebb egy hét alatt, ezek után küldi szét a végleges eredményeket és a megállapított továbbjutók névsorát, valamint jutalomban részesíti a díjazottakat. Az Erdélyi Regionális Versenybizottság dönthet a forráskódok újrafordításáról – azonban ezekben semmiféle változtatást nem eszközölhet.

 • Az erdélyi döntő résztvevőinek utazási költségét a küldő iskola (vagy a résztvevő) fedezi. A budapesti döntő résztvevőinek utazási költségét részben az EMT, részben a küldő iskola (vagy a résztvevő) fedezi.

 • A kísérőtanár személyét – a jelentkezők függvényében az Erdélyi Regionális Versenybizottság dönti el.

A Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi Verseny Erdélyi Regionális Versenybizottsága:

 • Dr. Sebestyén-Pál György az EMT Számítástechnika Szakosztályának elnöke, a Kolozsvári Műszaki Egyetem professzora, a Regionális Versenybizottság elnöke
 • Dr. Kovács Lehel-István, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, Matematika és Informatika tanszékének adjunktusa, az Erdélyi Regionális Versenybizottság ügyvezető elnöke
 • Dr. Kása Zoltán, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, Matematika és Informatika tanszékének professzora, az Erdélyi Regionális Versenybizottság alelnöke
 • Fülöp Beáta, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, titkár
 • Győrfi Ágnes, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, tag
 • Jakab Irma Tünde, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, tag
 • Szász Tünde, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár, tag
 • Demeter Csaba-Attila, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti, tag
 • Lukács Ibolya, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Marosvásárhelyi Kar, tag