Versenyszabályzat

Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny
2018-2019-es tanév

A verseny kiírója: Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.
A verseny erdélyi szervezője és lebonyolítója az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság.

A Hevesy György Kémiaverseny I-III. fordulója a Román Oktatási Minisztérium által elismert verseny.
A III. forduló (erdélyi döntő) a romániai országos döntőnek számít.

A Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny erdélyi Versenyszervező Bizottsága
Dr. Majdik Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke, a Versenyszervező Bizottság elnöke
(Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár)
Csuka Róza, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár
Dr. Gál Emese, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár

Pap Tünde, EMT, Kolozsvár
Manaszesz Eszter, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár

Lázár Tímea, Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed

A versenyen a 7. és 8. évfolyam tanulói vehetnek részt.

A nevezés módja
A versenyekre való bejelentkezés az EMT honlapján
http://hevesykemiaverseny.emt.ro található jelentkezési lap alapján történik (a diákok névsorát tartalmazó táblázattal együtt), melyek beküldési határideje: 2018. december 15.

I. forduló – helyi szakasz / 2019. január 14., hétfő – a verseny szervezésében közreműködő szaktanárok helyileg, az iskolákban versenyeztetik a diákokat, az általuk összeállított feladatok alapján. Ebben a fordulóban a Versenyszervező Bizottság nem küld versenyfeladatokat. A 8-as, ill. a 8-as feletti osztályzatot elért diákok továbbjutnak a megyei szakaszra.

II. forduló – megyei szakasz / 2019. január 28., hétfőmegyénként egy, esetenként két helyszínen, versenyközpontban zajlik majd. A versenyt 12.00-14.00 óra között kell megtartani. A versenyközpontokat az EMT fogja megnevezni az I. forduló után beérkezett eredmények alapján. Ebben a fordulóban a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított központi feladatlapot kapnak külön a 7. évfolyam és 8. évfolyam.
Felhívjuk a versenyzők és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy ebben a fordulóban a feladatlap kérdései között lesz egy olyan, amely az EMT által szerkesztett és kiadott FIRKA (Fizika, InfoRmatika, Kémia Alapok) folyóirat kémia tárgyú tartalmából kerül kiválasztásra a 2018-2019-as évfolyam 1-es és 2-es, valamint a 2017-2018-as évfolyam 3-as és 4-es számaiból.
A feladatlapokat a versenyközpontnak kinevezett iskolák e-mailen kapják meg fél órával a verseny kezdete előtt, vagyis 11.30 órakor. Ezek szükséges számban való sokszorosítását a kinevezett versenyközpontú iskolában kérjük elvégezni. A javítókulcsot tartalmazó állományt a verseny befejezése után 14.00-kor fogjuk e-mailen elküldeni.
A javítást az illető helyszínen, a különböző iskolákból érkezett szaktanárok, közösen végzik a helyi szaktanárral együtt, a javítókulcs alapján. A dolgozatokat a javítókulcsnak megfelelően (piros tollal) szíveskedjenek kijavítani és aláírni.
Az 50 pontot elért dolgozatokat kijavítva, az értékeléssel együtt a versenyt lebonyolító oktatók beküldik a kolozsvári EMT postafiók címére legkésőbb 2019. február 1-ig (cím: EMT, 400750 Cluj, O.P. 1 – C.P. 140).

A beérkezett dolgozatokat a Versenyszervező Bizottság kiértékeli és az elért pontszámok alapján a legjobbak (15 VII., 15 VIII. osztályos diák vesz részt az országos döntőn).

III. forduló – (erdélyi) országos döntő / 2019. március 29-én, pénteken a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban zajlik. Ebben a fordulóban a feladatlapok a magyarországi versenyszervező intézménytől érkeznek, vagyis a Magyar Természettudományi Társulattól. Az országos döntőn a verseny résztvevői az írásbeli próba mellett gyakorlati próbán (laborgyakorlat) is megmérettetnek. Ezen forduló laborgyakorlatait az országos döntő házigazda szerepét betöltő intézmény, iskola, jelen esetben a Bethlen Gábor Kollégium szaktanárai állítják össze. Az országos döntő VII-VIII. osztályos diákjai közül, osztályonként az I. és II. helyezett jut tovább a Kárpát-medencei döntőbe. A magyarországi döntőn írásbeli, gyakorlati és szóbeli próba lesz.

Az EMT és a Magyar Természettudományi Társulat kitűnő együttműködésének eredményeként 2017-től a Hevesy verseny III. fordulóján (országos döntőn) mindkét osztály esetében (VII., VIII.) az I. helyezést elnyerő tanulók, valamint a nemzetközi szakaszon, Egerben megrendezésre kerülő magyarországi döntőn I, II., III., helyezést elérő diákok 2019 nyarán részt vehetnek a MTT által szervezett III. Kárpát-medencei Tehetségtáborában.
Információk: http://hevesyjutalomtabor.emt.ro.

Figyelem!
Minden forduló esetében a dolgozatokat kék golyóstollal (tintával) írják a versenyzők, számológépen kívül más segédletet nem használhatnak. Mobil telefon nem lehet a tanulóknál, ha van, akkor azokat a felügyelő tanár asztalára tegyék ki.

A versenyen való részvétel kizáró okai: meg nem engedett eszközök használata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása, a verseny helyszínének elhagyása.

Kérünk minden kedves tanár kollégát, szigorúan ügyeljen a verseny tisztaságára!

Megjegyzés: a FIRKA megrendelhető az EMT kolozsvári titkárságán (tel.: 0264-590825, emt@emt.ro elérhetőségeken) vagy az iskolákban a helyi terjesztőknél. Folyóiratunk 4 alkalommal jelenik meg tanévenként, számonként 60 oldalas terjedelemben. Az éves előfizetés 14 lej.
A FIRKA archívum elérhető honlapunkon: https://www.emt.ro/kiadvanyok/firka/archivum

Ha a verseny lebonyolításával kapcsolatban bármilyen probléma felmerülne, kérjük szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Versenyszervező Bizottság titkárságával:

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
400604 Cluj, B-dul 21 Dec. 1989, nr. 116
Tel./fax: +40-264-590825; Mobil: +40-745-362432
E-mail: emt@emt.ro,
tunde@emt.ro
Web: www.emt.ro