Versenyszabályzat

 

Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny
versenyszabályzat - 2022/2023. tanév

 

Regulament CCHHGY 2022-23.pdf

A verseny kiírója: Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.
A verseny erdélyi szervezője és lebonyolítója az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság.
A Hevesy György Kémiaverseny I-III. fordulója a Román Oktatási Minisztérium által elismert verseny. A III. forduló (erdélyi döntő) a romániai országos döntőnek számít.

 

A Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny erdélyi Versenyszervező Bizottsága

  • Dr. Majdik Kornélia, az EMT Kémia Szakosztályának elnöke, a Versenyszervező Bizottság elnöke (EMT/Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár)
  • Dr. Gál Emese, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár
  • Manaszesz Eszter, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár
  • Nyitrai Apollónia, Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár
  • Dr. Irsai Izabella, Maros Megyei Tanfelügyelőség
  • Dr. Kupán Edith, Dr. Bernády György Általános Iskola, Marosvásárhely
  • Horváth Erika, EMT, Kolozsvár

A versenyen a 7. és 8. osztályok tanulói vehetnek részt.

A nevezés módja

A versenyekre való bejelentkezés az EMT honlapján található jelentkezési lap alapján történik, melyek beküldési határideje: 2023. január 5.

I. forduló – helyi szakasz / 2023. január 16., hétfő – a verseny szervezésében közreműködő szaktanárok helyileg, az iskolákban versenyeztetik a diákokat, az általuk összeállított feladatok alapján. Ebben a fordulóban a Versenyszervező Bizottság nem küld versenyfeladatokat.

A 8-as, ill. a 8-as feletti osztályzatot elért diákok továbbjutnak a megyei szakaszra.

Kérjük szépen a II. fordulóra továbbjutók névsorát (Eredményösszesítő táblázatot) e-mailben leközölni a programszervezo@emt.ro címre 2023. január 20.-ig.

II. forduló – megyei szakasz / 2023. január 30., hétfőa versenyre bejelentkezett iskolák tanulói versenyközpontokban versenyeznek. A versenyt 13.00-15.00 óra között kell megtartani. (A versenyközpontokat a bejelentkezett résztvevők függvényében jelöljük ki.)

Ebben a fordulóban a versenyzők a Versenyszervező Bizottság által összeállított központi feladatlapot kapnak, külön a VII. évfolyam és VIII. évfolyam.

Felhívjuk a versenyzők és felkészítő tanáraik figyelmét, hogy ebben a fordulóban a feladatlap kérdései között lesz egy olyan, amely az EMT által szerkesztett és kiadott FIRKA (Fizika, InfoRmatika, Kémia Alapok) folyóirat kémia tárgyú tartalmából kerül kiválasztásra a 2021-2022-es évfolyam 3-as és 4-es számaiból.

A feladatlapokat a versenyszervezésért felelős tanár e-mailen kapja meg 1 órával a verseny kezdete előtt. Ezek szükséges számban való sokszorosítását kérjük elvégezni.

A javítókulcsot tartalmazó állományt a verseny befejezése után 15.00-kor fogjuk e-mailen elküldeni.

A javításra a megadott javítókulcs alapján, a versenyre benevezett iskolák  szaktanárait kérjük fel. A dolgozatokat a javítókulcsnak megfelelően (piros tollal) szíveskedjenek kijavítani és aláírni, kérjük a pontszámokat feladatonként a dolgozatokon feltüntetni.

A eredményösszesítő táblázatokat kérjük szépen 2023. január 31-én 24 óráig küldjék el e-mailen az EMT-hez az programszervezo@emt.ro címre. Az 50 pontot elért dolgozatokat kijavítva, az értékeléssel együtt kérjük postára adni az EMT postafiók címére legkésőbb 2023. február 2.-ig (cím: EMT, 400750 Cluj, O.P. 1 – C.P. 140).

A beérkezett dolgozatokat a Versenyszervező Bizottság kiértékeli és az elért pontszámok alapján a legjobbak (15 VII., 15 VIII. osztályos diák vesz részt az országos döntőn).

III. forduló – (erdélyi) országos döntő / 2023. március 24-25., Marosvásárhely.

Az országos döntőn a verseny résztvevői az írásbeli próba után, laborgyakorlati próbán is részt vesznek. Ebben a fordulóban az írásbeli próba feladatlapjai a magyarországi versenyszervező intézménytől, a Magyar Természettudományi Társulattól érkeznek.
Az országos döntő VII-VIII. osztályos diákjai közül, osztályonként az I. és II. helyezett jut tovább a Kárpát-medencei döntőbe.

A magyarországi döntőn, amelyre 2023. június 2-4. között kerül sor Egerben írásbeli, gyakorlati és szóbeli próba lesz.

Figyelem!

Minden forduló esetében a dolgozatokat kék golyóstollal (tintával) írják a versenyzők, számológépen kívül más segédletet nem használhatnak. Mobil telefon nem lehet a tanulóknál, ha van, akkor azokat a felügyelő tanár asztalára tegyék ki.

A versenyen való részvétel kizáró okai: meg nem engedett eszközök használata, a felügyelő tanár utasításainak figyelmen kívül hagyása, a verseny helyszínének elhagyása.

Kérünk minden kedves tanár kollégát, szigorúan ügyeljen a verseny tisztaságára!

Megjegyzés: a FIRKA megrendelhető az EMT kolozsvári titkárságán (tel.: 0264-590825, emt@emt.ro elérhetőségeken) vagy az iskolákban a helyi terjesztőknél. Folyóiratunk 4 alkalommal jelenik meg tanévenként, számonként 60 oldalas terjedelemben. Az éves előfizetés 20 lej. A FIRKA archívum elérhető honlapunkon: https://www.emt.ro/kiadvanyok/firka/archivum

Ha a verseny lebonyolításával kapcsolatban bármilyen probléma, kérdés felmerül, kérjük szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Versenyszervező Bizottság titkárságával:

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
400604 Cluj, B-dul 21 Dec. 1989, nr. 116
Tel./fax: +40-264-590825; Mobil: +40-744-783237
E-mail: emt@emt.ro