I. terem

Geokémia – Alkalmazott földtan szekció
Szekcióelnök: MÁRTON István
 

13:30   GELENCSÉR Orsolya, SZABÓ Csaba, BREITNER Dániel, FALUS György,
SZABÓ-KRAUSZ Zsuzsanna

Szulfidásványok szerepe a felszín alatti hidrogéntárolásban
The role of sulfides in underground hydrogen storage

13:45   KŐVÁGÓ Ákos, KOVACS Marinel, SZABÓ Csaba, KOVÁCS István János
A gutin-hegységi Firiza bazalt olvadékának „víz”-tartalma
Magmatic „water” content of Firiza basalt from the Gurin Mts.

14:00   LANGE Thomas Pieter, PALCSU László, SZAKÁCS Alexandru, KÖVÁGÓ Ákos,
GELENCSÉR Orsolya, GÁL Ágnes,
GYILA Sándor, SZABÓ Csaba, KOVÁCS István
A Kovászna területén feláramló CO2 eredetének meghatározása
Determining the origin of the CO2 gases in the Covasna area

14:15   SZAKÁCS Sándor, KOVÁCS István-János, RADULIAN Mircea
Prekurzor-alapú földrengéselőrejelzés: vágyálom vagy valós lehetőség?
Precursor-based earthquake prediction: wishful thinking or real possibility?

 

Őslénytan – Őskörnyezettan szekció
Szekcióelnök: WANEK Ferenc

 

14:40   KÖVECSI Szabolcs Attila, LESS György, PLEȘ George,
BINDIU-HAITONIC Raluca, SILYE Lóránd
Az Albești nummulites-es mészkő mikrofácies elemzése és biosztratigráfiai vizsgálata
Microfacies and biostratigraphic analysis of the Albești nummulitic limestones

14:55   LÁZÁR Botond, SILYE Lóránd
Az Észak-Atlanti-óceán negyedidőszaki bentosz formainifera együttesei: 
élőhely és környezeti tényezők
Quaternary benthic foraminiferal assemblages from the North Atlantic:
habitat-depth and environmental effect

15:10   LÁSZLÓ Ákos, KÖVECSI Szabolcs-Attila, KIS Boglárka Mercedesz, SILYE Lóránd
Az Entzia macrescens morfológiájának és populációjának vizsgálata és kapcsolata a
környezeti paraméterekkel a széki sós mocsarakban
Morphology and population of Entzia macrescens and its relationship with
environmental parameters in the salt marshes of Sic

15:25   VÁRADI Sándor, BOTKA Dániel, SILYE Lóránd
Új kora pannóniai mélyvízi puhatestű lelőhelyek az Erdélyi-medencéből
New sites of early Pannonian deep-water molluscs from the Transylvanian Basin

 

Geofizika – Általános földtan szekció
Szekcióelnök: SILYE Lóránd

 

16:05   SERFŐZŐ Antal, ANDRÁS Eduárd, KASSAY Zsombor,
FUKKER Norbert, SZŐTS Gergely, BUJDOSÓ Márton
Újszerű geofizikai mérések alkalmazása a hidrogeológiában és a mérnökgeofizikába

Application of novelty geophysical measurements in hydrogeology and engineering geophysics

16:35   PÁSZTOHY Zoltán
A szivacsok eredete és a megalárva jelenség
The Early History of Sponge and the Megalarval Phenomenon

16:50   RUSZ Ottilia
A hőmérsékletek változása a Csíki- és a Gyergyói-medencében
Temperatures changes in the Ciuc and Giurgeului Depressions

17:15   KOMLÓSSY György
Amikor egy cég válogat - Szempontok az érctelepek gazdasági
értékeléséhez a bauxit példája alapján