Conferinţa Internaţională de Chimie

Conferinţa Internaţională de Chimie, vizează prezentarea rezultatelor din mai multe domenii ale chimiei, cu accent pe domenii de vârf (biochimie-biocataliză, nanotehnologii, ştiinţa şi ingineria mediului).

Această manifestare, fiind o conferinţă naţională cu participare internaţională, permite cercetătorilor din România să ia contact direct şi să stabilească colaborări reale cu cercetători din mai multe ţări (Ungaria, Canada, Germania, Olanda), implicaţi în programe internaţionale de cercetare. Acest aspect poate fi ilustrat prin existenţa unor colaborări internaţionale, ca urmare a ediţiilor precedente.

Organizarea conferinţei prezintă importanţă nu numai pentru cercetători, dar şi pentru tinerii absolvenţi şi studenţii, care pot participa la manifestare.

Organizarea Conferinţei Internaţionale de Chimie permite dezvoltarea de noi direcţii de cercetare, în domeniile de vârf ale chimiei, cu implicaţii economice şi sociale. Prezenţa cercetătorilor din diferite ţări permite realizarea de noi colaborări internaţionale, ceea ce se va concretiza în proiecte internaţionale de colaborare:

Întâlnirea şi prezentarea rezultatelor va conduce la stimularea cercetării, dezvoltării şi va permite concretizarea rezultatelor aplicative prin elaborarea inovaţiilor şi a brevetelor.

Prezenţa cercetătorilor străini şi români, a unor specialişti cunoscuţi din întreaga lume, face posibilă integrarea specialiştilor români în activitatea comunităţii ştiinţifice internaţionale şi creşterea capacităţii de a oferi soluţii proprii.

Invitaţiile făcute fac posibilă participarea specialiştilor noştri la reuniuni internaţionale pe bază de reciprocitate. Totodată există posibilitatea creării unor colaborări între Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania şi diferitele societăţi de chimie din ţară şi din străinătate.

Conferinţa se desfăşoară prin: Prelegerile plenare, prezentările orale, posterele şi editarea lor în volumul conferinţei va permite promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice româneşti. Prezentările plenare vor permite participanţilor să cunoască cele mai noi realizări în diferitele domenii ale chimiei, cu accent pe domeniile prioritare.

În scopul promovării tinerilor, pentru studenţii anilor terminali şi master, se va organiza o secţiune „Poster pentru tineret”, unde lucrările cele mai valoroase vor fi premiate.

Rezultatele ştiinţifice prezentate în cadrul conferinţei (prezentări plenare, orale, poster) vor fi publicate in extenso în volumul conferinţei.

În paralel cu aceste activităţi se organizează o expoziţie de specialitate, unde institutele de cercetare şi firmele îşi pot expune produsele finalizate în urma cercetărilor anterioare.

În plen sau în secţiuni firmele specializate pot prezenta preocupările, rezultatele şi solicitările privind rezolvarea unor probleme teoretice sau practice în colaborare internă sau internaţională. Această expoziţie ajută mult pe exponanţi să-şi popularizeze produsele exact în rândul celor mai competente persoane din domeniu.