Concursurile de fizică „Öveges József - Vermes Miklós”

Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania, conform scopului organizaţiei de a sprijini învăţământul preuniversitar în domeniile tehnico-ştiinţifice organizează anul concursurile de fizică pentru elevii de clasele 7-8, respectiv 9-11. Concursurile sunt organizate anual pentru elevii şcolilor de predare în limba maghiară de pe întreg teritoriul ţării. Concursurile se desfăşoară în două etape:

1. Faza locală

Este organizată în fiecare instituţie de învăţământ care participă la concurs concomitent, la o dată şi oră stabilită de către Comitetul de organizare. 
Subiectele de rezolvat pentru elevi sunt întocmite de către profesori de specialitate, membrii în Comitetul de organizare al concursurilor, conform programelor de învăţământ şi se transmit prin poştă de către comitetul de organizare a concursului şcolilor participante, astfel încât să fie primite în ziua concursului.
După susţinerea concursului în scris, profesorii din judeţele respective organizează corectarea comună a lucrărilor, rezultând o listă cu rezultatele obţinute, corectare făcându-se pe baza unui ghid de corectare şi punctare transmis de către Comitetul de organizare.
La faza finală se primesc lucrările care au obţinut maximum de puncte, dar nu mai puţin de 70 de puncte din 100 posibile.

2. Faza finală

Va fi organizată la Cluj-Napoca, în incinta Liceului Teoretic Báthory István. Este susţinut o probă scrisă la care subiectele sunt întocmite de către comitetul de organizare cu un grad de dificultate mai ridicat decât cele de la faza locală. Corectarea şi evaluarea lucrărilor se face de către toţi profesorii participanţi la faza finală a concursului. Elevii câştigători beneficiază de premii oferite de către societatea noastră, respectiv sponsorii concursului şi conţin cărţi de specialitate şi rechizite şcolare, drept de participare la tabere de specialitate organizate de către SMTŞT.
La faza finală participă 50 de elevi din diferitele localităţi ale ţării, însoţiţi de către profesorii lor de specialitate.
Cazarea şi masa elevilor, respectiv cheltuielile de organizare a concursului sunt asigurate de către organizatori, pentru acoperirea acestora societatea noastră înaintează cereri de co-finanţare şi caută fonduri în scopul acoperirii acestora.

Premianţii la faza finală a celor două concursuri anual sunt invitaţi să participe la finalele pe ţară a concursurilor organizate în Ungaria.