Concursul de informatică „Nemes Tihamér”

Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania, conform scopului organizaţiei de a sprijini învăţământul preuniversitar în domeniile tehnico-ştiinţifice organizează anual concursul de informatică Nemes Tihamér pentru elevii din clasele VII-XII. Concursul este organizat pentru elevii şcolilor de predare în limba maghiară de pe întreg teritoriul ţării. Concursul se desfăşoară în două etape:

1. Faza locală

 Este organizată în fiecare instituţie de învăţământ care se înscrie la concurs concomitent, la o dată şi oră stabilită de către Comitetul de organizare.
Subiectele de rezolvat pentru elevi sunt întocmite de către profesori de specialitate, conform programelor de învăţământ şi se transmit prin poştă şi prin e-mail de către comitetul de organizare a concursului şcolilor participante, astfel încât să fie primite în ziua concursului.
După susţinerea concursului în scris, profesorii din şcolile respective corectează lucrările pe baza unui ghid de corectare transmis de către Comitetul de organizare.
La faza finală se primesc lucrările, care au obţinut minimum 60 de puncte din 100 posibile.

2. Faza finală

Va fi organizată la Târgu Mureş şi constă într-o probă practică – programare – susţinută în laboratoarele de informatică ale liceului.
Subiectele sunt întocmite de către comitetul de organizare, cu un grad de dificultate mai ridicat decât cele de la faza locală. Corectarea şi evaluarea lucrărilor se face pe calculator cu ajutorul unui program de corectare. Elevii câştigători beneficiază de premii oferite de către societatea noastră, respectiv sponsorii concursului şi conţin cărţi de specialitate şi rechizite şcolare, drept de participare la tabere de specialitate organizate de către SMTŞT.
La faza finală participă 50 de elevi din diferitele localităţi ale ţării, însoţiţi de către profesorii lor de specialitate.
Cazarea şi masa elevilor, respectiv cheltuielile de organizare ale concursului sunt asigurate de către organizatori, pentru acoperirea acestora societatea noastră înaintează cereri de co-finanţare şi caută fonduri în scopul acoperirii acestora.

Premianţii fazei finale sunt invitaţi să participe la finala pe ţară a concursului organizat în Ungaria, la Budapesta pe data de 7 martie 2009.