Népszámlálás • 2022

1   Miért fontos a népszámlálás?

2022-ben a népszámlálás lesz Románia legnagyobb társadalmi szinesenye.
A legutóbbi, 2011-es népszámlálás óta Románia lakossága minden valósség szerint csökkent, és számos más jelentős társadalmi változás is zajlott: az elmúlt évtizedben mintegy félmillió lakás élt Románban, majdnem egymillióan végeztek egyetemet, mintegy 2,5 millió személy változtatott lakhelyet az országon belül, ennyien költöztek más telelésre, más megyébe.
Ezekről a változásokról az idei népszámlálás kell pontos képet mutasson.
Az összeírás célja felrni a lakosság számát és életkörülményeit.

A cenzus erednyeinek ismereben értékelhetőek az elmúlt évtized társadalmi változásai, illetve tervezhető a jövő.

A vetkező tíz évben a népszámlálás eredményeinek függvényében:

 • érvényesülnek nyelvhasználati és kisebbségi jogaink;
 • részesülnek oktatási és kulturális intézményeink az állami támogatásokból;
 • kapnak állami finanszírozást az egyházaink;
 • osztják szét a telelések között a lakosságanyosan járó támogatásokat;
 • szervezhetik át a közigazgatást, változhatnak a telelésfejlesztési prioritások és támogatások;
 • változnak majd a lakhatással, a családdal, az oktatással, az egészségüggyel, a foglalkoztatottsággal, a szociális helyzettel kapcsolatos döntések.

2.  A magyar zösség számára lönösen nagy a tét

 • Elsősorban, mert ismét lehetőgünk adódik arra, hogy felmutassuk, hogy itt élünk és egy számbelileg is erős közösség vagyunk.
 • Másodsorban az egyes megyékben, településeken rögzített számarány meghatározza a kisebbségi és nyelvhasználati jogaink érvényesülését, ami a 20%-os küszöb elérésével biztosítható.
 • Harmadsorban a népszámlálás eredményei iskoláink, egyetemeink, egyházaink, kulturális intézményeink sorsát is meghatározzák az elkövetkező tíz évben.

Ezért fontos, hogy mindannyian részt vegyünk a népszámláláson.

Mutassuk fel, hogy itt élünk és miként élünk!

3.  Mikor és hogyan zajlik?

 • 2022. március 14. – május 15.: az úgynevezett önkitöltéses szakasz.
  Ekkor ki-ki saját magára és családra vonatkozóan önmaga ltheti ki a kérdőívet. Az önkitöltés két módon lesz lehetséges. Egyénileg, saját eszközön (számítógép, laptop, táblagép), ezetes online regisztráció után egy internetes felületre belépve töltjük ki a ránk vonatkozó kérdőíveket. Elmegyünk a telelési összeírópontra, ahol táblagépeken lehet kitölteni a kérdőívet. Ezeken az összeírópontokon jelen lesz egy számlálóbiztos is, aki segít, ha elakadunk.
 • 2022. május 16. – július 17.: a hagyományos, személyes lekérdezési időszak, amikor népszámlálási biztosok keresik fel lakásukban azokat, akik az önkitöltéses szakaszban nem válaszoltak.

4.  Magyarul is ki lehet tölteni a kérdőívet

Most eször a kérdőív magyar nyelven is elérhető lesz. Mind az online önkitöltés honlapján, mind a telelési összeírópontokon található táblagépen lehetőség lesz magyar nyelven megválaszolni a kérdőívet. A magyar kérdőív segíti a megbízható adatgjtést, csökkenti a félreértéseket, illetve csökkenti annak kényszerét, hogy valaki a számlálóbiztos jelenlétében esetleg más nemzetiget, etnikumot diktáljon beFontos, hogy a választott kitöltési nyelv teljesen független az kérdőívben megadott anyanyelvi és az etnikai választól. Ha smunkra egyszerűbb románul megválaszolni a kérdőívet, attól g az etnikumnál és az anyanyelvl választhatjuk a magyar kategóriákat.

6.  A részvétel telező, ahogy eddig is

A résztel mindenki számára kötelező. A népszámlálás Románia rezidens lakosságára vonatkozik, vagyis azokra a román és nem román állampolgárokra, akiknek szokásos tartózkodási helye Románban van (az elmúlt 12 hónapban itt tartózkodott, vagy itt szándékszik élni az elkövetkező 12 hónapban). Aki bármilyen ok miatt kimarad a népszámlálásból (nem válaszol online, a számlálóbiztos nem találja otthon, éppen külföldön tartózkodik), őt a Statisztikai Intézet utólag beemeli a népszámlálási adatbázisba a különböző állami nyilvántartásokból (ezt nevezik statisztikai imputálásnak). Ennek a módszernek a hátnya, hogy a kipótolt” szelyeknek biztos nem lesz etnikumuk, anyanyelvük, felekezeti hovatartozásuk, illetve nagy valósséggel más adataik is pontatlanok, hnyosak lesznek.

8.   Minden magyar számít

A tájékoztató kampány célja, hogy minden magyar származású, etnikumú, anyanyelvű személy vegyen részt és vállalja etnikai, anyanyelvi, felekezeti identitását.  
Szakértői becslések szerint ma Románban mintegy 1,1 millmagyar él. Amennyiben 10-ből csak 9-et sikerül ténylegesen összeírni a népszámlálás során, azt kockáztatjuk, hogy a közösség kimutatott lélekszáma egymillió alá esik. Tehát nem csak az a kérdés, hogy hány magyar van Románban, hanem hogy ebből hányan lesznek ténylegesen megszámolvaFontos, hogy a magyar nyelven beszélő szelyek az etnikumnál is lehetőleg a magyart jelöljék meg: Románban a nyelvhasználati jogok a népszámláláson vallott etnikumhoz (és nem az anyanyelvhez) kötődnek.

9.  Az ideiglenesen lln tartózkodók is beleszámítanak

 • A külföldön tartózkodó romániai magyarok továbbra is közösségünk részét képezik. Számukra új lehetőséget jelent, hogy a világ bármely részéről részt lehet venni az önkitöltéses szakaszban. Arra biztatunk mindenkit, hogy regisztráljon és töltse ki a kérdőívet, függetlel atl, hogy milyen okl és mióta tartózkodik külln.
 • Aki csak ideiglenesen tartózkodik külföldön, azaz kevesebb mint 12 hónapja van folyamatosan külföldön, vagy az elkövetkező 12 hónapban itthon szándékszik élni, az beleszámít az ország lakosságába. Fontos, hogy a kétlakiak, az idénymunkások, a külföldön tanuk, a közelmúltban kimentek, a hazatelepedést tervezők rezidens lakosnt regisztráljanak, mint időszakosan távol levő szelyek (persoane temporar absente).

12. A kérdőívről

 • A kérdőív rövidebb lesz, mint 2011-ben, viszont továbbra is bonyolult az online kitöltéshez. Ez egy sokkal összetetteb, több részből álló kérdőív lesz, mint amelyekkel általában az internetes kutatásokban lehet találkozni.
 • Egy egyszemélyes háztartás űrlapjának kitöltése átlagban 20 perc körüli lesz, minden további családtag kérdőíre plusz 5 percet számolhatunk. Tehát egy háromtaháztartás mintegy fél órát szánjon rá a válaszadásra.
 • A kérdőív négy részből fog állni: a lakásra, az épületre és a háztartásra vonatkozó fejezetekből, illetve annyi személyi űrlapból, ahányan a háztartásban laknak (jelenlevők és időszakosan távollevők).

A népszámláláson mutassuk meg: itt élünk, így élünk!

 

A népszámlálással kapcsolatosan bővebb információk: https://www.nepszamlalas.ro/